In de literatuur over leiderschap lees ik de laatste maanden voortdurend artikelen die allemaal in dezelfde richting wijzen. De meest relevante vat ik hieronder kort samen:

Het belang van betrokkenheid van werknemersBottom-up is het antwoord en de oplossing. Personal & Business Improvement

Columnist Mark Ernst stelt dat een Amerikaans onderzoek bij beursgenoteerde bedrijven laat zien dat er een relatie bestaat tussen het rendement van de onderneming en de betrokkenheid van de  medewerkers bij diezelfde onderneming:

Bij 60-70 % betrokkenheid was het rendement op de aandelen 24,2 %

Bij 49-60 % betrokkenheid was dit 9,1%

Bij betrokkenheid lager dan 25% was het rendement zelfs negatief.

Een ander onderzoek toont aan dat betrokken medewerkers 26% minder snel van baan wisselen als een ander bedrijf tot 20% meer salaris biedt. Betrokken medewerkers blijken blijere mensen te zijn. Ze zeggen in veel gevallen dat ze elke dag doen wat ze graag doen.

Betrokken werknemers leveren werk van hogere kwaliteit en voelen zich daar gelukkiger bij.

Hoe staat het er internationaal voor m.b.t. betrokkenheid? Welnu: In Denemarken is het top en in Nederland is het flop. We staan, samen met Frankrijk onderaan de lijst van West Europese landen!

De reden hiervoor is niet zo eenduidig, maar het ervaren van het werkklimaat door een medewerker is zeker van grote invloed op de mate van betrokkenheid. Ruim 2/3 van de Nederlanders ervaart een demotiverend werkklimaat en daar speelt de direct leidinggevende een belangrijke – vaak zelfs essentiële – rol in!

Het belang van je gelukkig voelen op je werk

Gelukscoach Onno Hamburger legt een aantal zaken over dit onderwerp als volgt uit:

Je behaalt geluk op je werk o.a. door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen daden. Focus je constant op zaken die buiten jezelf liggen en waar je dus niets aan kan veranderen, dan kan je je eigen geluk dus niet creëren.

Een goede sfeer op de werkvloer blijkt ook heel belangrijk te zijn, maar ook het vermogen om open te staan voor opbouwende kritiek en verbeterpunten helpt om te groeien en dat is wat je wilt.

Het ervaren van voldoening in het werk wordt een steeds belangrijker aspect om je gelukkig te voelen op je werk. Het wint het van het hebben van een hoog salaris.

Naast voldoening heeft geluk te maken met het kunnen gebruiken van je talenten en het bijdragen aan een groter geheel binnen het team.

En dat gelukkige en blije mensen voor betere resultaten zorgen mag duidelijk zijn.

Het belang van het hebben van ondernemende werknemers en hoe krijg je die?

Bottom-up is het antwoord en de oplossing. Personal & Business ImprovementOrganisatiepsycholoog Aukje Nauta zegt hierover o.a.:

Leiding geven gaat volgens hem bijna vanzelf als je ondernemende medewerkers hebt. Ondernemende werknemers zijn zelfsturend, enthousiast en zetten hun talenten optimaal in voor het bedrijf. Ze zijn bereid een stapje extra te zetten. Ze gebruiken hun eigen denkkracht en innovatie vermogen.

Om ondernemende werknemers te krijgen is het nodig om:

  • Ze ruimte te geven om te leren en zich te ontplooien
  • Ze zelfstandigheid te geven
  • De dialoog met ze aan te gaan
  • Afspraken op maat met ze te maken
  • Betrokkenheid te creëren (waar hebben we dat meer gehoord?)

Maar dit alles is iets anders dan pamperen. Het is net als met de liefde voor je kinderen, daar hoort ook bij dat je soms streng optreedt en dat je corrigeert.

Van Macht naar Gezag

Hoogleraar Klinische Psychologie Paul Verhaeghe stelt dat de traditionele managementvorm: de hiërarchische top-down benadering de vorige eeuw is verdwenen en dat we ons nu in een vacuum bevinden. Er blijkt nu steeds maar dat draagvlak noodzakelijk is. Het heeft te maken met autoriteit. Dat betekent dat iemand gezag heeft over iemand anders, maar op vrijwillige basis. Uit zijn onderzoek blijkt dat traditionele machtsverhoudingen tegenwoordig in een groeiend aantal gevallen tot depressies bij werknemers leiden.

Er valt over bovenstaande onderwerpen nog veel meer te vertellen, maar belangrijker is de vraag

Hoe creëer ik betrokkenheid, geluk, ondernemende mensen en gezag?

Mijn antwoord op deze vraag is eenvoudig:

door leiderschap op basis van het bottom-up principe!

Is het zo simpel? Ja, maar het daadwerkelijk in de praktijk brengen is niet zo simpel. Maar het kan wel en …… iedereen kan het leren!

Bij P&B Improvement kunnen we u er alles over vertellen. We durven te stellen dat we er deskundig in zijn.

Meer weten? Bel of mail ons, we komen graag bij u langs om e.e.a. toe te lichten en als u geïnteresseerd bent, maken we, samen met u een stappenplan om het principe van bottom-up leiderschap in uw bedrijf of organisatie in te implementeren. Begeleiding op de werkvloer hoort daar zeker bij. Niet alleen theorie, maar implementatie en praktijk.