Ontwikkeling

ontwikkeling Personal & Business Improvement

ontwikkeling

Je medewerkers zich laten ontwikkelen, ze beter laten worden, is misschien wel je belangrijkste taak als leidinggevende. Het is in elk geval een taak die, als je hem goed vervult, je veel op zal leveren.
Laat ik je een voorbeeld geven uit mijn eigen ervaring.

Verkoop

Ik gaf indertijd leiding aan een verkooporganisatie waar zo’n 50 mensen werkzaam waren:
medewerkers in binnen- en buitendienst. Er waren een paar oudgedienden, maar het overgrote deel was jong met nog weinig ervaring. De klanten aan wie verkocht moest worden hadden inkopers in dienst die meestal ouder waren en meer ervaring hadden. Onze verkopers hadden het dus moeilijk.
Onze resultaten waren niet geweldig en er was weinig waardering. Het was in de organisatie gebruikelijk dat er regelmatig verkooptrainingen werden gegeven. Ik besloot echter het over een andere boeg te gooien.

Ontwikkeling

Ik ging er van uit dat het belangrijker was dat de verkopers zichzelf ontwikkelden, dat hun
persoonlijkheid steviger werd, zodat ze zich in het veld beter staande konden houden. Belangrijker op dat moment dan het leren van verkooptechnieken en trucs. Samen met een gespecialiseerd bedrijf gingen we een empowerment traject in met alle medewerkers. Een traject waarin mensen leerden welke talenten ze bezitten en vooral waarin ze leerden die talenten ook te gebruiken.
Ook de leiding van de organisatie deed mee in het traject, ik zelf dus ook. Tot op de dag van vandaag pluk ik persoonlijk nog de vruchten van deze benadering.

Je kan meer dan je denkt

Wat gebeurde er. Mensen werden getest op hun eigenschappen. Ze leerden ontdekken waar hun Individuele sterke en zwakke punten zaten. Ze leerden hoe andere mensen op hen reageren en hoe zij zelf op anderen reageren en de gevolgen er van. Ze leerden dat ze veel meer konden dan ze dachten. Ze leerden hoe belangrijk focus is en hoe veel je daar mee kunt bereiken.
Iets wat ik me zelf nog herinner als de dag van gisteren is het lopen op blote voeten op een 15 meter lang traject van hete, gloeiende kolen, zonder dat het pijn deed en zonder dat er na afloop iets aan  mijn voetzolen te zien was! Dat ging overigens niet vanzelf. Het kostte uren voorbereiding, focus en mindset. Maar het lukte wel. Dan realiseer je je wat je allemaal kunt bereiken als je jezelf er op instelt en wat je dus allemaal kan.

Resultaat

Het traject zorgde er voor dat veel van de jonge, nog onervaren medewerkers, zich bewuster werden van hun eigen mogelijkheden en dat ze daardoor steviger in het veld stonden en hun werk met een beter resultaat konden doen. Ze hadden zich dus ontwikkeld, hun persoonlijkheid was gegroeid.

persoonlijke ontwikkeling Personal & Business Improvement

persoonlijke ontwikkeling

Dat werkte voor deze mensen geweldig motiverend. Het zorgde voor een positieve instelling naar zichzelf, naar de eigen organisatie, maar ook daarbuiten in hun privé situatie.
Het zorgde na verloop van tijd ook voor betere resultaten, ook financieel.
Het gaf mij als leidinggevende voldoening, maar ook leverde het voor mij betere totaalresultaten op van de organisatie waarvoor ik verantwoordelijk was. Een win-win situatie dus voor allemaal.
Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er ook medewerkers waren (vooral de ouderen) die dit allemaal niet zo zagen zitten en afstand hielden tijdens het traject. Voor hen werkte het niet, of maar heel beperkt. Als leidinggevende dien je dat ook te respecteren. Dwingen helpt niet. Als je iets wil bereiken moet je het op zijn minst wel willen.

Dit is een voorbeeld uit de praktijk. Maar ook recente onderzoeken naar motivatie factoren tonen aan dat het zich kunnen ontwikkelen bij medewerkers hoog op het lijstje staat. Als leidinggevende ben je voor een belangrijk deel dus ontwikkelingswerker. Het levert je betere en gemotiveerde medewerkers op en dus een beter resultaat. En last but not least is het ook voor jou als leidinggevende prettig om te doen en geeft het je voldoening.