Wat is een goede manager?

Wat is een goede manager?

De eerste keer dat ik die vraag kreeg zette mij dat aan het denken.
Wat mij betreft is er niet één allesomvattend antwoord.

Denk even met me mee.
Het woord manager wordt te pas en te onpas gebruikt.
Het maakt niet uit of je nou een rol moet vervullen om de status-quo te handhaven, mensen aan het werk zet, controleert, rapporteert, etc.. Of dat je als een leider met visie aan de toekomst werkt en veranderingen doorvoert om te maximale uit de afdeling of organisatie te halen Ze hebben vaak allemaal de naam manager.
Het kan dus niet zo zijn dat er één kwaliteit, eigenschap of stijl is die er voor zorgt dat een manager een goede manager is. Even los van de vraag wat dan een “goede” manager precies inhoudt.

 

Per manager

Er moet dus per managerrol gekeken worden wat er nodig is voor die functie binnen jouw bedrijf in combinatie met de mensen en cultuur die je hebt en wilt binnen je organisatie. Wat wil je bereiken en uitstralen met je organisatie en wat voor persoon heb je daar dan voor nodig.

 

Concreet benoemen

Het valt vaak niet mee om concreet te benoemen wat je nodig hebt en dat om te zetten in kwaliteiten voor een manager. Dat komt mede omdat je uitgaat van jezelf en voor jouw logische normen en waarden. Klinkt kort door de bocht en dat is het ook, maar het is wel wat gebeurt. Daarbij komt dat je eigen kwaliteiten omschrijven nog moeilijker is dan die van iemand anders te benoemen. Je sterke punten zijn de punten die je gemakkelijk afgaan en daardoor dus niet eens de moeite neemt om te benoemen.
Verder moet je kwaliteiten concreet maken voor de benodigde situatie. Vaak blijven we steken op containerbegrippen zoals flexibel of gedreven. De invulling dáárvan kan op veel manieren.

 

Wat is nou een goede manager?

Dat bepaal je als hoger management zelf. Wat is goed voor jouw organisatie op dat moment.

Natuurlijk zijn er basis kwaliteiten die nagenoeg iedere manager in meer of mindere mate zou moeten hebben.
Omdat ik er toch minimaal één daarvan wil noemen kies ik voor het (her)kennen van de kwaliteiten van je mensen. Een manager die erin slaagt te weten te komen wat de unieke kwaliteiten zijn van elk van de mensen in je team. Dat hij/zij zich steeds weer afvraagt:
– Wat zijn haar of zijn sterke kanten?
– Waardoor worden deze sterke punten verder geactiveerd?
– Wat is haar of zijn leerstijl?

Resultaat Personal & Business Improvement

Werken aan goed management

Als je deze kwaliteiten van medewerkers optimaal weet te benutten geef je medewerkers niet alleen de kans om betere prestaties neer te zetten maar ook een groep mensen te managen die tijd weten te besparen (iedereen doet waar hij of zij heel goed in is), mensen meer verantwoordelijk te maken voor dingen en het creëert een sterker teamgevoel.

Daarnaast heeft de huidige tijdsgeest en het economisch klimaat invloed op wat voor leiderschapskwaliteiten een manager op dit moment in meer of mindere mate nodig heeft.

Origineel uit 2013