Management Team (MT)

Algemeen

In elke organisatie is plaats voor een managementteam (MT). Elke organisatie moet immers geleid worden. De algemeen directeur zou dat alleen kunnen doen, maar beter is het om dat door een team te laten gebeuren. Het zorgt voor een betere motivatie, meer draagvlak en het resulteert ook in inhoudelijk  en kwalitatief betere besluiten.

Wij helpen bij het samenstellen van een MT en het verbeteren van een MT.
Na de algemene beschrijving van een MT hieronder leggen we uit wat we in de meeste gevallen doen. Hoewel we ook op maat gemaakte processen volgen zijn er altijd bepaalde stappen aanwezig. 

Samenstelling

Een managementteam bestaat uit de algemeen directeur en vertegenwoordigers van afdelingen, teams of verantwoordelijkheids-disciplines. Je komt MT’s tegen bij organisaties met 10 werknemers tot aan multinationals toe. Ze zijn in wezen allemaal georganiseerd volgens hetzelfde principe.

Belangrijk is dat iedere afzonderlijke verantwoordelijkheids-discipline die er in de organisatie is, in het MT vertegenwoordigd is, bij voorkeur vertegenwoordigd door de leidinggevende van die afdeling of dat team. Echter als b.v. de discipline kwaliteit maar door 1 persoon in de organisatie wordt behartigd, dan zit die persoon bij voorkeur ook in het MT.

De vergaderingen

De algemeen directeur is over het algemeen de voorzitter van het MT en hij/zij leiidt dan ook de vergaderingen. Een MT bestaat veelal uit 4-8 leden. Veel groter moet het niet zijn, want dan is het niet werkbaar. Het MT heeft een vaste samenstelling. Er wordt met een vaste frequentie vergaderd. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.

Wat wordt er besproken

Alle besluiten die een enkele discipline in de organisatie qua impact overstijgen, worden door het MT genomen.
Van elk MT-lid wordt verwacht dat hij/zij volledig geïnformeerd is over alles wat de afdeling of het team of de discipline die hij/zij vertegenwoordigt aangaat. Elk MT-lid weet dus wat er in zijn/haar toko speelt.

Daarnaast wordt van elk MT-lid verwacht dat hij/zij ook geïnteresseerd is in de andere delen van de organisatie en dat hij/zij ook deelneemt aan de besluitvorming over zaken die hem of haar niet direct raken. Er wordt dan ook van elk MT-lid verwacht dat hij/zij betrokken is bij de belangen van de hele organisatie

Een echt team

Belangrijk is dat het MT daadwerkelijk als een team functioneert. Dat is dus meer dan een optelsom van de deelnemers. Teamvorming leidt tot begrip en acceptatie en die begrippen zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het MT.

 

Communicatie

En last but not least: de communicatie. Er dient voor te worden gezorgd dat hetgeen in het MT wordt besproken en besloten goed naar de rest van de organisatie wordt gecommuniceerd.

 

Hoe kom je tot een managementteam?

Als je tot de conclusie bent gekomen dat je in jouw organisatie met een Managementteam wil gaan werken, kunnen wij als P&B Improvement jou er bij helpen om dat ook daadwerkelijk tot stand te brengen en te laten werken.

Onze meest toegepaste methode daarvoor is:

  1. 1. Gezamenlijk stellen we vast welke disciplines van de organisatie in het MT vertegenwoordigd moeten zijn
  2. 2. U geeft aan weke personen bij voorkeur daar bij horen
  3. 3. Wij hebben een gesprek met de betreffende personen waarbij we toelichten wat er in die rol van de persoon wordt verwacht en polsen of hij/zij die rol zou willen vervullen
  4. 4. We laten de betreffende personen een teamroltest maken, eventueel aangevuld met een persoonlijkheidstest. We lichten de resultaten van de testen aan de betrokkenen toe
  5. 5. we leggen de uitslagen van de testen en de resultaten van de gesprekken naast elkaar en bespreken dat met u
  6. 6.we besluiten gezamenlijk of dit leidt tot een goede samenstelling van het beoogde MT

Indien gewenst, kunnen we de start en het werken van het MT in de beginfase begeleiden. Hiervoor bieden we maatwerk.

Hoe laat ik mijn Managementteam beter werken?

Als je tot de conclusie bent gekomen dat jouw Managementteam beter zou moeten kunnen werken, kunnen wij als P&B Improvement jou daarbij helpen.

Onze meest gebruikte methode daarvoor is:

1. Gezamenlijk stellen we vast waarom u vindt dat uw huidige MT onvoldoende werkt.

2. U maakt binnen uw MT bekend dat u ons hebt ingeschakeld om tot een verbetering in de werking van het MT te komen en introduceert ons daarbij.

3. Wij hebben met elk MT-lid afzonderlijk een gesprek waarin we bespreken hoe de rol van het betreffende MT-lid is, wat zijn/haar motivatie is en wat hij/zij anders zou willen zien.

4. We laten elk MT-lid een teamroltest maken, eventueel aangevuld met een persoonlijkheidstest. We lichten de resultaten van de testen aan de betrokkenen toe.

5. We leggen de uitslagen van de testen en de resultaten van de gesprekken naast elkaar en bespreken dat.

6. Er wordt gezamenlijk vast gesteld wat moet veranderen om de gewenste verbeteringen te realiseren.

7. Er worden gezamenlijk concrete doelen gesteld met plan van aanpak en communicatie momenten om de doelen te bereiken en het resultaat te meten.

Indien gewenst, kunnen we gewenste veranderingen in de werkwijze van het MT begeleiden en monitoren om er voor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk en blijvend worden gerealiseerd. Hiervoor bieden we maatwerk.

Practisch

Om dieper in te gaan op de wensen over een Management Team, hebben we eerst contact over het onderwerp en wat jij wil bereiken. We kunnen je helpen bij verandertrajecten, leiderschap, ondernemerschap, personeel, nieuwe concepten, etc. waarbij we ons richten op de samenwerking en effectiviteit van het MT.

Afspraak

Vind je de aanpak aantrekkelijk? Maak dan een afspraak. Naast kennismaking kunnen we het gelijk hebben over het resultaat wat je wil behalen.

Klik op de knop hieronder.

We helpen je graag verder

Je kunt ons bellen op 0297 369 325

Je kunt ons een bericht sturen door hiernaast je gegevens in te vullen →

Of ons een e-mail te sturen

Management Team formulier

Ik wil: