Moet je motiveren leren? Personal & Business Improvement

Ik las laatst een artikel over 8 dingen die mensen succesvol maken in het bedrijfsleven. Interessant, zeker, maar er ontbraken er 2, n.l. het hebben van een goede leider en de mate waarin je gemotiveerd bent. En eigenlijk is dat er maar 1, want een goede leider motiveert zijn of haar mensen optimaal.

Is motivatie dan echt zo belangrijk?

Ja, gelukkig wordt dat steeds meer ingezien, tenminste als je de literatuur leest over leidinggeven. Het is echter de vraag of het door leidinggevenden ook zo wordt gezien. In de praktijk gaan leidinggevenden er nog steeds vaak vanuit dat medewerkers gewoon hun werk moeten doen en als ze een probleem hebben melden ze zich wel. ‘Mijn deur staat altijd open’. Een typische top-down benadering.

Gemotiveerde werknemers

Vastgesteld kan worden dat echt gemotiveerde werknemers

 • Presteren beter
 • Zetten een tandje bij als dat nodig is
 • Zijn innovatief
 • Nemen initiatief
 • Zijn minder gevoelig voor burn-outs
 • Zijn positief over de organisatie
 • Dragen in belangrijke mate bij tot een verbetering van het resultaat van de organisatie.

Dat gaat allemaal op als ze inderdaad echt gemotiveerd zijn, oftewel met een mooi woord intrinsiek gemotiveerd zijn. De motivatie moet bij de werknemers dus van binnen uitkomen en dat kan alleen als de individuele werknemer persoonlijk geraakt wordt!

Wat motiveert mensen dan?

Wat mensen niet of nauwelijks motiveert is geld. Een salaris moet goed zijn, marktconform. Als het niet goed is demotiveert het wel, maar op zich motiveert de hoogte van het salaris niet. Bonussen kunnen op een bepaalde manier en voor bepaalde functies zinvol zijn, maar ze werken alleen voor de korte termijn en kunnen bovendien allerlei negatieve bijwerkingen hebben. Een goed salaris is dan ook een hygiëne factor, geen motivator.

Wat dan wel?

Het begint bij de leidinggevende. Die (blijkt uit onderzoek) is voor 70% bepalend voor de mate van motivatie bij zijn of haar werknemers. De andere 30% wordt bepaald door zaken als, voelt de werknemers zich op zijn plaats in zijn of haar werk, door de collega’s en door privé aspecten.

Als leidinggevende heb je dus heel veel invloed.

Het is mijn stellige overtuiging dat je iemand alleen kunt motiveren als je echte interesse in iemand hebt en dat ook toont.

Dat is een absolute voorwaarde. Heb je die niet, dan gaat het niet lukken, hoe goed je dan ook je best doet.

Mindset

Het hebben van echte interesse in mensen is een mindset, een gedrag, maar wel ets dat van binnen uit moet komen, pas dan is het echt. Het tonen van interesse in mensen als die niet echt is, woedt feilloos door mensen aangevoeld en doorgeprikt. Het werkt dan demotiverend in plaats van dat het motiveert.

Het hebben van echte interesse resulteert dan in motiverende zaken als

 • Waardering hebben en tonen
 • Respect hebben en tonen
 • Eerlijkheid, duidelijkheid, transparantie, vertrouwen
 • Complimenten geven (‘catch somebody doing something right)
 • Iemand helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

Betekent dit dat je altijd alleen maar aardig moet zijn?

Nee, zeker niet. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn niet altijd zaken waarbij je aardig bent. Je kan en moet mensen op hun fouten kunnen wijzen. Als je dat doet bij mensen die je optimaal motiveert, dan wordt dat door de betrokkene geaccepteerd. Hij of zij zal eerder geneigd zijn met die terechtwijzing iets te doen dan dat dat bij een ongemotiveerde medewerker het geval is. Je legt als het ware als leidinggevende een vruchtbare bodem.

Consequent zijn en vertrouwenMoet je motiveren leren? Personal & Business Improvement

Naast de noodzaak voor het hebben van echte interesse in mensen is het belangrijk dat je als leidinggevende consequent bent in je benadering van je mensen. Mensen moeten weten wat ze aan je hebben, wat ze van je kunnen verwachten. Pas dan ontstaat er vertrouwen. En ook (wederzijds) vertrouwen is noodzakelijk voor het ontstaan van die vruchtbare bodem.

Lijkt leidinggeven en motiveren dan niet veel op het omgaan met je kinderen? Ja dat klopt! Bijna iedereen doet het dus, heeft het gedaan of gaat het doen.

Kan je het leren?

Zoals eerder in dit stuk genoemd is het hebben van echte interesse, een mindset, een gedrag dat van binnen uit komt. En ja dat kan je leren, je kan het je aanleren, tenminste als je dat echt wil. Je eigen wil en instelling zijn hierbij bepalend. Als die positief zijn en echt aanwezig, dan kan iedereen leren om echte interesse hebben op zijn of haar eigen manier. Je hoeft er geen halve psycholoog voor te worden.

Maar de ervaring leert dat gedrag wel veranderd kan worden, maar dat dat niet altijd makkelijk is en zeker tijd en inspanning vergt.

Het inroepen van hulp van buitenaf kan zeker helpen en het proces versnellen.

Bij P&B Improvement hebben we daar ervaring mee.

Als je interesse hebt, vraag om een oriënterend gesprek met een telefoontje (0297-369 325) of een e-mail.