Denken of doen. Personal & Business ImprovementDenken of doen

Uitstellen

Uitstellen is iets wat iedereen van tijd tot tijd doet. Denk maar aan het beginnen met goede voornemens, zoals eerder opstaan, beter op tijd komen, minder eten, minder alcohol drinken, stoppen met roken, hardlopen, meer tijd vrijmaken voor de kinderen. Meestal beginnen we niet direct, maar stellen we het uit tot morgen of volgende maand, of volgende keer of tot we er goed gevoel voor hebben, totdat we er aan toe zijn. Het is heel menselijk gedrag. We weten ook dat van uitstel vaak afstel komt.

Bovengenoemde voorbeelden zijn zaken uit ons privé leven, maar hetzelfde gedrag doet zich voor in ons zakelijk leven. We zijn immers maar 1 persoon, zakelijk of privé.

Het ‘goede gevoel’

Bij dit uitstelgedrag beargumenteren mensen vaak dat ze er geen of nog geen ‘goed gevoel bij hebben’, en het daarom niet of nog niet doen. Ze willen wachten en er nog even over nadenken of het wel goed is en of ze het wel zouden moeten doen. Wachten op het goede gevoel, kan natuurlijk.

Maar het gevoel wordt tegenwoordig heilig verklaard, waarschijnlijk als reactie op het standaard rationeel denken dat tot voor kort gebruikelijk was.

Comfort zone

Leren en implementeren Personal & Business Improvement

Leren en implementeren

Als je een goed idee hebt en het je nog niet helemaal hebt eigen gemaakt, kun je er beter direct mee beginnen. De motivatie komt vanzelf door het doen. Bovendien door iets te doen wat nog niet helemaal, naar je gevoel, bij jezelf hoort, kom je uit je comfort zone. Als je alleen maar dingen doet waarbij je je goed voelt, blijf je in je comfort zone en blijf je doen wat je altijd al deed. Dingen doen waarbij je nog niet het goede gevoel hebt, waarbij je buiten je comfort zone komt , zorgt voor spanning bij jezelf en dat is goed. Juist omdat de uitkomst van waaraan je bent begonnen nog niet volledig duidelijk is, daagt het je uit. Je wordt geconfronteerd met situaties die je nog niet eerder hebt meegemaakt. Zo kom je tot ontwikkeling, kom je tot groei.

Eerst denken, dan doen

Dit klinkt als een wijze raad, die we dikwijls krijgen c.q. aan anderen geven. Op zich niets mis mee, maar het geldt eigenlijk alleen voor zaken die je uiteindelijk niet moet doen of voor strategische. lange termijn beslissingen. Als je het veel geprezen adagium: eerst denken, dan doen, altijd toepast, werp je grote drempels op voor jezelf die er toe leiden dat je steeds meer aarzelt om ergens aan te beginnen. Het haalt elke spontaniteit weg. Je haalt ook het enthousiasme bij jezelf weg. Je beredeneert iets dood, het oorspronkelijke idee leeft niet meer.

Jij blijft in je comfort zone en er vindt bij jezelf geen groei, geen ontwikkeling plaats.

Wat heb je nodig?

Om wel snel te kunnen beginnen en niet uit te stellen zijn nodig: lef, zelfvertrouwen en een omgeving waarin het wordt geaccepteerd dat er wel eens fouten worden gemaakt. Een omgeving die het mogelijk maakt dat er van fouten wordt geleerd. Als je als leidinggevende naar zo’n omgeving streeft, dien je te beginnen met jezelf kwetsbaar op te durven stellen en ja, daar is zelfvertrouwen en lef voor nodig. Vind je van jezelf dat je dat onvoldoende hebt, kan je het beste beginnen met het ontwikkelen van die durf. In feite komt dat neer op het ontwikkelen van je zelfvertrouwen. Maar ook hiervoor geldt: je kan er ook gewoon mee beginnen, accepteren dat je nog niet zeker weet of je het wel kunt. Naast het adagium eerst denken, dan doen, is er immers nog een andere, bekende uitspraak, n.l.: In het diepe leer je het beste zwemmen.

Gedragsverandering

Als je deze manier van werken toe wil gaan passen in je eigen werksituatie, begin dan bij jezelf. Zorg bij jezelf voor deze gedragsverandering, want dat is het, niet meer en niet minder en gedrag kan iedereen veranderen, als je dat wil. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk en of het voor jou makkelijk is hangt af van je motivatie, van de tijd dat jouw gedrag is geleid door het eerst denken dan doen principe, en van je persoonlijkheid. Maar nogmaals iedereen kan het zich aanleren. Het proces kun je versnellen en je gedrag daadwerkelijk aanpassen. Personal & Business Improvement helpt je daar bij.

Timing en vervolg

Als je zo’n gedragsverandering voor jezelf als leidinggevende door gaat voeren door bijvoorbeeld meer coachend leiding te willen gaan geven, laat dan je medewerkers weten dat je vanaf nu de dingen anders aan wil gaan pakken en dat je wellicht wat tijd nodig hebt om die vaardigheid te ontwikkelen en daarin je eigen vorm te vinden. Wanneer je dingen dan ineens anders gaat doen, weet iedereen waar dit vandaan komt en voorkomt het verassingen en ongemak.

Als  je bij je medewerkers vervolgens  de situatie wil creëren dat er fouten gemaakt mogen worden, mits er van wordt geleerd. Als je ook bij hen wil bevorderen dat ze sneller aan nieuwe dingen durven te beginnen, maak dit dan ook duidelijk en help ze erbij, want ook voor hen is dit een gedragsverandering en ook voor hen is daar lef en zelfvertrouwen voor nodig. Bovendien is het nodig dat iedereen het zelf moet willen. Motivatie is de sleutel voor succes.

Accepteer ook dat niet iedereen staat te springen om zo’n gedragsverandering bij zichzelf door te voeren, alleen omdat jij dat nuttig vindt. Je zal echter merken dat als jij het zelf doet en sommigen van je medewerkers doen het ook, dan zullen anderen makkelijker volgen.

Wat levert het op?

Als je uitstelgedrag bij jezelf en bij medewerkers weet uit te bannen, levert dat een sfeer op van actie, van enthousiasme, van snelheid, van motivatie. Het levert innovaties op. Allemaal ingrediënten voor een beter resultaat.

Is het makkelijk? Nee, je moet er wel wat voor doen. Op z’n minst: BEGINNEN.