Oplossen of luisteren?

Oplossen of luisteren?

Is dit een tegenstelling? Ja, dat lijkt zo, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan iets, of liever gezegd veel, te maken hebben met het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar het heeft ook te maken met wat je eigenlijk onder luisteren verstaat. Ok. Ik zal me nader...