Leidinggeven in Corona tijd

In Coronatijd wordt er veel thuis gewerkt, veel meer dan normaal. Dat heeft veel consequenties. Dat geldt zeker voor het leidinggeven aan je team of aan je organisatie. Als leidinggevende heb je je medewerkers immers niet meer in zicht. Misschien vraag je je wel af of ze wel voldoende werken. Je hebt het gevoel minder controle te hebben, zeker als dat voor jou een belangrijk onderdeel was van je manier van leidinggeven. Het kan je ongerust maken, maar het is een gegeven. Maatregelen worden door de regering genomen. Je hebt daar geen invloed op.

 

Wordt er wel voldoende gewerkt?Leidinggeven in Corona tijd. Personal & Business Improvement

Meerdere onderzoeken hebben al eerder aangetoond dat door de bank genomen mensen die thuis werken zeker zo veel werk verrichten als dat ze op kantoor deden. In veel gevallen blijkt het voor velen zelfs lastig te zijn om af te schakelen. Ze werken bij voorbeeld vaak ’s-avonds nog door en zijn dan ook vaak nog bereikbaar.

 

Eenzaam?

Het betekent dus dat je medewerkers zelfstandiger (moeten) werken. Voor veel medewerkers is dat prettig, maar het kan ook nadelen hebben. Je hoort dikwijls dat mensen die thuis werken zich eenzaam voelen, verstoken van het contact met collega’s. Er wordt dan niet of nauwelijks gecommuniceerd. Niet met hen, maar ook niet door hen.

 

Communicatie

Voor jou als leidinggevende is bij thuis werken het credo: COMMUNICATIE. Het elkaar spreken gaat immers niet meer vanzelf. Je moet er iets voor doen om contact te hebben met elkaar. Je moet het organiseren. Voor jou als leidinggevende is het belangrijk dat contact te organiseren. Contact van jou met de individuele werknemer maar ook het contact tussen de medewerkers onderling en de externe contacten. Communicatie is altijd een belangrijk onderdeel van de samenwerking, maar bij thuis werken is dat nog eens extra van belang.

Zorg ervoor dat je medewerkers zich niet op een eiland voelen, maar onderdeel zijn en blijven van het team of de organisatie en dat ook zo voelen. Jouw contact met de medewerker moet natuurlijk ook niet leiden tot een gevoel van ‘Big brother is watching’. Hij of zij mag niet het gevoel krijgen gecontroleerd te worden. Bel bij voorbeeld niet steeds op het tijdstip dat normaal gesproken de begintijd op kantoor is.

Beperk het contact wat jou betreft ook niet alleen tot de werkzaamheden, maar vraag er ook naar hoe het met de werknemer zelf gaat in zijn of haar omstandigheden en hoe het met het thuis werken gaat. Geef bijvoorbeeld tips hoe er het beste gewerkt kan worden qua structuur op een dag. Individuele begeleiding is voor jou als leidinggevende een van jouw belangrijke taken.

 

Motiveren, informeren.Leidinggeven in Corona tijd. Personal & Business Improvement

Je medewerkers motiveren is voor jou als leidinggevende altijd een belangrijke taak. Bij het thuis werken van je medewerkers is dat extra belangrijk maar ook extra moeilijk. Het geven van persoonlijke aandacht en het tonen van begrip helpt enorm, maar het zorgen voor informatie is zeker zo belangrijk. Zorg er dus voor dat de medewerker optimaal wordt geïnformeerd, over directe zaken die met het werken binnen het team te maken hebben, maar zorg ook voor informatie uit de rest van de organisatie, over resultaten, over meevallers en over tegenvallers, over plannen, over de consequenties voor de organisatie van de Corona crisis. Zorg ook voor externe informatie, b.v. op branche niveau. Beter te veel dan te weinig.

Zorg voor duidelijke en realiseerbare doelstellingen, individueel en op teamniveau en communiceer die doelstellingen helder. Het werkt het beste als de betrokken werknemer van tevoren betrokken is geweest bij de totstandkoming van die doelstellingen.

Nodig uit tot het geven van feedback aan jou en doe wat met die gegeven feedback. Zorg voor twee richting verkeer. Openheid en transparantie zijn nu extra van belang.

 

Contact onderling

Het contact onderling tussen teamleden gaat bij het thuis werken niet meer vanzelf, maar het is wel belangrijk dat dit wel plaats vindt. Aan jou als leidinggevende de taak om dat contact onderling te bevorderen. Gelukkig zijn er vele technische hulpmiddelen en tools beschikbaar om dat te doen. Maak daar gebruik van en doe dat structureel.

 

BindingHoe zit het met jouw hersenen? Personal & Business Improvement

Motiveren, informeren, contacten onderling en feedback zorgen voor de noodzakelijke binding van de individuele medewerker. Je zou kunnen zeggen: BINDING DOOR VERBINDING. Aan jou als leidinggevende de taak om hiervoor te zorgen.

 

Toekomst

Hoelang de Corona maatregelen van kracht zullen blijven valt niet te voorspellen, maar er kan van deze ontstane situatie wel geleerd worden. Heel recent internationaal onderzoek, uitgevoerd door Capterra, laat zien dat in Nederland 23% van de mensen die nu thuis werken dat na de Coronacrisis wel zouden willen blijven doen en nog eens 38% geeft aan thuis werken meerdere dagen in de week te willen blijven doen.

Ook als organisatie leer je ervan. Veel zaken verlopen efficiënter (sommige ook niet). Het is dan ook belangrijk en interessant om de voor’s en tegens goed in kaart te hebben en met elkaar te delen, zodat je er in de toekomst optimaal gebruik van kan maken.

 

Het bovenstaande is een weerslag van wat er in de media verschijnt en ervaringen van mensen.

Op afstand werken doen wij al jaren. On-line trainigen (incl. leidinggeven op afstand), sparren en coachen op afstand, etc. Wil je daar meer over weten neem dan contact met ons op.

 

Joost Siereveld