8 kenmerken van succesvolle teams

Wil je beter teamwork en meer succes? Zorg er dan voor dat jij en je medewerkers deze gemakkelijke richtlijnen volgen.

Iedereen is het ermee eens dat het teamwork of groepswerk voor het succes van een bedrijf essentieel is. Toch zijn er maar weinigen die specifiek definiëren wat teamwork nou daadwerkelijk inhoudt.
Zelf gebruik ik vaak de metaforen uit de sport. We kunnen ons daarbij makkelijk voorstellen wat de bedoeling is.
Toch is de slag naar je eigen organisatie en team niet altijd even makkelijk. Vandaar de volgende 8 kenmerken van teamwork.

 

1. Succesvolle teams hebben een leider.

8 kenmerken van succesvolle teams

8 kenmerken van succesvolle teams

Hoe de samenstelling van een team er ook uitziet, of er dezelfde of allemaal verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, of de teamleden uit de zelfde organisatie komen of vanuit meerdere organisaties, of ze op één of meerdere locaties zitten, er moet altijd een aangewezen en erkende teamleider zijn.

 

2. Succesvolle teams hebben duidelijke doelen.

Teamwork vereist dat elk lid van het team precies begrijpt wat de doelen van het team zijn. Om ervoor te zorgen dat de doelen duidelijk zijn en dus concreet en op één manier zijn op te vatten, moeten die doelen objectief en specifiek worden omschreven.
Dus bijvoorbeeld een doel als “om betere klantenverhoudingen te bouwen” is niet concreet en specifiek. Wat is “beter”? Een doel als “het verhogen van de orderaanvragen met 50%” is nauwkeuriger en beter te begrijpen. Belangrijk is dat de doelen door iedereen in het team worden begrepen en geaccepteerd. Dat laatste wordt nog wel eens overgeslagen.

 

3. Succesvolle teams hebben duidelijk omschreven rollen.

Elk team lid moet precies weten wat hij of zij van dag tot dag moet doen zodat het team zijn doelen bereikt. Zonder die duidelijkheid, zullen teamleden langs elkaar heen werken en gaat effectiviteit verloren. Deze rollen dienen vooraf goed uitgedacht en afgestemd te worden en kunnen afhankelijk van het voortschrijdend inzicht aangepast worden zodat het team optimaal kan blijven functioneren en groeien.

 

4. Succesvolle teams delen middelen.

Om succes te hebben, is het voor een team van belang dat de leden bereid zijn om de middelen die ze beheersen te delen om het doel van het team te bereiken. Deze omvatten zaken die voor de hand liggen zoals geld, materiaal, kantoorruimte, computers, enz. die we fysieke middelen noemen. Maar ook zaken die we wel eens overslaan zoals mentale of emotionele hulpbronnen: ideeën, suggesties, aanmoediging of enthousiasme. Wanneer teamleden het eigen belang voorop zetten zorgen ze ervoor dat het team verzwakt – wat tot mislukking kan leiden.

5. Succesvolle teams communiceren effectief.

Afhankelijk van de doelstellingen en het tijdschema moeten teams minstens een keer per week, en indien nodig vaker, bijeenkomen. Belangrijker dan bij elkaar komen is de afstemming van de communicatie zodat ieder teamlid weet wat er speelt, en zeker zo belangrijk wat er van hem of haar wordt verwacht vóór de volgende vergadering.

 

6. De buitengewone teams zijn 100% toegewijd.

Betrokkenheid uit zich door middel van consistentie, vooral in het gedrag van de teamleden. Ze zijn bereid en in staat de juiste maatregelen te nemen ten einde de doelen van het team te bereiken.
Hoewel succesvolle teams toegewijd zijn, zijn ze niet obsessief: deelname aan een team moet niet ten koste gaan van het privéleven. Sterker nog, teamleden kunnen niet consistent presteren als hun leven uit balans is.

 

8 kenmerken van succesvolle teams. Personal & Business Improvement

7. Succesvolle teams ontmoedigen grote ego’s.

Een sterk ego is een goede zaak in veel bedrijfssituaties, maar niet binnen een team. Om een team effectief te kunnen laten functioneren, moeten de teamleden hun eigen ego weg kunnen cijferen waarbij zowel het team zelf als de doelen van het team belangrijker zijn dan de individuele leden – of hun individuele bijdragen. Machtsvertoon en eigen doelen nastreven zorgen halen alles waar een team aan werkt onderuit.

 

8. Vertrouwen in elkaar.

Een van de meest voor de hand liggende maar regelmatig in mijn ervaring ook een moeilijk aspect in een team is vertrouwen. Het vertrouwen dat het resultaat wat iemand anders in het team zal neerzetten goed (genoeg) is. Het uit handen kunnen geven terwijl je het zelf ook goed en misschien wel beter kan. Als je dat bereikt binnen een team zal iedereen in het team groeien.

 

Bovengenoemde “gewoonten” en gedrag ontstaan niet automatisch. Het kost energie en tijd om een omgeving op te bouwen die een team helpt ontwikkelen. Uiteindelijk zullen teams die echt werken vanuit de hiervoor genoemde “gewoonten” en gedrag veel meer kans van slagen hebben dan teams die dat niet doen en “gewoon” aan het werk gaan.

Erwin Siereveld

 Origineel artikel uit 2013