Teamrol management

Algemeen

Gebruik maken van psychologische diversiteit. Steeds meer onderzoek wijst uit dat teams die divers zijn samengesteld, beter presteren dan teams die zijn samengesteld uit meer van hetzelfde. Dit is ook de conclusie van het het uitgebreide onderzoek van de Engelse wetenschapper Meredith Belbin. Als je wil dat jouw team beter gaat presteren door onderling beter samen te werken, dan is het zaak dat je leert veel meer gebruik te maken van psychologische diversiteit in jouw team. Teamrol management is hét model om daarbij te helpen.

Psychologische diversiteit en persoonlijke talenten

Psychologische diversiteit doelt op de persoonlijkheid van teamleden en de daaruit voortkomende talenten. De één heeft talent voor het bedenken en analyseren van theoretische ideeën, de ander voor het organiseren en uitwerken van concrete werkzaamheden. De één is geweldig in het leggen en onderhouden van persoonlijke contacten, de ander heeft een scherp gevoel voor kwaliteit en details. Teamrol management brengt de verschillende talenten in uw team in kaart. Met als doel dat mensen worden aangesproken en ingezet op hun talenten.

 

Persoonlijkheden onder woorden brengen

Als manager zie je het liefst dat jouw team in zijn geheel een effectieve combinatie is van mensen die gebruikmaken van elkaars talenten. Met elkaar doelen halen door een ieder te laten doen wat hij goed kan en met plezier doet. Wat hier helpt, is dat alle mensen erkend willen worden om dat wat ze van nature het best doen. Dit universeel gedeelde uitgangspunt is voor managers ook meteen het startpunt bij het ontwikkelen van een groep mensen in een echt samenwerkend team. Om dat te kunnen als manager, maar ook als teamlid, is een goed begrippenkader nodig: een gezamenlijk vocabulaire dat woorden geeft aan alle mogelijke persoonlijkheden en bijbehorend gedrag. Een taal die teams helpt om al die verschillende kwaliteiten van leden onder woorden te brengen wordt in de teamrol magement metode aangeboden.

Werken met teamrollen

Teamrol Management is een praktisch en constructief model om de effectiviteit van teams te vergroten. Het brengt de verschillende talenten in uw team in kaart, biedt een taal om de verschillende kwaliteiten van teamleden onder woorden te brengen.
Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met de collega’s.

Practische informatie

Het invullen van de te teamrol test zelf neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Het daaropvolgende gesprek met betrokkenen kost ongeveer een uur per persoon. Daarna is er een gesprek met de leidinggevende om het team en de eigen teamrol te bespreken.

De gesprekken worden op onze locatie in Aalsmeer of in Delft gehouden, maar het is ook mogelijk op de locatie van de opdrachtgever.

Investering

De investering voor teamrol management varieert door het aantal mensen in een team van € 897,- tot € 2.997,- (Excl. BTW). Dit is afhankelijk van de gewenste meetpunten.

 

Vooropleiding

De deelnemer dient over een MBO+ of HBO werk- en -denkniveau te beschikken.

We helpen je graag verder

Je kunt ons bellen op 0297 369 325

Je kunt ons een bericht sturen door hiernaast je gegevens in te vullen →

Of ons een e-mail te sturen

Formulier Teamrol test

Ik wil: