Onderling vertrouwen bij managers

Onderling vertrouwen bij managers

Om dat te bereiken moeten de teamleden het gevoel hebben elkaar te kennen. Ze dienen te weten wat ze aan elkaar hebben. Relevant is om te weten hoe ze op hun afdelingen functioneren, wat hun individuele problematieken zijn, maar dat is niet voldoende.

Leden van managementteams dienen elkaar ook als persoon goed te kennen. Vaak probeert men dat te bereiken door een gezamenlijk dinertje of een happy hour. Dat is op zich goed, maar ook dat is niet voldoende. Er dient een meer persoonlijke connectie tot stand te worden gebracht en daar is meer voor nodig om dat te bereiken. Met begrip van elkaars drijfveren en door elkaar ook van de kwetsbare kant gezien te hebben, zal het team later in discussies meer de mens achter de inhoud zien.

Om tot die persoonlijke connectie te komen is het verstandig dat men zich laat helpen door een onafhankelijk bureau (zoals P&B Improvement).

Vertrouwen in elkaar

Vertrouwen in elkaar

Om bovengenoemd doel te bereiken kan het bureau een oefening organiseren waarbij alle teamleden hun eigen levenslijn opstellen en presenteren. Belangrijk hierbij is dat de meest seniore persoon het initiatief neemt. De oefening vraagt een veel groter niveau van openheid dan meestal gebruikelijk, en doordat meteen de grote baas zichzelf te laat zien, wordt de juiste toon gezet en voelen de anderen zich uitgenodigd en vrij hetzelfde te doen.

Door het doen van deze oefening ontstaat een emotionele verbondenheid en wederzijds begrip tussen de teamleden, wat zich vertaalt in een effectiever en hechter leadershipteam.