Bovenstaande ‘statements’ zijn voor een groot deel de grondslag van goed leiderschap. Is het zo simpel? Ja, zo simpel kan het zijn.

Bij P&B Improvement houden we ons bezig met alle aspecten van leidinggeven en communicatie. We kijken naar state of the art ontwikkelingen, trends, wat past in deze tijd. Dat is belangrijk, want in onze wereld verandert er veel in korte tijd. Flexibiliteit en bij blijven is dus geboden.

Maar soms is terugkijken ook zinvol. Immers, zonder kennis van de geschiedenis, is er geen toekomst.

Vandaag keek ik terug naar mijn ervaringen uit de tijd dat ik werkzaam was voor een Amerikaans bedrijf. Ik keek terug naar de seminars die ik daar toen volgde en werd weer geboeid door de inhoud van een seminar dat ik in 1983 bijwoonde. Het was het seminar dat het nieuwe boek van Kenneth Blanchard en zijn gedachtegoed introduceerde:

 

THE ONE MINUTE MANAGER

Luid en duidelijk. Kort maar krachtig (The One Minute Manager). Personal & Business Improvement

The One Minute Manager ISBN10 904700003X en ISBN13 9789047000037

Van alle seminars, trainingen, boeken, presentaties en wat je nog maar kan bedenken over leiderschap en communicatie die ik in de loop van de tijd heb gevolgd (en dat waren er veel!) is me dit seminar en het boek dat deze titel draagt het meest bij gebleven.

Het boekje, want meer is het niet, nog eens doorlezend, kwam ik tot de conclusie dat de principes van ‘The One Minute Manager’ nog steeds opgaan, nog steeds van toepassing zijn. Ze hebben nog niets van hun glans en van hun waarde verloren.

Ik wil je dan ook de belangrijkste principes van dit eenvoudige standaard werk nog eens meegeven. Eenvoudig ja, want deze waarheid ken je toch wel:

‘wat goed is, is eenvoudig, wat ingewikkeld is moet je wantrouwen’.

Het gaat bij the One minute manager om 3 kernbegrippen:

 • De ‘One minute’ doelen (goals)
 • De ‘One minute’ complimenten (praisings)
 • De ‘One minute’ terechtwijzingen (reprimands)

Alle 3 deze begrippen worden op zo’n manier gehanteerd, dat ze luid en duidelijk zijn en kort maar krachtig. Vandaar de titel van deze blog.

Ik geef je een korte toelichting bij deze 3 kernbegrippen en hoe ze worden toegepast:

 

De ‘One minute’ doelen (goals)

 1. Zorg er voor dat de doelen die jij als manager hebt, dezelfde zijn als de doelen die jouw mensen hebben. Zet de klokken gelijk en hou dat zo.
 2. Stel vast wat het goede gedrag is dat bij die doelen hoort.
 3. Leg elke doelstelling vast en gebruik daar niet meer dan 250 woorden voor en zorg er voor dat jouw mensen, letterlijk over diezelfde informatie beschikken.
 4. Lees en herlees de doelstellingen regelmatig en gebruik daar maar een paar minuten voor.
 5. Neem af en toe afstand en kijk naar je eigen gedrag.
 6. Beoordeel of je eigen gedrag in overeenstemming is met je doelstellingen.

 

De ‘One minute’ complimenten (praisings)compliment P&B Improvement. Luid en duidelijk. Kort maar krachtig (The One Minute Manager)

 1. Maak je mensen vanaf het begin duidelijk dat je ze zal laten weten hoe ze functioneren, zowel positief als negatief.
 2. Als ze iets goed doen, geef ze dan direct een compliment. Wacht er niet mee.
 3. Vertel mensen wat ze goed deden en wees daar duidelijk over, specifiek, to the point.
 4. Vertel mensen hoe goed het je doet dat ze iets goed hebben gedaan en dat dat de organisatie en de andere mensen die er werken helpt.
 5. Zorg voor een kort moment van stilte zodat ze jouw goede gevoel zelf ook voelen
 6. Stimuleer ze om het vaker te doen.
 7. Geef een hand of raak iemand aan, zodat het duidelijk wordt dat je hun succes in de organisatie ondersteunt.

Vaak ligt het niet zo in onze aard om complimenten te geven. Daarom is de gevleugelde term uit het boekje ‘The one minute manager’ me zo bij gebleven:

‘CATCH SOMEBODY DOING SOMETHING RIGHT’.

Sorry dat ik de Engelse uitdrukking gebruik, maar die is dan ook zo sterk, dat een vertaling in het Nederlands altijd zwakker is.

Als jij ook zo’n manager bent, die van nature nou niet met complimenten strooit, zorg dan dat deze kreet elke dag zichtbaar is voor je. Want heus, het helpt. Ik spreek uit ervaring.

 

De ‘One minute’ terechtwijzingen (reprimands)

 1. Maak je mensen vanaf het begin duidelijk dat je ze zal laten weten hoe ze functioneren, zowel positief als negatief.

De eerste helft van de terechtwijzing:

 1. Als ze iets niet goed doen, geef ze dan direct een terechtwijzing. Wacht er niet mee.
 2. Vertel mensen wat ze niet goed deden en wees daar duidelijk over, specifiek, to the point.
 3. Vertel mensen wat jouw gevoel is over wat ze niet goed deden en doe dat op een duidelijke, niet mis te verstane manier.
 4. Zorg voor een paar seconden onprettige stilte om ze te laten voelen wat jij voelt

De tweede helft van de terechtwijzing:reprimand P&B Improvement. Luid en duidelijk. Kort maar krachtig (The One Minute Manager)

 1. Geef een hand of raak iemand aan om ze te laten voelen dat je echt achter ze staat.
 2. Herinner ze er aan hoe veel je ze waardeert.
 3. Bevestig ze dat je positief over ze bent, maar alleen niet in deze situatie
 4. Realiseer je dat als de terechtwijzing is gedaan, het ook voorbij is.

Wat hier boven staat heb ik dus niet zelf bedacht, maar ik heb het wel zelf heel vaak gebruikt en de waarde er van ontdekt. Echt het werkt. Doe er je voordeel mee.

Het boek(je) ‘The One Minute Manager’ , geschreven door Kenneth Blanchard en Spencer Johnson is nog steeds verkrijgbaar. Het is er zowel in het Engels als in het Nederlands. Als je denkt dat je Engels goed genoeg is, lees het boek(je) dan in het Engels. Het is dan nog krachtiger.

Ik wens je veel leesplezier en veel succes met de toepassing van deze luid en duidelijke en kort maar krachtige waarheden.

Origineel uit 2014