Inspireren, je belangrijkste taak?

InspirationSeed Personal & Business Improvement

Inspiration seed

Als leidinggevende is het inspireren van je medewerkers misschien wel je belangrijkste taak. Of het echt altijd de allerbelangrijkste taak is, weet ik niet, maar inspireren hoort zeker bij de top 3. Dat geldt voor iedereen en in alle omstandigheden.

Als dat zo is, is het zinvol je te realiseren wat inspireren eigenlijk is.

 

Wat is inspireren?

Als je bij definities kijkt van dit woord, komen er termen in zicht als:  aansporen, aanmoedigen, bezielen, in geestdrift brengen, enthousiasmeren. Het betekent dat je mensen uitdaagt hun best te doen, dat je ze uitdaagt hun grenzen op te zoeken, dat je ze uitdaagt om buiten hun comfortzone te komen. Op die manier zorg je er voor dat mensen zich ontwikkelen, dat ze verder komen en dat ze dus meer presteren. Dat is goed voor de mensen zelf, maar dus ook goed voor de organisatie en het resultaat er van.

 

Wie kan inspireren?

Iedereen kan het, mits je zelf geïnspireerd bent. Zonder zelf geïnspireerd te zijn gaat het niet lukken om anderen te inspireren.

Het woord inspireren is gebaseerd op het Latijnse woord ‘spiritus’, wat geest betekent. Je legt dus de geest in alles wat je doet, in wie je bent. Geest kan je in dit geval ook vertalen met bezieling. Als je ergens je ziel en zaligheid in legt kan je er van op aan dat het ook overkomt. Het moet dus wel echt zijn. Je kunt niet doen net alsof. Dat betekent dat je ergens voor 100% achter staat. Achter je werk, achter de doelstellingen van de organisatie, maar ook dat je voor 100% achter je mensen staat. Het is duidelijk, wat je zelf niet hebt, kan je ook niet overdragen. Je dient ook bereid te zijn het uit te dragen. Je dient je eigen inspiratie te laten zien. Dat vereist transparantie, duidelijkheid, eerlijkheid, expressie en lef.

 

Wat levert inspiratie op?

Inspiratie zorgt er voor dat je in beweging wil komen en dat je vooruit gaat. Je gaat bij jezelf te rade. Het wakkert je innerlijke passie aan, mits je er zelf voor open staat en het toelaat. Inspiratie stimuleert je lerend vermogen (en dat heeft niets met leeftijd of ervaring te maken). Het zorgt voor je innerlijke motivatie. Het stimuleert je eigen innovatieve vermogen. Je denkt in mogelijkheden.

Het zorgt er voor dat je van binnen uit gaat denken en handelen.

Inspiratie zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei.

 

Hoe ga je verbeteren als leidinggevende in 2018. Personal & Business Improvement

Hoe ga je verbeteren als leidinggevende

Inspirerend leiderschap

Als je het bovenstaande goed in je opneemt, zal het je duidelijk zijn dat leidinggeven vanuit je eigen inspiratie en dat overbrengen op je medewerkers door ze te inspireren tot geweldige resultaten kan leiden. Inspirerend leiderschap noemen we dat dan.

Je nodigt je medewerkers uit zichzelf te zijn met al hun kwaliteiten. Je faciliteert ze ook daar optimaal gebruik van te maken. Je nodigt ze uit hun geest (bezieling) er in te leggen. Gewoon door zelf dat voorbeeld te geven. Op die manier durven mensen zichzelf te zijn. Dat zorgt voor commitment, creativiteit en plezier in het werk. Je doet dat niet alleen voor de individuele werknemer, maar ook de teamgeest moet worden uitgenodigd tot bloei te komen. In teamverband werken, elkaar inspireren, uitdagen en opvangen.

 

Wat maakt je een inspirerend leider?

Leidinggeven kan je zien als een vak, maar een inspirerend leider voert niet alleen zijn vak uit. Hij voegt zijn menselijke kwaliteiten toe, zoals betrokkenheid, respect en gevoel voor wat zijn ego overstijgt. Hij gebruikt zijn emotionele intelligentie zo optimaal mogelijk. Door zelf het pad van zijn persoonlijke groei te volgen, krijgt hij gevoel voor datgene wat er nodig is om ook zijn medewerkers dat pad te laten volgen. Door de mens die hij is zonder omhaal te laten zien, nodigt hij zijn medewerkers uit zich ook te laten zien. Dat is een noodzakelijke basis voor een inspirerend leider.

Een inspirerend leider geeft niet alleen leiding met zijn verstand, maar ook met zijn hart en zijn gevoel.

Op deze manier leiding geven doe je niet op basis van macht, dus niet op basis van hiërarchie. Inspirerend leidinggeven zorgt voor draagvlak. Het draagt bij aan je autoriteit als leider. Inspirerende leiders zijn sterke leiders, niet op basis van macht, maar op basis van hun persoonlijkheid en uitstraling.

 

Wat zijn de resultaten?

Als het je lukt om echt een inspirerend leider te zijn, zal je merken dat menselijke miscommunicaties gaan verdwijnen. Mensen gaan elkaar vertrouwen. Collega’s gaan elkaar beter verstaan. Dat scheelt een hoop gedoe bij het verloop van de zakelijke processen. De sfeer wordt er niet alleen beter van. De processen verlopen ook efficiënter. Dat zorgt per definitie voor betere resultaten.