EEN MENS LIJDT HET MEEST

DOOR HET LIJDEN DAT HIJ VREEST

Ken je deze waarheid?

Waar laat jij je door leiden in je rol en de organisatie? Personal & Business Improvement

Hij dateert al ergens vanuit de17e eeuw en heeft het al die tijd als gezegde volgehouden. Het is ook vandaag nog waar.

Omdat het me nogal aanspreekt heb ik opgezocht waar het vandaan komt en wie het heeft bedacht. Het blijkt onderdeel te zijn van een gedicht dat inderdaad al uit die tijd moet stammen. De dichter is niet bekend. Als het je interesseert vind je het hele gedicht als je hier doorklikt.

Parkinson

Ik realiseerde me dit gezegde naar aanleiding van het feit dat kort geleden bij mij de ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Dat was een klap. Ik heb nog niet zo veel symptomen die me beperkingen opleveren, maar ging direct googlen om uit te zoeken hoe dit zich verder zou gaan ontwikkelen. Ik wilde weten wat mij te wachten stond. Ik kan je verzekeren, daar wordt je niet vrolijk  van. Maar eenmaal van de schrik bekomen realiseerde ik me ook dat overal stond dat zo’n ontwikkeling bij iedereen verschillend verloopt. Het is niet zeker dat je zelf alle symptomen krijgt. Een verhoogd risico op een aantal zaken, ja, maar geen zekerheid en ook geen zekerheid over het tempo waarin e.e.a. zich zal ontwikkelen.

Toen ik me dus dit gezegde realiseerde in combinatie met al die onzekerheden en onheilsboodschappen kwam ik tot de overtuiging dat het dus geen zin heeft om vandaag te lijden onder datgene wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Als ik dat wel doe, dan zal het me nu al onnodig enorm beperken.

Op deze manier heeft het me ca 10 dagen gekost om de klap van de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ te verwerken en kan ik weer verder met mijn leven. Eigenlijk nog positiever want ik richt me nu nog meer op alles wat nu nog kan en mogelijk is. Ik ben me daar meer van bewust.

Zo helpt deze oude waarheid me dus enorm.

Wat kan je er nog meer mee?Waar laat jij je door leiden in je rol en de organisatie? Personal & Business Improvement

Maar je hoeft er geen ernstige ziekte voor te hebben om iets aan deze waarheid te hebben.

Hoe vaak overkomt het je niet dat je een geweldig idee hebt, maar dat je aan de realisatie ervan maar niet begint, want het zou wel eens ook minder positieve gevolgen kunnen hebben, er zouden risico’s aan verbonden kunnen zijn. Dus doe je er dan maar niets mee. Je laat je dus lijden door het besef van mogelijke negativiteit.

Je zou je in zo’n geval ook kunnen richten op de positiviteit van je idee. Met anderen er over kunnen praten, je idee verder kunnen ontwikkelen. De risico’s in kaart kunnen brengen en dan alsnog de afweging maken om ermee door te gaan. Tijdens het proces hou je zicht op die mogelijke risico’s en neem je er je maatregelen voor.

De boodschap is dus: laat je niet leiden door wat er fout zou kunnen gaan, maar richt je op het positief te behalen resultaat, zonder de mogelijke risico’s uit het oog te verliezen.

Met deze denkwijze is er ruimte voor innovaties, komen er oplossingen.

Geluk

Maar het doet nog meer. Als je dit als basis neemt en toe gaat passen zal je merken dat je zelfvertrouwen toeneemt. Het kan de basis zijn voor het zelf in de hand nemen van je leven. Je hebt de regie zelf in handen. Je zit in de drivers seat.

Met die mindset is er heel veel mogelijk, niet alleen in zakelijk resultaat, maar ook in relaties en geluk.