Het antwoord hierop is: Ja, mits…

Meten is weten

Meten is weten

In dit blog versta ik onder testen, het afnemen van objectieve testen. Dat kunnen persoonlijkheidstesten zijn, teamroltesten, IQ-testen of testen die iemands serviceniveau meten, etc.. Er zijn vele mogelijkheden.

Testen is alleen zinvol als aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals:

  • zowel opdrachtgever als degene die getest wordt (kandidaat), moeten met het resultaat van de test daadwerkelijk iets willen doen. Er moet dus voor beiden een reden zijn en ze moeten het daar allebei over eens zijn.
  • De test moet afgenomen worden in iemands moedertaal. Alleen dan is het resultaat betrouwbaar, want ondanks dat b.v. een Nederlander die goed Engels spreekt, bereid is een Engelse test te maken, is dat niet goed en zal het resultaat onbetrouwbaar zijn. Daarvoor zitten er in de vraagstellingen te veel nuances en is een goede uitkomst te belangrijk zowel voor opdrachtgever als kandidaat.
  • Ook is belangrijk dat de testresultaten door een deskundige worden geïnterpreteerd en door hem/haar worden toegelicht aan kandidaat en opdrachtgever. Een goede interpretatie vereist kennis en ervaring.
  • De test zelf dient uitgebreid en langdurig getoetst en ontwikkeld te zijn door een bonafide bureau/organisatie. Het waarheidsgehalte dient ruim boven de 60% te liggen (bij alle testen bestaat er een maximum waarheidsgehalte van 72%).

Als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan is testen zeker zinvol.

 

Waarom?

Allereerst: meten is weten!

Daarom testen

Daarom testen

Het resultaat van een test is een objectief gegeven en daardoor betrouwbaar en relevant zowel voor opdrachtgever als kandidaat.
Het testresultaat geeft inzicht en zet zaken gestructureerd op een rij.
Het kan worden gebruikt als check bij een sollicitatieprocedure, maar ook als managementtool en bij carrière planning. Een coachingstraject beginnen met het afnemen van een persoonlijkheidstest, kan veel ondersteuning bij het coachtraject. Het geeft houvast voor zowel voor de coach als voor degene die gecoacht wordt.

 

Resultaat

Aan testen en hun resultaten wordt veel opgehangen. Ze zijn voor opdrachtgever en kandidaat vaak heel belangrijk en hebben soms verstrekkende gevolgen. Reden te meer om ervoor te zorgen dat testen ten alle tijden door een gerenommeerd testbureau worden afgenomen en begeleid.

Kijk hier wat wij kunnen betekenen op het gebied van testen. Nationaal en internationaal.

Origineel uit 2013