Inmiddels werken wij al weer een geruime tijd samen met Erwin Siereveld.
Een samenwerking die zeer deskundig is en erg plezierig.
Erwin heeft ons al vele tips gegeven op het gebied van bedrijfsadvies die wij direct in de praktijk hebben kunnen brengen.
En je merkt, het werkt.

Ook hebben wij met Erwin samen onze website zeer professioneel kunnen inrichten zodat die voor iedereen goed te begrijpen is.
Wij hopen nog een lange periode te kunnen blijven samenwerken met Erwin Siereveld.

Ru van Meeteren

Directeur , Cinemeta BV

Algemeen

De meeste opdrachtgeveers weten wel wat ze willen bereiken. Wij helpen ze met hoe dat te bereiken en zelfs met de uitvoering.
Daar zit de winst en daar onderscheiden we ons ook in.
Consultancy houdt bij Personal & Business Improvement meer in dan “expert of professioneel advies”. Het gaat bij ons om meer dan het invullen van expertise die bij de ontvangende partij ontbreekt.

We gaan er bij aanvang vanuit dat de geleverde consultancy /adviezen bij afronding van het traject door de organisatie zelf kan worden voortgezet. Het is geen must, maar we delen graag de kennis en we gaan er vanuit dat we niet 2 keer voor hetzelfde bij dezelfde organsiatie ingeschakeld hoeven te worden.

Het gaat niet alleen om het advies, maar juist om de uitvoering. Daar zit de winst en daar onderscheiden we ons ook in.

Voor welke expertise?

We worden ingeschakeld bij verandertrajecten van processen, teams en afdelingen maar ook voor verandering van het benodigde leiderschap.

Winstgevende groei is de belangrijkste factor in de waarde van elke onderneming.  Vind kansen in veranderend klantgedrag, innovatie, digitalisering en globalisering, gefaciliteerd door leiderschap en cultuur in uw bedrijf. Dat levert meer winstgevende groei op, én brengt je bedrijf in een goede ‘groeiconditie’. Want groeien is een dynamisch spel, waarbij u de resultaten en het uithoudingsvermogen nodig hebt om te blijven winnen.

Structuur aanbrengen binnen de organisatie. Ook hierbij gaat het om de combinatie van mensen en processen.

Is er u goed inzicht in de bedrijfsbrede prestaties?
Meer concurrentie en regulering, krappe marges en slimme klanten vereisen krachtige en snelle beslissingen op alle niveaus. Goede informatie is de basis onder goede besluiten.

Goede informatie is gebaseerd op een grondige analyse van behaalde resultaten én van gefundeerde toekomstverwachtingen op basis van scenario’s. Wij helpen je daarbij met een geïntegreerde opzet van data, processen, technologie en gedrag. Zo kun je de juiste investeringen doen om de bedrijfsstrategie te realiseren en weet je wat de meest winstgevende onderdelen zijn – of kunnen worden – om op te focussen.

Personeel, goed werkgeverschap en ontwikkeling van de mensen.
Zorg dat je organisatie er een is waar mensen graag werken en kunnen groeien. Hoe kun je dat bewerkstelligen en bouw je dat uit. Ook als je nieuw personeel wil aannemen is dit een belangrijk aspect.

Waarom een consultant inschakelen?

  • Consultants bieden een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie
  • Consultants zijn extern en hebben hierdoor minder vooroordelen bij gevoelige of politieke kwesties
  • In tijden van gebrek aan middelen, gebruiken firma’s consultants als aanvulling op interne vacatures
  • Het gebruik van consultants voor dilemma’s leidt vaak tot een lager persoonlijk/organisatie risico
  • Je maakt gebruik van consultancy / advies zoveel je nodig hebt en niet meer.
  • Je haalt expertise in huis die niet of minder aanwezig is binnen je organisatie

 

Stel vragen

Als opdrachtgever moet je de volgende vragen voor jezelf beantwoorden, om duidelijk te krijgen of de juiste consultant op het juiste moment voor het juiste probleem gekozen wordt. Wij kunnen dit voor je beantwoorden en doen dat ook graag, maar je kunt vast maar voorbereid zijn.

  1. Waarom heb ik (nu) een adviseur nodig? Wat kan ik zelf niet, wat weet ik zelf niet? Wat gebeurt er als ik geen consultant inhuur? De achtergrond van deze vraag is dat managers er op worden aangekeken als ze al te gemakkelijk een consultant inhuren, maar tegelijkertijd weet de omgeving ook wel dat niemand perfect is en dat het soms heel verstandig is om een juiste adviseur in te huren. Je kunt er ook op worden aangekeken als je niet op het juiste moment de juiste consultant inhuurt.
Advies en Consultancy. Personal & Business Improvement
Roadmap consultancy

2. Heb ik voor mijzelf helder welk doel ik wil realiseren met inschakeling van deze consultant?

3. Wat zoek ik bij deze consultant? Is het nieuwe kennis, bevestiging, extra argumenten, tegengas, grensverleggende interacties, een nieuwe kijk op de wereld of compensatie voor tekortkomingen in mijn eigen staf?

4. Voor wat voor type vraagstuk huur ik deze consultant in? Werkt hij alleen met mij, of ook met mijn organisatie? Hoe ziet de consultant dat zelf? Concentreert de consultant zich op het door mij geformuleerde probleem of buigt hij het naar zijn model/aanpak? Past hij zijn denken/methode aan aan mijn vraagstelling?

5. Hoe gaat deze consultant om met mijn probleemstelling, vertaalt hij deze naar acties, test hij assumpties, tilt hij deze naar een ander niveau, leer ik iets van zijn reactie op mijn probleemstelling? 

Afspraak

Vind je de aanpak aantrekkelijk? Maak dan een afspraak. Naast kennismaking kunnen we het gelijk hebben over het resultaat wat je wil behalen.

Klik op de knop hieronder.

We helpen je graag verder

Je kunt ons bellen op 0297 369 325

Je kunt ons een bericht sturen door hiernaast je gegevens in te vullen →

Of ons een e-mail te sturen

Formulier Consultancy

Ik wil: