Je eigen ‘NADENKDAG’

Ben je iemand met verantwoordelijkheden: ondernemer, manager, leidinggevende?
In je functie moet je altijd op je top zijn. Er hangt immers veel vanaf: het resultaat van je bedrijf, het welzijn van je medewerkers. Je blijft leren, je blijft wegen zoeken om zaken te verbeteren, om je medewerkers verder te helpen, non stop dus.

Als betrokken manager zit je er dagelijks boven op en ben je intensief bezig.

Personal & Business Improvement

Nadenkdag

Van een Amerikaanse CEO van een groot bedrijf kreeg ik een tip die ik aan je door wil geven:
Neem je eigen NADENKDAG. (Hij noemt het een thinking day).
Om goed te kunnen functioneren en dat non stop te kunnen blijven doen, is het nodig dat je jezelf regelmatig realiseert hoe je het beste je taken kan vervullen. Dat kan alleen door afstand te nemen (tijd) en dat is in de chaos van je dagelijkse werk niet eenvoudig, zo niet onmogelijk.

Neem daarom elke 6 maanden je eigen NADENKDAG! Een dag waarop je nagaat wat je de afgelopen 6 maanden hebt gedaan, wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat heb ik er van geleerd en hoe kan ik mijn tijd in de volgende 6 maanden beter gaan besteden, zodanig dat dat het beste resultaat oplevert voor mij, voor het bedrijf of team en voor degenen voor wie ik verantwoordelijk ben.

 

Hoe regel je dat?

Ik heb dat als volgt voor je uitgewerkt:
Reserveer tijdig in je agenda een hele dag waarop je er voor niemand anders bent en niet bereikbaar bent.
Je bent op die dag los van alle dagelijkse beslommeringen, geen agenda, geen afspraken, geen telefoontjes (laat je mobiele telefoon bij iemand anders achter of laat hem die dag gewoon thuis). Je bent ontspannen, helemaal jezelf. Zorg er voor dat je niets zakelijks van te voren doet op die dag en ook niet er na.
Op zich is dat al van waarde.
Zorg dat je in een ruimte bent met licht en uitzicht, waar rust is. Zorg er voor dat er een flipover is en stiften die het doen, in verschillende kleuren.
Zorg er voor dat je regelmatig koffie of thee kunt nemen en dat je een eenvoudige, lichte lunch neemt.
Dat is alles wat je voor die dag nodig hebt, maar dan ook echt alles.

 

Wat doe je op je eerste NADENKDAG?

Voor de lunch:
1. Noteer op de flipover de externe zaken waarmee je bent geconfronteerd in de afgelopen 6 maanden.
Bijvoorbeeld: Hoe heeft de voor jou relevante markt zich gedragen, hoe hebben je concurrenten gefunctioneerd? Wat zijn er voor maatregelen afgekondigd die voor jouw onderneming/team relevant zijn. Wees daarin zo compleet mogelijk.
2. Zet daarna op een ander blad van de flipover hoe jouw onderneming/team heeft gefunctioneerd. Wat zijn de resultaten. Wat waren de meevallers, wat waren de tegenvallers. Hoe hebben je directe medewerkers gefunctioneerd. Zet die af tegen de eerder genoteerde externe zaken. Wees ook hierbij zo compleet mogelijk
3. Zet op een nieuw blad je eigen acties van de laatste 6 maanden. Wat heb je gedaan. Wat waren de resultaten van die acties. Wat ging er goed en wat ging er niet goed. Wees compleet, maar ook eerlijk.

Neem een break en nuttig je lunch

Na de lunch:
4. Zorg dat je zicht hebt op alle 3 de bladen (of meer) waarop je e.e.a. ‘s-morgens hebt genoteerd. Hang ze op aan de muur of spreidt ze uit op een tafel.
5. Concentreer je en bedenk wat er beter kan. Focus je daarbij op datgene wat jij zelf kunt doen c.q. kunt beinvloeden en noteer dat uitgebreid op een nieuw blad op de flip over. Het kunnen zaken zijn op strategisch niveau maar ook heel directe operationele zaken. Zaken die voor jou zelf van toepassing zijn, maar ook zaken die voor je medewerkers gelden. Zorg er nu ook weer voor compleet, duidelijk en eerlijk te zijn.
6. Overzie alles nog een keer en stel vast of je er tevreden mee bent. Als dat zo is, pak je de bladen van de flipover in en neem ze mee naar huis.

 

Wat doe je na je NADENKDAG?

Personal & Business Improvement

Neem datgene wat je hebt genoteerd op je 4e flipoverblad, je acties dus, letterlijk over op je laptop c.q. pc. en doe dat als eerste die volgende dag.
En heel belangrijk: communiceer dat met je medewerkers!! Wacht er niet mee en doe dat binnen een week.
Leg in je agenda de afspraak voor je eerstvolgende NADENKDAG vast en begin die dag met te bekijken wat er terecht is gekomen van de acties van deze NADENKDAG.

Succes en laat in een reactie weten of en wanneer jij je eerste NADENKDAG hebt gepland!

Wil je aan de slag met er uit de nadenkdag komt en heb je behoefte aan sparren of hulp, neem dan contact met ons op.

Origineel uit 2013