KEN JE MEDEWERKERS ECHT

(als in dit artikel over hij wordt gesproken wordt ook zij bedoeld)Ken je mensen echt. Personal & Business Improvement

Bij modern leiderschap gaat het er om zo veel mogelijk uit je medewerkers te halen, ze optimaal te laten functioneren, ze hun talenten optimaal te laten gebruiken. Dat alles om tot een maximaal resultaat te komen van je team of van je organisatie.

Als leider dien je je medewerkers dus zo aan te sturen en te faciliteren dat dit ook zo werkt.

Om dat goed te kunnen doen moet je je medewerkers kennen, waarbij je je dient te realiseren dat ieder mens uniek is. Ieder mens heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten, zijn eigen talenten, zijn eigen gebruiksaanwijzing ook.

Kennen betekent dan ook meer dan weten wie hij zij is, hoe die heet, waar die woont. Nee, je moet hem echt kennen. Daar moet je dus moeite voor doen.

 

Wat moet je allemaal weten?

Minimaal:

  • Ken zijn cv. Bestudeer die goed en vraag verduidelijking als die cv onduidelijk is of onvolledig
  • Ken iemand ook als persoon
  • Ken zijn thuissituatie
  • Weet wat hem motiveert, ’what makes him tick’
  • Wat doet hij nog meer buiten zijn werk (vrijwilligerswerk, hobby’s)
  • Wat doet hij graag in zijn werk
  • Wat doet hij minder graag in zijn werk
  • Wat zijn zijn ambities voor de kortere en voor de langere termijn
  • Zijn er ontwikkelingswensen
  • Wat vindt hij van het team, van de totale organisatie

Je kan er nog meer zaken aan toe voegen als je denkt dat er nog meer nodig is om iemand echt te kennen.

Zorg dat je deze informatie vastlegt en zorg er ook voor dat je e.e.a. onderhoudt. Niemand blijft hetzelfde. Het is belangrijk dat je beeld, je informatie actueel is.

Uit mijn eigen praktijkervaring kan ik je nog een suggestie aanreiken:

 

Laat je medewerkers testen.Ken je mensen echt. Personal & Business Improvement

Wat voor test het beste is hangt af van de functie en van de medewerker zelf. Laat je hierbij door een professional op dat gebied adviseren. Een teamroltest bij voorbeeld, eventueel aangevuld met een persoonlijkheidstest geeft enorm veel informatie, voor jou als leider, maar ook voor de medewerker zelf.

Zorg wel dat je de test positief introduceert. Maak duidelijk wat de bedoeling is, waarom je het doet en wat je er mee wil bereiken. Zorg dat het niet gezien wordt als het doen van een examen.

Laat al je medewerkers een of meer testen doen, ook de medewerkers met een wat eenvoudigere functie, ook part-timers. Maak daar geen verschil in.

Zorg dat je de testresultaten altijd persoonlijk met je medewerker bespreekt en neem nota van de reacties van die medewerker.

Behalve dat de testresultaten je veel informatie geven,werkt het voor de medewerker zelf heel positief. Hij voelt zich serieus genomen. Er wordt aandacht aan hem besteed. Hij wordt belangrijk gevonden. Je zal merken dat dit ontzettend motiverend werkt en het zelfvertrouwen van de medewerker positief  beïnvloedt.

 

Wel of niet uitbesteden

Als je tot zo’n testronde besluit, kan je overwegen de uitvoering uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bureau. Zij kunnen je adviseren over welke testen het meest van toepassing zijn. Zij kunnen ook de organisatie van zo’n testronde op zich nemen. Ze kunnen ook de gesprekken met de medewerkers over de testresultaten doen en afstemmen met de medewerker of de testresultaten ter beschikking mogen komen voor het bedrijf. Aanvullend heb je dan je eigen gesprek met de medewerker.

Het lijkt wat uitvoerig, maar op deze manier wordt het door de medewerker niet als bedreigend gezien en wordt de test ook zo eerlijk mogelijk ingevuld. De praktijk leert dat e.e.a. op die manier tot de beste resultaten leidt, dat het tot zo weinig mogelijk tijdsbeslag voor de organisatie leidt en dat het qua informatie en motivatie het meeste oplevert.

Als je het doet, doe het dan goed.
Personal & Business Improvement heeft hier ruime ervaring mee.

 

Samenvattend

Wil je je medewerkers optimaal laten werken, zorg er dan voor dat je ze echt kent en laat ze ook weten dat je dat belangrijk vindt.

Wil je meer weten over hoe dit in jouw situatie uitgevoerd zou kunnen worden, neem contact met ons op.