Een mens lijdt dikwijls het meest

Door het lijden dat hij vreest

Doch dat nooit op komt dagen.

Zo heeft hij meer te dragen

Dan God hem te dragen geeft.

 

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar

Als vrees voor allerlei gevaar.

Doch komt het eens in huis,

Dan helpt God altijd weer

En geeft hij kracht naar kruis.

EEN MENS LIJDT HET MEEST DOOR HET LIJDEN DAT HIJ VREEST. Personal & Business ImprovementTerug naar het artikel