Compliment, Personal & Business Improvement

Een van de belangrijkste motivatoren voor mensen in een organisatie blijkt de mogelijkheid voor eigen ontwikkeling te zijn. In sommige onderzoeken is het zelfs de allerbelangrijkste motivator.
Mensen willen kunnen groeien. Vaak wordt gedacht dat dit alleen voor jonge mensen geldt. Niets is minder waar. De wens om te groeien en de voldoening er van is er voor alle leeftijden.

Behalve dat ontwikkeling (groei) zo’n goede motivator is, is het ook zo dat werknemers die groeien meer en beter presteren. Het draagt dus bij aan een beter resultaat. Goed voor jou als leidinggevende en goed voor de organisatie.

 

Hoe doe je dat?

Er zijn een aantal manieren. Ik kom daar zo op terug.
Om te weten wat voor iemand motiverend werkt, moet je hem/haar kennen. Je moet weten wat voor iemand van waarde is en wat iemands mogelijkheden zijn. Daar moet je je als leidinggevende in verdiepen, in de persoon dus, want het staat niet in iemands cv. En dan is het ook nog zo dat omdat elk mens verschillend is, uniek is, die waarde voor iedereen verschillend is. Maatwerk dus. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, maar wel boeiend.

Hoe laat je iemand dus groeien. Een aardige metafoor is:

Gras gaat niet groeien door er aan te trekken, maar door het voeding te geven.

Dat geldt ook voor je medewerker. Hem of haar vertellen dat er beter of harder gewerkt moet worden zal tot weinig resultaat leiden. Support geven aan je medewerker zal meer opleveren. Ondersteunen, faciliteren, achter hem/haar staan zorgen er voor dat de medewerker zijn/haar werk optimaal kan doen en het zorgt bij je medewerker voor zelfvertrouwen (heel belangrijk). Support geven is de eerste vereiste om groei van je medewerker mogelijk te maken. Dat doe je niet een keer, nee het is een constant proces.

 

TalentscoutingGroei, waarom eigenlijk? Personal & Business Improvement

Zorg dat je als leidinggevende weet waar jouw medewerker goed in is, wat hij graag doet, wat zijn talenten zijn. Stel dat samen met je medewerker vast. Stimuleer groei bij voorkeur voortbordurend op iemands talenten. Dat levert meer op dan de nadruk leggen op waar iemand minder goed in is (gras gaat niet groeien door er aan te trekken, weet je wel).

Overigens moet je mensen soms helpen hun eigen talenten te ontdekken. Een belangrijke taak van jou als leidinggevende.

 

Opleiding

Stimuleer mensen hun kennis uit te breiden, opleidingen of trainingen te volgen. Dat kan op hun eigen vakgebied zijn, maar ook andere opleidingen en trainingen zijn zinvol. Ze dragen veelal bij tot de persoonlijkheidsvorming van de medewerker. Het scherpt de geest. Een cursus Filosofie kan heel zinvol zijn voor een administratief medewerker. Het kan immers zorgen voor nieuwe inzichten, voor persoonlijke groei dus.

Ook hierbij geldt dat het niet alleen van toepassing is voor jonge mensen. Voor wat oudere mensen kunnen trainingen leiden tot modernere inzichten. Ze zullen hun gedrag vaak positief beïnvloeden.

 

Ruimte

Om groei van een medewerker mogelijk te maken moet je hem als leidinggevende ruimte geven. Binnen een strak omschreven  takenpakket en nauwkeurig vastgelegde voorschriften is het voor een medewerker niet mogelijk om te groeien. Het nodigt ook niet uit. Het wordt vaak als veilig en duidelijk ervaren, vaak ook door de medewerker zelf. Het maakt het de medewerker makkelijk, maar het maakt hem ook lui.

Geef je mensen dus de ruimte en stimuleer ze om die ruimte ook te pakken. Geef ze vertrouwen, want daar draait het vaak om.

 

Geef je medewerkers de credits

Als er goede resultaten zijn bereikt door de afdeling of door de organisatie, geef je medewerkers de credits en doe dat publiekelijk. Dat maakt ze trots. Ze voelen zich gewaardeerd. En dat gevoel alleen al zorgt voor groei.

Dat geldt echter niet alleen voor resultaten die gezamenlijk zijn behaald. Het is zeker van toepassing voor persoonlijk bereikte resultaten of resultaten waar een medewerker persoonlijk invloed op heeft gehad. Vaak is dat voor de buitenwereld niet direct duidelijk. Als leidinggevende sta je vaak in the picture. Maar juist als de resultaten door een medewerker persoonlijk positief zijn beïnvloed, geldt dat het belangrijk is dat je hem of haar de credits geeft. Natuurlijk naar de persoon zelf toe, maar zeker ook naar buiten. Maak hem of haar trots. Je zult merken dat het de persoon in kwestie een ‘boost’ geeft. Je zou het een groeistuip kunnen noemen.

 

Let your employees shine.

Je zult er ook zelf plezier van hebben.