12 concrete tips om je

communicatie te verbeteren

Samenwerken is niet altijd even makkelijk. Je kunt elkaar aardig vinden of niet, je hebt veel of weinig overeenkomsten enzovoort. Maar aangezien je collega’s meestal niet kunt kiezen, is het dus altijd belangrijk goed met elkaar te communiceren.

 

Voordelen van goede communicatie

Goed samenwerken met collega’s (en klanten) leidt tot meer productiviteit, positieve resultaten en meer successen. Je voelt je betrokken bij je werk en je bent gemotiveerd. Bovendien zorgt goede samenwerking ook voor goede communicatie. Slechte communicatie zorgt juist voor het tegenovergestelde: minder werkplezier en geen motivatie. Slechte communicatie moet je daarom voorkomen. Maar hoe doe je dat?

12 concrete tips om je communicatie te verbeteren:

 

1. Luister naar elkaar

Goed luisteren valt niet altijd mee, maar is wel belangrijk wil je goed met elkaar communiceren. Uit onderzoek is gebleken dat men al binnen 17 seconden de gesprekspartner onderbreekt en dat helpt niet bij de voortgang van een gesprek. Het is belangrijk dat je oogcontact met elkaar hebt en minstens een paar minuten luistert naar de ander. Goed luisteren zorgt ervoor dat de ander zich gewaardeerd voelt. Bovendien laat je zien dat je belangstelling hebt voor de ander. Meer over luisteren >>

 

2.Communiceer concreet

Lange verhalen zorgen voor irritatie en onduidelijke communicatie. Zorg er daarom voor dat je concreet communiceert, waarin meteen de kern van je boodschap duidelijk wordt. Het zou goed zijn eerst even kort na te denken over je boodschap voordat je deze verspreid. Hoeveel tekst heb je nodig om je boodschap kort en krachtig duidelijk te maken? Daarna kun je altijd nog verder ingaan op details. Meer over effectief communiceren >>

 

3. Durf feedback te geven

Eén van onze grootste angsten is de angst om niet goed genoeg te zijn. Daarom vinden mensen het vaak lastig om kritiek te ontvangen. Ze hebben het gevoel dat ze afgewezen worden om wie ze zijn.
Het is niet zo moeilijk om naar een ander te kijken en een oordeel te vellen over wat hij of zij niet goed doet – in jouw ogen. De meesten van ons gaat dit vrij tot zeer gemakkelijk af en sommigen zijn zelfs expert in het zien van de ‘tekortkomingen’ bij een ander. En natuurlijk niet bij onszelf!
Daarentegen vinden wij het moeilijker de kwaliteiten van de ander te zien, de bijdragen die de ander levert of de kracht die de ander in zich heeft. Laat staan dit naar hem of haar uit te spreken.
Feedback gaat over het teruggeven van onze waarneming over het gedrag van de ander. Hiermee maken we, diegene om wie het gaat, bewust en kan hij of zij – indien gewenst – nieuw gedrag aanleren. Wees dus niet bang om je collega’s rechtstreeks feedback te geven. Maar doe dit wel op een respectvolle manier. Op deze manier wordt de band met je collega versterkt en zorgt het voor betere communicatie. Meer over feedback geven en krijgen >>

 

4. Sta open voor nieuwe ontwikkelingenCommunicatie. Personal & Business Improvement

Als je collega je feedback heeft gegeven kan het ook zijn dat hij/zij met nieuwe initiatieven komt. Sta hiervoor open en probeer deze nieuwe initiatieven uit. Vat deze nieuwe initiatieven positief op!

 

5. Vergader efficiënt

Bij vergaderingen zijn interactie, inhoud en procedure belangrijk. Zorg ervoor dat vergaderingen niet te lang duren. Het is daarom verstandig een agenda op te stellen met een begin- en eindtijd per punt. Probeer tijdens het vergaderen niet af te wijken van deze agendapunten. Dit voorkomt irritaties. Daarnaast moet iedereen open en eerlijk zijn tijdens deze vergaderingen, moet deze orderlijk verlopen en inhoud hebben.  Meer over efficiënt vergaderen >> 

 

6. Monoloog

Praat niet te lang achter elkaar en geef de ander ook gelegenheid om te antwoorden. Twee monologen maken geen dialoog. Wanneer je zonder pauzes in te lassen achter elkaar doorpraat om je mening duidelijk te maken, bereik je vaak het tegenovergestelde, omdat de ander halverwege je verhaal al niet meer luistert. Hij of zij is in het hoofd al bezig met het antwoord op het eerste deel van wat je zei.

 

7. Let op je houding.

Een open houding brengt dichterbij dan een gesloten houding, zoals armen over elkaar. Dit schept afstand. Als de ander een gesloten houding aanneemt kun je hier in de meeste gevallen dan ook uit afleiden dat je benadering waarschijnlijk te aanvallend is of dat het voor de ander erg persoonlijk is. Daardoor staat de ander al niet meer open voor je mening of suggestie. Probeer dan eerst de sfeer weer rustig te krijgen en de houding van de ander weer open te maken voor je verder gaat.

 

8. Aandacht

Communiceren is meer dan alleen maar praten en luisteren. Je luistert met heel je lichaam. Hang niet in de stoel, maar buig je lichaam naar de spreker toe. Maak oogcontact en zorg voor een niet-afleidende omgeving. Stel, de televisie staat aan – en je oog trekt er regelmatig naar toe – dan is dit niet goed voor het gesprek. Effectieve aandacht tijdens een gesprek kan menselijke relaties enorm veel goed doen, want het laat de ander zien dat je in hem of haar geïnteresseerd bent.

 

9. Je hoeft het niet eens te zijn

Spreek af dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn. Een goede afspraak om het oneens met elkaar te mogen zijn kan ervoor zorgen dat je elkaar niet hoeft te overtuigen van je eigen gelijk, maar dat je zonder aanval en verdediging elkaars mening leert kennen. Accepteer dat de ander van jou verschilt en dat verschillen elkaar ook goed kunnen aanvullen.

 

10. Blijf bij het onderwerpCommunicatie. Personal & Business Improvement

Het is heel eenvoudig (en soms ook een bewust verdedigingsmechanisme) om het gesprek naar een ander onderwerp om te buigen. Als het gesprek een andere kant op gaat, spreek dan af om daar een andere keer over te praten en nu bij het ene onderwerp te blijven.

 

11. Let op lichaamstaal

Wanneer je met iemand praat, ontleen je slechts een deel van je begrip aan woorden. Non-verbale communicatie is minimaal zo belangrijk. Tijdens een gesprek lekken mensen deze verhulde gevoelens. Het is daarom belangrijk om lichaamstaal goed te observeren. Let op de gezichtsuitdrukking van de ander (twinkelen de ogen? Worden de ogen rood?) en op het stemgebruik (stijgende toon = verbazing, hoge stem = enthousiasme). Ook de kleding, verzorging en omgeving vertellen een verhaal en geven je aanwijzingen om goed te reageren.

 

12. Zeg vaker: hoe kan ik je helpen?

De meeste mensen zijn bezig met ‘Wat kan ik krijgen?’ en ‘Wat valt er hier voor mij te halen?’ Deze twee vragen zijn erg gericht op ons eigen belang.
De vraag ‘Hoe kan ik jou helpen?’ overstijgt het eigen belang.
De meeste mensen zullen zelfs verbaasd reageren als deze vraag aan hen wordt gesteld. Dat zijn ze immers niet gewend. Wanneer heeft iemand jou voor het laatst deze vraag gesteld? En welk gevoel gaf dit jou? Waarschijnlijk prettig. Het geeft een gevoel van erkenning, het gevoel dat je gezien wordt. En dat de ander niet alleen met zichzelf en met zijn eigen belangen bezig is. Alleen al het stellen van de vraag zullen we waarderen. Bovendien kunnen we er meestal een antwoord op geven.

Deze tips en natuurlijk veel meer worden komen aan bod tijdens de diverse trainingen die we geven zoals Effectief Communiceren, Groei in leiderschap en L.E.A.P. (Leadership Excellence and Acceleration Program).

Meer informatie kun je op deze website vinden of bel gewoon met ons op 0297 369325. Een bericht sturen kun je hier doen.