Succes door innovatie, cultuur en leiderschap

Succes door innovatie, cultuur en leiderschap

Succes door innovatie, cultuur en leiderschap

Er zijn verschuivingen gaande in onze wereld. En niet zo maar marginaal, maar fundamenteel.

De doelstelling van elk bedrijf was tot voor kort altijd het maken van winst c.q. het zorgen voor rendement voor de aandeelhouders, wat in feite op het zelfde neer komt.

De doelstelling van medewerkers was tot voor kort veelal een zo hoog mogelijk inkomen verwerven.

Maar de wereld verandert en wel in rap tempo. Natuurlijk is geld verdienen voor mensen nog steeds belangrijk, maar voor velen, met name voor jonge mensen, draait niet alles meer om geld of macht. Ze krijgen ook andere wensen en doelstellingen zoals kwaliteit van leven, geluk, vrije tijd, ontwikkeling, voldoening, samenwerking, netwerken.

Je zou kunnen zeggen dat de wereld zich van verticaal naar horizontaal ontwikkelt.

Dat heeft consequenties!

Zeker voor bedrijven. Als ondernemer ben je er niet meer als je je doelstelling alleen op het financiële resultaat richt. Je zult flexibeler moeten zijn, behendiger, sneller kunnen reageren op veranderingen, zowel intern als extern. Netwerken, samenwerken, zijn nieuwe begrippen die in de doelstellingen van bedrijven opduiken, analoog aan de veranderingen bij mensen zelf. Logisch dat er een verband is tussen de veranderingen bij bedrijven  en de veranderingen bij mensen, want wat  is een bedrijf nou helemaal, een verzameling mensen toch?

Onderscheiden

Zowel bij bedrijven als mensen ontstaat dan ook steeds meer de behoefte zich te onderscheiden. Er wordt gestreefd naar uniek zijn. Voor mensen heel natuurlijk, want elk mens is immers uniek, zo lang hij of zij dan ook zichzelf is. Voor bedrijven geldt die noodzaak zich te onderscheiden evenzeer. Het wordt steeds belangrijker.

Om je te kunnen onderscheiden van je concurrenten in de markt, kan je niet blijven doen wat je altijd deed, ook al is dat langere tijd succesvol geweest. Als je als organisatie op een bepaald gebied uniek was, zijn er altijd spelers in de markt die dat succes zullen gaan kopiëren, vroeg of laat gebeurt dat. De mensen in zo’n succesvolle organisatie zijn geneigd om te blijven doen wat ze deden, want dat is toch succesvol? We noemen dat verschijnsel ook wel ‘de wet van de remmende voorsprong’.

Is het onderscheidend zijn voor een bedrijf tot voor kort een middel om het beoogde financiële resultaat te bereiken, het dient nu een doel op zich te worden.

Veranderen, innoveren

verandering

Het is ook een kwestie van DOEN

Veranderen, innoveren, wordt dus een noodzaak. En niet incidenteel, maar continu. Het wordt steeds meer een voortdurend proces. Voor mensen een ‘way of life’ en voor bedrijven de basis van hun strategie. Alleen op die manier kunnen bedrijven een voorsprong verwerven en ook behouden.

 

Een noodzakelijke cultuur

Maar het vaststellen van de noodzaak tot innovatie opnemen in je strategie, is één ding. Maar hoe zorg je er voor dat het ook werkelijk gebeurt? Gaat dat dan vanzelf? Kan je dat gewoon opleggen of afspreken?

Nee, als je je doelstelling wilt veranderen van het behalen van een zo hoog mogelijk rendement naar zaken als innovatie, netwerken, samenwerken, zal daarvoor de cultuur in een organisatie moeten veranderen.

Ook hierbij dient het van verticaal naar horizontaal te gaan. Bij verticaal wordt gewerkt vanuit macht, top down. Dat zorgt voor duidelijkheid, voor controle. Bij horizontaal is de hiërarchie minder belangrijk en in sommige gevallen zelfs helemaal afwezig. Hierbij wordt gewerkt op basis van gezag, gedragenheid. Dat laatste leidt veel meer tot zelfstandig denkende en werkende medewerkers, dan dat het geval is bij organisaties die werken vanuit het bekende machtsprincipe, top down. Het leidt tot mensen die initiatieven nemen en dus veranderingen, innovaties zullen bewerkstelligen

Een meer horizontaal gerichte organisatie kan alleen werken in een cultuur die open is, transparant. Een cultuur waar mensen fouten mogen maken, waar initiatieven op elk niveau genomen kunnen worden, waar dingen uitgeprobeerd kunnen worden, waar mensen zich ontwikkelen. Kortom een cultuur van beweging, van extern gericht zijn, van flexibiliteit, van verandering. Je kunt het een innovatie cultuur noemen.

Kan je een cultuur veranderen?

cultuur

cultuur

Ja, dat kan. Gaat dat vanzelf en gaat dat snel? Nee, dat niet.

Als organisatie moet je vaststellen dat je zo’n innovatie cultuur wil scheppen en dat dient duidelijk gemaakt te worden naar elke medewerker, op elk niveau in de organisatie. Er is voorbeeldgedrag voor nodig, want in feite heb je het bij een verandering in cultuur over een gedragsverandering en dan wel bij iedere medewerker, van hoog tot laag. En dat kost tijd!

Maar hoe sterker hiervoor de motivatie aanwezig is, des te eerder zal zo’n omslag ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De basis motivatie dient hiervoor bij de bedrijfsleiding aanwezig te zijn en zij dienen dat uit te dragen.

Toch een stukje top down!

Filosofie of realiteit?

Wellicht klinkt het bovenstaande een beetje filosofisch, maar het gaat wel over gedrag en de consequenties daarvan voor mensen en voor organisaties en daar hebben we allemaal mee te maken, elke dag weer opnieuw. Het bepaalt voor bedrijven hun kans op succes en voor mensen hun kans op geluk. En daar draait het toch om?