7 tips om meer coachend leiding te geven Personal & Business Improvement

Er is best veel bewijs dat als er goed gecoacht wordt dit een significante impact heeft op prestaties en motivatie. Meer coachen dus. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Als leidinggevende zie je het liefst dat iedere medewerker optimaal presteert. De manier waarop jij aanstuurt heeft daar invloed op. Geef leiding op een coachende manier en haal meer uit je personeel.

7 tips om meer coachend leiding te geven. En niet onbelangrijk, je laat hiermee ook jouw leiderschap groeien.

Bij coachend leidinggeven gaat het erom dat je in staat bent om je mensen beter te laten presteren en hun leervermogen te vergroten. Deze manier van leidinggeven werkt met name goed bij medewerkers die (even) minder gemotiveerd zijn of op momenten waarop de hele organisatie met veranderingen te maken krijgt. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Juist op deze momenten is het belangrijk te focussen op behoud van energie en productiviteit.

Tip 1: Ken je mensen

Om op de juiste manier aan te sturen, is het belangrijk dat je je personeel kent. Blijf in gesprek met je medewerker en toon daarbij interesse in zijn privéleven. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de werkgevers informatie over het privéleven van hun medewerkers relevant vindt, maar huiverig is om daadwerkelijk vragen hierover te stellen. En dat terwijl een medewerker het juist als een teken van goed werkgeverschap ziet wanneer zijn leidinggevende interesse toont. Als je je personeel kent, kun je beter inschatten hoe ze reageren op bepaalde situaties.

Tip 2: Motiveren en inspireren

Zeg niet alleen wat je medewerkers moeten doen, maar motiveer ook waarom je bepaald gedrag van ze verlangt. Als mensen het belang van gedragsverandering niet inzien, is de kans groot dat ze het oude gedrag in stand houden. “Zo doen we het immers al jaren en dat gaat prima.” Aan jou de taak om op inspirerende wijze duidelijk te maken waarom het niet prima gaat en wat het nieuwe gedrag kan opleveren.

Tip 3: Competentiemanagement7 tips om meer coachend leiding te geven. Personal & Business Improvement

Belangrijk is ook dat je medewerker op de juiste plek in de organisatie zit. Hoe beter de functie bij hem past, hoe productiever hij is. Onderzoek samen met je medewerker hoe hij het best tot zijn recht komt en welke functie daarbij past. Als je weet binnen welke functie je medewerker het best tot zijn recht komt, coach hem dan om zich daarin verder te ontwikkelen. Voer functionerings- of loopbaangesprekken, waarin je samen met je medewerker doelen opstelt en feedback geeft op behaalde resultaten. Je medewerkers krijgen persoonlijke doelen. Met het verbeteren van zichzelf, worden ze ook productiever en van hogere waarde voor je onderneming.

Tip 4: De kracht van emoties

Gevoelens en emoties spelen altijd een belangrijke, maar vaak onzichtbare, rol bij veranderingsprocessen. Angst en onzekerheid voor het onbekende, boosheid en frustratie over de beslissing van het management, …. Door aandacht te geven aan de gevoelens en emoties van je medewerkers, ze serieus te nemen zonder jouw standpunt meteen te verdedigen, kun je de weerstand een heel stuk verkleinen.

Tip 5. Walk the talk

Het gebeurt nogal eens dat managers gedurende een verandertraject naar hun medewerkers wijzen: jullie moeten dat en dat anders aan gaan pakken. Zelf gaan ze gewoon op de oude voet door. Niets is ondermijnender aan de veranderresultaten dan managers die zelf de gewenste verandering niet voorleven. Het voorbeeldgedrag is dan: we zeggen a maar zelf doen we b. Wanneer je wijsvinger naar je medewerkers wijst, wijzen je middelvinger, ringvinger én pink naar jezelf!

Tip 6. Belemmerende overtuigingen

Gedachten die medewerkers in hun hoofd halen, soms collectief, hebben veel invloed op de implementatie van beleid. Of ze ‘iets zien zitten’, ‘het een goed plan vinden’ of juist vinden ‘dat de consequenties in de praktijk niet zijn doordracht’ maakt een wereld van verschil in motivatie. Vraag als leidinggevende regelmatig wat er in de hoofden van je medewerkers omgaat. Het zal hun betrokkenheid vergroten en jou veel bruikbare informatie opleveren voor beleidsontwikkeling.

Tip 7: Vier successen

Vooral in moeilijke tijden is coachend leidinggeven van groot belang. Staat je bedrijf voor een reorganisatie, dan is het juist belangrijk om de werksfeer positief te houden. Zeker omdat de overblijvende medewerkers extra hard moeten werken. Focus je daarom op positieve gebeurtenissen. Nieuwe klant? Achterstand weggewerkt? Vier het met een glas champagne of een aardigheidje. Zo motiveer je je personeel toe te werken naar een volgend succes.

Meer coachend leidinggeven en groei in je leiderschap is niet iets wat je snel veranderd. Dat kost tijd en is ook niet makkelijk. Deze tips zijn ervoor om je bewust te maken van een aantal punten en je te laten controleren of je al die zaken al uitvoert.
Natuurlijk kunnen we je ook helpen. Daar zijn we in gespecialiseerd.