Case Beschrijving Greenlink

‘Opschudden van de organisatie’

Aanleiding:

Bedrijfsleider wil meer naar buiten kunnen t.b.v. commerciële en strategische activiteiten. Mede daardoor is het nodig dat er duidelijkheid in de leiding komt met name voor de buitenafdeling. Verder dienen er functiebeschrijvingen te komen en dient er meer structuur en duidelijkheid te komen in communicatie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het hele bedrijf. De organisatie dient klaar gemaakt te worden voor de toekomst.

Aanvullende redenen en constateringen:

De overtuiging leeft dat er dingen veranderd dienen te worden. De meest gehoorde klacht is het gebrek aan duidelijkheid. Er is gebrekkige communicatie, samenwerking moet beter, er zijn irritaties en frustraties die stress opleveren en veranderingen en groei in de weg staan.

 

Wat is er gedaan?Greenlink. Personal & Business Improvement

Coaching-/trainingstraject 

Een coaching-/trainingstraject voor de beoogde leidinggevende. Mede om te zien of de persoon capabel genoeg is en de persoon te trainen voor de beoogde functie.
Ook op de werkplek is coaching doorgezet.

Testen en gesprekken

Alle medewerkers hebben een test gemaakt en met alle medewerkers is door P&B Improvement een gesprek gevoerd waarin de testresultaten zijn toegelicht. In die gesprekken is o.a. geïnventariseerd wat de werkzaamheden van de betrokkenen zijn, wat hij/zij daarvan vindt en waar hij/zij tegen aan loopt m.b.t. werk en mensen. Geconstateerd werd dat mensen het prettig en nuttig vonden gehoord te worden. Het heeft voor P&B Improvement en de directie veel nuttige informatie opgeleverd.

Functiebeschrijvingen

Voor alle medewerkers van de organisatie zijn functiebeschrijvingen opgesteld. De functiebeschrijvingen bevatten verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken, opleiding eisen en duidelijk omschreven, de verwachte competenties en houding. Hiermee zijn ook de processen duidelijk geworden en in kaart gebracht.

Gesprekken samenwerking en bemiddeling

Naast de gesprekken voor de test zijn er voor een aantal mensen aanvullende gesprekken per persoon geweest met als doel samenwerking en functioneren van de betrokkenen en de leidinggevende makkelijker te maken en obstakels per persoon uit de weg te ruimen. Tijdens deze gesprekken zijn positieve en verbeterpunten besproken van de betrokkenen. Daarnaast zijn er onderling afspraken gemaakt om het functioneren voor alle betrokkenen makkelijker te maken.

Communicatie

Er is door P&B Improvement een communicatie model ingevoerd om duidelijkheid en structuur te bevorderen.

Presentatie

Alle bevindingen en actiepunten zijn gepresenteerd in een Kick-off meeting aan de gehele organisatie.

Evaluatie en borging

Er is continue evaluatie over de voortgang geweest met tussentijdse rapportages. Om veranderingen te borgen moet er regelmatig worden gecontroleerd en waar wijzigingen noodzakelijk zijn, ook worden doorgevoerd. Dat wordt in de nazorg fase gedaan.

Nazorg en vervolg

Regelmatige toetsingen en klankbord voor de bedrijfsleider, invoeren/aanpassen beoordeling en functioneringstrajecten. Specifieke coaching- en trainingstrajecten voor medewerkers toegespitst op gedrag en vaardigheden.

 

Resultaat

Er is rust in de organisatie. Er wordt beter gecommuniceerd. Er wordt beter samengewerkt.
Werkzaamheden gaan soepeler. Mensen hebben meer begrip voor elkaar. Bedrijfsleider kan de werkzaamheden die hij voor ogen had uitvoeren. Adviezen die P&B Improvement heeft gegeven voor de toekomst zorgen ervoor dat er een duidelijk traject is waarnaar gewerkt kan worden om het bedrijf verder te laten groeien.

“Wij zijn zeer tevreden over het coachings-/begeleidingstraject dat wij als bedrijf hebben ondergaan bij P &B Improvement.
Door de positieve inbreng en de deskundigheid van zowel junior als senior Siereveld is ons bedrijf weer klaar voor de toekomst. Joost en Erwin bedankt !”
Fred de Koning (Greenlink)