Een goede leider geeft je veiligheid

Ik keek laatst naar een TED presentatie van de Amerikaan Simon Sinek. Hij was erg overtuigend en ik wil jou als lezer zijn belangrijke boodschap dan ook niet onthouden, ook al omdat ik het helemaal met hem eens ben.

De key-woorden in zijn presentatie zijn: Vertrouwen, veiligheid, loyaliteit en inspiratie.sinek Personal & Business Improvement

 

Vertrouwen

Als leider is het belangrijk dat je vertrouwen geeft en krijgt en wel in die volgorde. Als je aan je medewerkers vertrouwen geeft, krijg je ook vertrouwen terug. Dat geven van vertrouwen moet wel echt zijn en ook als zodanig door de medewerkers ervaren worden. Als leider moet je wel consequent zijn in dat geven van vertrouwen. Het moet tot uiting komen in jouw stijl van leiderschap. Het dient echt bovenliggend te zijn.

Bij geven van vertrouwen hoort ook dat je als leider zorgt voor de goede omstandigheden om het werk uit te kunnen voeren. Daarin moet de medewerker ook vertrouwen kunnen hebben dat dit optimaal gebeurt.

Het betekent dat je als leider mensen zelfstandig laat werken en ze niet voortdurend controleert. Dat betekent echter niet dat je ze maar aan hun lot overlaat. Je mag best tijdens processen je belangstelling tonen, sterker nog dat is zelfs aan te raden. Belangstelling tonen is iets anders als controleren. Je kan als leider je medewerker helpen als je ziet dat er iets verkeerd gaat of de medewerker een probleem heeft, maar de grondhouding moet zijn dat je hem/haar vertrouwen geeft en vooral dat de medewerker dat ook zo ervaart.

Bij het geven van vertrouwen hoort ook dat er fouten gemaakt mogen worden, dat die fouten niet bestraft worden, maar dat er van fouten geleerd wordt.

 

Veiligheid

Als er op bovenstaande manier door de leider vertrouwen wordt gegeven ontstaat bij de werknemer een gevoel van veiligheid. Hij hoeft niet bang te zijn om een fout te maken. Hij krijgt immers het vertrouwen van de leider en ervaart dat ook zo. Mensen voelen zich dus niet bedreigd en dat zorgt ervoor dat er ruimte is voor initiatief, openheid en inzet. Ze vertrouwen dus hun leider. Ze vertrouwen erop dat de leider het goede met hen voor heeft en ze vertrouwen dan ook de weg die de leider uitstippelt.

 

Geen angstLeiderschap Personal & Business Improvement

Het geven van vertrouwen zorgt ervoor dat er geen angst is voor de leider. Het geeft een gevoel van veiligheid.

Als er wel angst is voor de leider, zorgt dat bij de werknemer voor beperkingen en die beperkingen uiten zich in alleen datgene doen wat er opgedragen wordt. Er is geen ruimte voor eigen initiatief en er is geen openheid. Het zal duidelijk zijn dat dit de productiviteit niet ten goede komt en dat er geen prettige sfeer ontstaat.

Eigenlijk is de rol van de leider op dit gebied te vergelijken met de rol van ouders ten opzichte van hun kinderen. Als het goed is hebben ouders immers het beste voor met hun kinderen en dat dient een leider ook te hebben voor de medewerkers.

 

Loyaliteit

Het geven van vertrouwen levert bij de medewerker een gevoel van loyaliteit op en dat werkt inspirerend.

Een extreem voorbeeld is een Amerikaans bedrijf dat in zijn arbeidsvoorwaardencontract opneemt dat medewerkers niet ontslagen kunnen worden. Nog voordat de medewerker begint is dus al het vertrouwen in hem/haar uitgesproken. Het geeft de medewerkers in dat bedrijf een gevoel van veiligheid. Naar verluid zorgt het ervoor dat de sfeer in het bedrijf heel positief is en dat de medewerkers loyaal en zeer productief zijn.

 

Vertrouwen geven is dus een heel goede motivator en je kan stellen dat:

VERTROUWEN GEVEN IS VERTROUWEN KRIJGEN

EN HET WERKT

Door Joost Siereveld