Is dit een tegenstelling?
Ja, dat lijkt zo, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan iets, of liever gezegd veel, te maken hebben met het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar het heeft ook te maken met wat je eigenlijk onder luisteren verstaat.

Ok. Ik zal me nader verklaren:luisteren
Huub Stapel was in zijn show ‘Mannen komen van Mars en Vrouwen komen van Venus’ heel duidelijk. Mannen denken en handelen oplossingsgericht.

Als ze nog maar even denken dat hun vrouw een probleem heeft, gaan ze direct aan de gang om het op te lossen door iets te doen. Ze gaan er van uit, er is een probleem, dat moet worden opgelost en dat zal ik wel even doen, met de nadruk op doen. Heel goed bedoeld natuurlijk, maar vrouwen blijken daar lang niet altijd op te wachten. Nee, vrouwen verwachten een gewillig en geduldig oor. Ze willen hun verhaal kwijt en wel aan iemand die ook luistert. Als dat luisteren goed gebeurt, is er vaak geen probleem meer, opgelost dus, zonder dat iemand iets doet, tenminste dat denkt een man.

Ok. denkt de gemiddelde man nu, dat is dus makkelijk, ik kan mijn vrouw dus gewoon laten praten. Ik hoef dus niets te doen. Het probleem lost zich vanzelf op.

Nee dus!

Er wordt namelijk verwacht dat er echt geluisterd wordt,  actief geluisterd.
Pas dan heeft een vrouw het idee dat ze haar verhaal kwijt kan. Pas dan is het probleem opgelost.

Wat is dan actief luisteren, hoe doe je dat en is dat in meer gevallen belangrijk?
Jazeker, maar laten we eerst bekijken wat er moet gebeuren om echt te kunnen luisteren, actief luisteren dus:

Hoe doe je dat, actief luisteren?

We sommen 6 punten op die je in staat stellen om actief te luisteren:

Hoe luisteren

Oplossen of luisteren?

1. Realiseer je dat de andere persoon ook echt de andere persoon is. Hij of zij is niet hetzelfde als jij. Realiseer je dat er verschillen zijn (misschien wel veel). Dat lijkt een simpele waarheid, een vanzelfsprekendheid, maar het is het begin van een goede ‘luisterhouding’

2. Een goede luisteraar is nieuwsgierig. Probeer er achter te komen hoe verschillend die ander is, wat zijn of haar uitgangspunten zijn. Wie is die ander? Wat is voor die ander belangrijk. Hoe zit die in elkaar, ‘what makes him or her tick?’

3. Realiseer je dat de mening en overtuiging van de ander voor hem of haar net zo belangrijk is als jouw mening en overtuiging voor jou is. Accepteer dat de ander dus een andere mening kan hebben dan jij.
Dat betekent niet dat je het er per definitie mee eens moet zijn, maar alleen dat je de mening van de ander in het perspectief plaatst van die ander. Geef hem of haar dus ‘the benefit of the doubt’

4. Wees je er van bewust dat er niet alleen aan de oppervlakte wordt gecommuniceerd, maar sta ook open voor het onderbewustzijn van de ander. Daar zit vaak verborgen wat iemand echt denkt en bezig houdt. Als je dat lukt kan je tussen de regels door lezen, begrijpen wat iemand echt bedoeld en dat ook laten merken.

5. Schakel je gevoel in. Luister niet alleen met je ratio, je verstand. Gebruik je beide hersenhelften.

6. Je hebt alle bovenstaande punten nodig om tot echt actief luisteren te kunnen komen, dus niet 1 of 2, nee alle 5.

Als je dat echt allemaal doet dan richt je je dus op de ander. Je gebruikt zowel je gevoel als je verstand. Je focus ligt op die ander en geloof me, die ander ervaart dat ook.
Er is dan dus contact. Je opent de ‘mind’ van die ander.
Je communiceert dus, zelfs zonder iets te zeggen!

En ja gelukkig, dat kunnen zowel mannen als vrouwen, maar vrouwen kunnen dat meer van nature en mannen moeten het zich vaak  eigen maken, maar ook dat kan, als je het wil en als je het belangrijk vindt.

In welke situaties is echt luisteren, actief luisteren belangrijk?

listening=learning

listening=learning

 • Bij een medewerker die bij zijn leidinggevende komt met een probleem:
  laat de medewerker zijn verhaal doen en luister er naar. Hij blijkt dan vaak zelf het probleem op te kunnen lossen
 • Bij een verkoopgesprek:
  eerst luisteren voor je iets kan verkopen
 • Als bemiddelaar bij een conflict:
  laat partijen eerst hun verhaal doen: luister  naar het verhaal van beide partijen en laat ze naar elkaar luisteren. Het maakt het pad vrij voor de oplossing die partijen vaak zelf bedenken.
 • Bij een klacht:
  eerst luisteren, dan aandacht geven, een positieve setting creëren en samen met de klagende partij tot een oplossing komen
 • Etc.

Echt, actief  luisteren helpt je bij goed leiderschap.Het maakt je tot een prettiger mens voor jezelf en voor je omgeving, zowel zakelijk als privé.

Actief luisteren
Doen dus

Wil je meer weten over actief luisteren en communicatie? Kijk dan hier.