Controle hebben?

Controle hebben?

Van ja-maar naar ja-en? In menig gesprek hoor je een zin die begint met “ja maar …”. Mij is verteld dat als iemand “ja maar…” zegt, dat hetzelfde betekent als nee. Iemand die “ja maar…” zegt heeft gehoord wat de ander heeft gezegd en misschien zelfs begrepen, maar...