Leven lang leren - kans en noodzaak

Het begrip ‘Leven lang leren’ is al lang bekend, maar wordt de laatste tijd steeds actueler.

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukte tijdens een landelijke bijeenkomst over dit onderwerp dat het belangrijk is dat medewerkers op de werkvloer de ruimte krijgen te kunnen blijven leren en zich door te ontwikkelen.

 

Verandering een blijvende factorLeven lang leren - kans en noodzaak

In september 2019 verscheen er een rapport gebaseerd op adviezen van de SER en de OESO 1, waarin de noodzaak van een leven lang leren werd onderbouwd. Tegelijkertijd ziet SER-voorzitter Mariette Hamer dat de animo voor persoonlijke ontwikkeling onder bedrijven zo groot is dat ze gelooft dat het onderwerp niet meer te stoppen is en dat het nu al beschouwd kan worden als ‘nieuwe norm’.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen hoe we leven en ook hoe we werken. Bestaande en nieuwe banen vereisen voortdurend andere kennis, vaardigheden en eigenschappen, wat vraagt om een beroepsbevolking die zich moet blijven ontwikkelen, aldus dit rapport. Alle mensen dienen de kansen te hebben om zich te blijven ontwikkelen en die kansen dienen ze ook te benutten. Het rapport concludeert: verandering wordt een blijvende factor.

Het rapport geeft ook een overzicht van gewenste vaardigheden en persoonskenmerken voor de (toekomstige) arbeidsmarkt:

  • Creativiteit
  • Emotionele intelligentie
  • Onderhandelingsvaardigheden
  • Sociale communicatieve vaardigheden
  • Werken met nieuwe informatie
  • Samenwerking
  • E-skills
  • Ondernemerschap
  • Zelf management

Medewerkers zullen zich dus op deze gebieden het meest dienen te focussen als het om opleiding en ontwikkeling gaat.

 

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling belangrijke motivatoren

Voor steeds meer medewerkers is de mogelijkheid tot scholing, herscholing en/of zich persoonlijk verder te ontwikkelen bij een organisatie een belangrijke motivator. Het zorgt vaak voor binding, maar ook voor een positief beeld bij de medewerker van de organisatie waar hij/zij werkt. Het werkt stimulerend en heeft een positief effect op de productiviteit van de betreffende persoon. De kosten die dit voor de organisatie met zich meebrengt, worden ruimschoots terugverdiend. Een zinvolle investering dus.

Een investering die niet alleen zinvol is, maar die ook puur noodzakelijk is, zoals blijkt uit de bovenstaande alinea over ‘verandering een blijvende factor’.

 

Extra reden voor leidinggevendenLeven lang leren - kans en noodzaak500

Voor leidinggevenden gelden dezelfde ontwikkelingsrichtingen zoals vermeld in het bovengenoemde rapport. Maar er is voor hen nog een extra reden om zich ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Die reden is de noodzaak voor een leider over voldoende zelfbewustzijn te beschikken. Zelfbewustzijn is immers nodig om niet alleen leider te zijn, maar je ook leider te voelen. Als je je ook leider voelt straal je dat ook uit. Gerichte opleiding en ontwikkeling draagt bij tot zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Wie leiding geeft vanuit zelfbewustzijn kweekt vanzelf typische leiderschapscompetenties als emotionele intelligentie, charisma, spreken in het openbaar en het vermogen om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen. Zelfbewustzijn zorgt ervoor dat de leidinggevende ook als leider wordt gezien en geaccepteerd door de leden van zijn team.

Voor leidinggevenden is het zich steeds ontwikkelen dus pure noodzaak in een zich blijvend veranderende omgeving.

 

Een leven lang leren is een kans en een noodzaak, zowel gezien vanuit de organisatie als vanuit de persoon zelf. Het zal dus inderdaad steeds meer ‘de norm’ worden.

Joost Siereveld

1 Rapport van de SER en de OESO