Effectief leiderschap belangrijk! Personal & Business Improvement

Bij het belang van management, leiding geven worden tegenwoordig nog wel eens vraagtekens gezet, maar de invloed van managers, van leidinggevenden op het functioneren van de medewerkers is heel groot. Groter dan de meeste leidinggevenden zich realiseren.

In een eerdere blog liet ik zien dat ruim 2/3 van de Nederlanders een demotiverend werkklimaat ervaart en dat de manager daar een essentiële rol in vervult.

Kennelijk wordt er DUS veelal leiding gegeven op een niet motiverende manier. Dat resulteert in ontevredenheid, zowel bij de werknemers, maar ook bij de manager, die zich ergert aan de niet gemotiveerde werknemers. Een vicieuze cirkel die alleen maar verliezers oplevert. Het zal duidelijk zijn dat zo’n situatie ook het bedrijfsresultaat negatief beïnvloedt.

Mensen mijn grootste kapitaal

Een veel gehoorde kreet aan de borreltafel, uitgesproken door ondernemers en leidinggevenden. Waarschijnlijk ook nog gemeend. Maar als dat zo is, dan is het toch van het grootste belang dat die werknemers optimaal functioneren? Hun functioneren is dan ook  van evident belang voor het resultaat van de organisatie. Het goed functioneren van werknemers straalt ook af op de leidinggevende en verbetert zijn positie in de organisatie. Alleen al daarom klopt de uitdrukking dat mensen mijn grootste kapitaal zijn voor elke leidinggevende. Het functioneren van de werknemers bepalen immers voor een belangrijk deel het resultaat van de organisatie, maar ook de positie, het functioneren van de leidinggevende.

Managers steeds meer onder stress

Ik las vanmorgen de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat managers zich in groeiende mate gestrest voelen en dat ze dat beperkt in hun functioneren. Burn-out komt dan ook op steeds jongere leeftijd voor. Ze zitten veel achter de computer, maken lange dagen, voelen zich persoonlijk verantwoordelijk. Dat alles om er voor te zorgen dat ze ‘in control’ zijn.

Als je je dan realiseert dat 2/3 van de werknemers negatief zijn over het werkklimaat en dus ook over hun leidinggevende, dan is het logisch dat zo’n situatie voor die leidinggevende stress oplevert, met alle gevolgen van dien.

Het doorbreken van de vicieuze cirkelEffectief leiderschap belangrijk! Personal & Business Improvement

Er ontstaat dus in veel gevallen een vicieuze cirkel: gedemotiveerde werknemers leveren druk op voor de leidinggevende. Die probeert steeds meer te doen om ‘in control’ te blijven, wat weer voor nog minder motivatie zorgt bij de werknemers etc., etc.

Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden, in het belang van de werknemer, de leidinggevende en de organisatie in haar geheel.

Maar hoe dan?

Effectief leiderschap is het antwoord

De sleutel om bovengenoemde vicieuze cirkel te doorbreken is in handen van de leidinggevende, van de manager. De sleutel is zijn leiderschap. Dat moet een effectieve vorm van leiderschap worden. Leiderschap waarbij inhoud wordt gegeven aan de kreet ‘mensen zijn mijn grootste kapitaal. Leiderschap dat er op gericht is zo veel mogelijk uit mensen te halen. En dat kan op een heel ontspannen manier. Denk als leidinggevende niet dat je alles zelf moet doen, dat je alles zelf beter kunt c.q. moet kunnen, dat je zelf overal de verantwoording voor moet dragen. Nee, geef je mensen de ruimte en vertrouwen. Zij kunnen en willen veel meer dan je denkt. Zorg dat je mensen motiveert. Gemotiveerde mensen leveren betere prestaties, functioneren beter en zijn tevredener. Dat zorgt ook voor een grotere mate van tevredenheid en rust bij de leidinggevende, hetgeen ook weer door de werknemers als positief wordt ervaren. De vicieuze cirkel is doorbroken en vervangen door een positieve wisselwerking.

Is het zo eenvoudig?

Theoretische eigenlijk wel, maar de praktijk wil nog wel eens weerbarstig zijn. Er moet nogal wat veranderen en die verandering begint bij de leidinggevende op elk denkbaar niveau. En het begin van zo’n verandering is de verandering van mindset en daarna nog veel meer.

Als leidinggevende dient het jouw visie te worden, dat de kracht ligt bij je werknemers en dat je die maximaal moet en wil ontwikkelen en faciliteren. Daarna volgt een veranderingsproces dat stapsgewijs wordt uitgevoerd en dat goed gemonitord dient te worden. Volg deze stappen en maak jouw effectief leiderschap waar.

E-book

In mijn E-book ‘Top-down of Bottom-up veranderend leiderschap in een veranderende samenleving’,
vind je uitgebreid beschreven het waarom en het hoe van effectief leiderschap. Download het E-book hieronder.