Is de moderne manager een duizendpoot?

Sinds dat veel organisaties overgestapt zijn qua managementstijl van top down naar een vorm van bottom-up, is er veel veranderd voor de moderne manager, de leidinggevende. Is de moderne manager een duizendpoot?

Is de moderne manager een duizendpoot? Personal & Business Improvement

In dit artkel vergelijk ik het met de organisatie in een professionele voetbalclub. Tot de leiding daar behoren veelal een trainer, een assistent trainer, een teamchef en een mental coach. Er wordt dan leiding en begeleiding gegeven aan circa 30 contractspelers. Elke rol wordt door een aparte medewerker ingevuld en wel full-time! Dat wordt heel normaal gevonden, want het is immers topsport en er is vaak veel geld mee gemoeid.

Werken in een bedrijfsmatige organisatie, waarin winst gemaakt moet worden, waar men competitief moet zijn, waar continuïteit verzekerd moet worden, is in feite net zo goed topsport. Het gaat hier ook om veel geld. Daarnaast zijn de toekomst en het welzijn van medewerkers ook nog factoren van belang. Iets wat bij een voetbalclub natuurlijk ook speelt. Als er bij het leiding geven bij een professionele voetbalclub en bij een bedrijfsmatige organisatie nou zo veel overeenkomsten zijn, dan is het de moeite waard om de leiderschapsrollen met elkaar te vergelijken, waarbij ik er vanuit ga dat de managementstructuur bij een professionele voetbalclub zich al gedurende langere tijd heeft bewezen en dat die rollen dus ook voor de manager van toepassing kunnen zijn. We nemen de verschillende rollen even onder de loep.

 

De Trainer

Hij (of zij) houdt zich bezig met de grote lijnen voor het topteam. Bepaalt de strategie, de speelwijze en motiveert de spelers. Hij zorgt er mede voor dat spelers zich ontwikkelen, beter worden. Hij bespreekt e.e.a. vaak met de aanvoerder van het team maar ook met de spelers apart. Dat laatste is belangrijk voor hem, want zo kan hij het beste bepalen welke spelers hij in de komende wedstrijd op kan stellen en op welke plaats.

Het zal duidelijk zijn dat het vervullen van deze rol voor de manager in een bedrijfsmatige organisatie eveneens van belang is. Het is misschien wel de hoofdrol.

De assistent trainerCoach. Personal & Business Improvement

De assistent trainer bij de voetbalclub is de praatpaal voor de trainer. De assistent trainer houdt zich vooral bezig met het contact houden met alle spelers. Hij is vaak ook degene die de veldtraining geeft zodat hij advies kan geven aan de trainer wie hij het beste op kan stellen. Hij zit dus het dichtst op de spelers en kent ze door en door. Voor de spelers is hij ook vaak degene met het luisterend oor.

Het vervullen van deze rol is in een bedrijfsmatige organisatie eveneens van belang.

 

De teamchef

De teamchef zorgt ervoor dat de teams optimaal kunnen functioneren. Hij is de facilitator en zorgt ervoor dat de middelen aanwezig zijn en dan ook nog in optimale conditie. Hij zorgt voor trainingskampen, hotels, afspraken etc. Hij de hoeder en ook de moeder.

Het vervullen van deze rol is in een bedrijfsmatige organisatie eveneens van belang.

 

mental-coach. Personal & Business ImprovementDe mental coach

Deze functie is er nog niet bij elke voetbalclub, maar de meest succesvolle clubs hebben hem allemaal. Hij begeleidt de spelers op het mentale vlak en hij doet dat per persoon. Dat gebeurt omdat het belangrijk gevonden wordt de spelers ook mentaal in topconditie te krijgen en te houden om zodoende hun taak in het team goed te kunnen vervullen. Coaching wordt dus belangrijk gevonden en niet alleen als het slecht gaat, maar bij voortduring.

Het vervullen van deze rol is in een bedrijfsmatige organisatie eveneens van belang.

 

Het verschil

Het grote verschil tussen een professionele voetbalclub en een bedrijfsmatige organisatie is dat alle bovengenoemde rollen bij een bedrijf door 1 persoon, n.l. de leidinggevende, de manager uitgevoerd moeten worden en dat er bij een professionele voetbalclub per rol een aparte persoon is. Er wordt daar dus veel meer geïnvesteerd in leiding en begeleiding. Nou wil ik niet zeggen dat bij een bedrijf voor elk team of afdeling ook per rol een aparte persoon zou moeten zijn, maar wel dat er meer gekeken moet worden naar het belang van deze rollen voor de manager. De manager dient zich er van bewust te zijn, dat dit dus allemaal van hem wordt verlangd, maar ook het topmanagement van een organisatie dient zich ervan bewust te zijn en aan de managers in een organisatie de nodige support te geven.
Weet jij waar je sterke punten liggen? Hoe je leiding geeft? Waar je verbeterpunten liggen? En nog meer persoonlijkheidsaspecten van jezelf en jouw leiderschap? Zorg dat je dat je deze en meer aspecten van jezelf kent.

Door Joost Siereveld