Consequenties van nieuw leiderschap

Consequenties van nieuw leiderschap

Consequenties van nieuw leiderschap Meer autonomie bij teams en individuele medewerkers is de kern van het nieuwe organiseren en het nieuwe leiderschap. Logisch eigenlijk want autonomie wordt in de psychologie als een van de belangrijkste sociale drijfveren gezien....
Positie manager ter discussie?

Positie manager ter discussie?

(overal waar ik het in dit stuk heb over Hij, is ook Zij bedoeld) Bij nieuwe organisatievormen, zoals bottom-up, agyle, zelfsturende teams, etc. verandert er nogal wat voor managers. Je leest in publicaties regelmatig dat de manager overbodig wordt. Dat lijkt me...
Top-down of bottom-up?

Top-down of bottom-up?

( in dit blog Top-down of Bottom-up is voor de eenvoud en overzichtelijkheid gekozen voor de hij-vorm, maar voor ‘zij’ is e.e.a. uiteraard even sterk van toepassing)   Top-down Top-down management is de traditionele vorm van management die het heel lang als...
Wel of geen manager?

Wel of geen manager?

En zo ja, wat voor een?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ De laatste tijd krijg ik steeds meer publicaties onder ogen over de positie van de manager. Het is kennelijk een hot item. Ik som een aantal recent gelezen statements op: Zonder managers functioneren mensen beter De...
BOTTOM-UP leiderschap voor softies?

BOTTOM-UP leiderschap voor softies?

Top-down leiderschap is nog steeds de meest toegepaste vorm van leiderschap. Waarom? Gewoon omdat het altijd al zo is geweest en omdat er over het moderne alternatief Bottom-up leiderschap zoveel onbegrip en onbekendheid is. Aan die onbekendheid en aan dat onbegrip...