Meer macht, minder invloedinvloed PenB Improvement

Hoe machtiger iemand is of zich voelt, hoe minder mensen naar hem of haar luisteren.
Dat lijkt een tegenstelling, maar ik bedoel in dit verband dan ook echt luisteren. Als je echt luistert, wordt je beïnvloedt door wat je hoort, omdat je het echt tot je door laat dringen. Je doet er dus iets mee, wat dat dan ook is. Als er niet echt geluisterd wordt, gebeurd dat dus niet.

Hoe komt dat?

Hoe krachtdadiger of dominanter een leidinggevende optreedt, hoe minder empathisch de leidinggevende is.  Compassie en het kunnen beschouwen vanuit iemand anders perspectief door de leidinggevende neemt evenredig af met de toename van dominantie en krachtdadig optreden. Dat betekent dat de leidinggevende die dit gedrag vertoont steeds meer moet doen om zijn of haar medewerkers te laten handelen zoals hij of zij dat wenst. Dat zal steeds meer tijd en energie kosten.

Draagvlak en afstand

Als je als leidinggevende iets van je medewerkers gedaan wil krijgen, zeker als dat gedurende langere tijd van toepassing dient te zijn, is er draagvlak nodig bij die medewerker. Je hebt als leidinggevende immers de medewerking nodig van die medewerker (het zit hem al in het woord!). Hij of zij moet dat dan zelf ook wel zien zitten, anders werkt het contra productief. Voor het creëren van draagvlak dien je dichtbij iemand te komen. Op afstand bereik je iemand niet. Dat geldt voor je houding en voor je benadering. Dominantie zorgt echter juist voor afstand. Iets wat in sommige situaties overigens heel goed kan zijn. Als draagvlak niet mogelijk is of heel moeilijk te bereiken, kan afstand juist heel effectief zijn, bij voorbeeld bij conflict situaties of als er op hele korte termijn resultaten behaald moeten worden.
Maar bij de dagelijkse interactie tussen leidinggevende en medewerker is draagvlak onontbeerlijk voor de effectiviteit.

Leidinggeven is een taak, geen recht

Als je leiding geeft is dat een taak. Het gaat niet vanzelf. Als je tot leidinggevende bent benoemd, betekent dat nog niet dat er automatisch gedaan wordt wat jij wilt.
Je hebt volgers, medestanders nodig. Zonder volgers en medestanders kan je leidinggeven wat je wilt, maar zal dat niet effectief zijn. Je inspanningen zullen maar een beperkt resultaat opleveren, terwijl het veel inspanning van je vergt. Je moet je immers voortdurend laten gelden. Ook moet je frequent controleren. Dat kost allemaal tijd en energie.
Om jouw taak als leidinggevende goed en effectief uit te kunnen voeren, heb je dus de medewerking van jouw mensen nodig. Om die te krijgen, dien je in je gedrag emphatisch te zijn, compassie te tonen, dichtbij mensen te staan. Sommigen doen dit van nature, maar voor velen is dat lastig. Het kost tijd, het kost moeite. Maar het hoort bij je taak en het is een investering die loont.

Network PenP ImprovementNeem anderen mee in je gedachtegang

Om draagvlak te creëren dien je mensen mee te nemen in je gedachtegang. Dat wil zeggen dat je ze niet alleen met het eindresultaat van jouw gedachtegang confronteert, maar dat je ze betrekt bij het ontstaan en verloop van die gedachtegang. Dat klinkt misschien wat theoretisch, maar hoe eerder je mensen bij een nieuwe situatie of regeling betrekt, hoe meer zij zelf zich daar ook bij betrokken voelen. Je hoeft het dan niet meer op te leggen, nee het voelt voor hen ook iets als van hen zelf. Ook dat is dus een investering in tijd en moeite, die loont.

Loop niet te ver voor de troepen uit

Iets wat velen van ons overkomt, is dat we te ver voor de troepen uit lopen. We zijn geneigd in onze gedachten verder te zijn dan dat we communiceren. Iets wat creatieve geesten en innovatieve leiders vaak overkomt, maar dat contra productief werkt. Ontwikkelingen realiseer je niet met ‘zevenmijls’ laarzen, maar juist met kleine stapjes. Dat is een stuk effectiever. Je kunt nu eenmaal niet van mensen verwachten dat hun gedachten precies parallel lopen met de jouwe als je geen richting aangeeft en geen tussenstops maakt. Als je tijdig communiceert, kan je mensen met je mee nemen. Bovendien kan je behalve draagvlak ook reacties krijgen, die jouw gedachtegang weer verder brengt. Je slaat dus 2 vliegen in 1 klap. Gebruik de talenten van je medewerkers. Jouw functioneren wordt zo een stuk effectiever. Ook deze investering in tijd en moeite loont.

Meer invloed geeft meer resultaatInvloed2 PenB Improvement

Als je als leidinggevende bovenstaande adviezen opvolgt en investeert in communicatie en draagvlak, zal jouw invloed toenemen, terwijl je medewerkers ervaren dat er meer naar hen wordt geluisterd, hetgeen hun motivatie stimuleert. Ze worden zelfstandiger, ze denken mee. Hun bijdrage wordt groter en jij als leidinggevende doet daar je voordeel mee.
Heb je jezelf eenmaal dit gedrag aangeleerd en eigen gemaakt, dan zal je merken dat het leven voor jou als leidinggevende een stuk eenvoudiger en aangenamer wordt. Je krijgt meer gedaan met minder moeite, terwijl je mensen zich beter voelen en meer presteren. Dus meer resultaat.

Een win-win situatie dus.
Hoe eenvoudig kan het zijn!