Van Groep naar Team

Een traject van persoonlijke gesprekken en op maat gemaakte workshops maakte het mogelijk om ons over de ‘eye-openers’ en inzichten te buigen en met P&B Improvement het team dichter bij elkaar te brengen. We hebben nu focus en werken continu aan verbetering van de werksfeer en het resultaat.
P&B Improvement hield onophoudelijk contact met me om het traject aan te passen wanneer nodig.

Wouter van der Jagt

Manager Application Development, Scania Networks

Algemeen

Samen werken is wat anders dan samenwerken.
Op dezelfde afdeling werken is dan ook wat anders dan met elkaar een doel nastreven.

Zet mensen bij elkaar en er gebeurt wat. Wil je een samenwerking als bij een harmonisch orkest of een sportteam? Dan moet er eerst wat gebeuren.

Dat hoeft niet alleen te zijn bij een nieuw samengesteld team, een grote verandering in de organisatie / afdeling of integratie van twee teams naar één team.

Misschien herken je een of meer van de volgende punten?

 • We leren niet van onze fouten binnen het team/afdeling.
 • Medewerkers houden kennis voor zichzelf en delen deze niet.
 • Medewerkers werken taakgericht. Werken van één taak naar de andere zonder een overzicht.
 • openlijke of sluimerende (persoonlijke) conflicten of omgekeerd.

Of een of meer van deze punten?

 • Uitblijven van resultaat (productiviteit of creativiteit)
  gebrek aan team spirit
 • Medewerkers werken veelal ad hoc.
 • Medewerkers geven voorrang aan iedereen die het hardst schreeuwt of die ze aardig vinden.
 • Het team/afdeling werkt weinig proactief.
 • Medewerkers durven geen nee te zeggen.
 • Er zijn vele eilandjes binnen het team/afdeling.
 • Medewerkers helpen elkaar weinig of niet.
 • Er is geen open communicatie.
 • vermijden van conflicten.

Doelgroep

Deze training is speciaal ontwikkeld voor managers en andere leidinggevenden die resultaten met medewerkers willen bereiken op een hoger niveau en daarnaast hun leiderschapskwaliteiten verder willen ontwikkelen.

Doel en opzet

Dit traject brengt verandering in je team. Door gebruik van tools en team coaching en de combinatie met workshops en coaching voor de leidinggevende maakt dit een uniek traject.
Ook onderzoek je wat je medewerkers nodig hebben. Je gaat op een andere manier kijken naar de mensen in je team om de inzet en het resultaat te kunnen leveren dat je van hen verwacht.
Daarnaast leert het team zichzelf kennen en leert beter om te gaan met elkaar.

Programma

Teamcoaching: maak van je groep een team

 • Vertrouwen creëren
 • Leer je team anders kennen
 • Team leert zichzelf kennen
 • Wat wil het team de organisatie bieden? En hoe ze dat gaan doen?
 • Maakt van ‘zij’ ook ‘wij’
 • Betere en gerichte communicatie. Ook onder een hogere werkdruk.
 • Bewust zijn dat mensen anders zijn en dingen anders kunnen doen.
 • Het is bekend bij iedereen wat de rol per persoon is binnen het team op basis van karakter en werkinhoud.
 • Alle leden van de groep weten wat een team kan betekenen voor alle betrokkenen.

Voor de leidinggevende

 • Je leert te werken met de motivatie van je team leden
 • Je leert te werken met je team
 • Je kent de sterke punten per persoon en de verbeterpunten
 • Je weet hoe je ontevredenheid sneller leert onderkennen
 • Je leert hoe je effectiever kunt communiceren

 Praktische informatie

 • Intake met management over situatie en gewenste doelen
 • Er wordt gestart met intake gesprekken en vragenlijsten
 • Alle betrokkenen doen 1 of meerdere onderzoeken / testen
 • Stappenplan / planning voor het verdere verloop
 • Evaluatie momenten met leidingegevende en management
 • Er worden meerdere workshops gehouden
 • Een coach traject voor de leidinggevende

 • Theorie voor de leidinggevende op gewenste en noodzakelijk onderdelen
 • periodiek telefonisch contact waarin vragen over theorie en praktijk worden besproken
 • Eindevaluatie en tips voor de leidinggevende
 • Telefonische ondersteuning
 • Rapportage per medewerker
 • Actieplan per medewerker

wij stemmen onze modulaire aanpak af op de situatie bij jou en je organsiatie.

Investering

De investering verschilt per situatie, team, organisatie, aantal mensen en doel. Neem contact met ons op om meer informatie hierover te krijgen.

 

Onderscheid

Een van de sterke punten van het traject van “groep naar team” is de combinatie coaching, consultancy, theorie en praktijk. We werken met actuele situaties uit de organisatie. Daardoor is resultaat direct zichtbaar en voelbaar voor alle betrokkenen.

We helpen je graag verder

Je kunt ons bellen op 0297 369 325

Je kunt ons een bericht sturen door hiernaast je gegevens in te vullen →

Of ons een e-mail te sturen

Formulier Van Groep Naar Team

Van Groep naar Team