Baas Personal & Business Improvement

De baas in de klassieke zin van het woord, die vanuit de hiërarchie zijn ideeën doordrukt redt het niet meer in de bedrijven en organisaties van vandaag en morgen. Hij redt het niet meer met de talentenmix die gisteren nog voldoende was.

Leiderschap iedere dag waarmaken

Het nieuwe leiderstype is de macht aan het overnemen. Zeker nu de economie en ook de arbeidsmarkt weer aantrekken. Bedrijven en organisaties die deze verandering niet doormaken, zijn straks de grote verliezers. Het nieuwe leiderstype inspireert en krijgt mensen vrijwillig mee. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. De leider van vandaag en morgen moet zijn/haar leiderschap elke dag bewijzen en waarmaken. Het is de leider zelf, niet de functie, die er toe doet.

Leervermogen en flexibiliteit belangrijk

Het top-down model verliest snel terrein. De leider had vroeger overwicht doordat hij de meeste kennis en de beste toegang tot kennis had. Maar die tijd is voorbij. Kennis is voor veel mensen makkelijk toegankelijk geworden, b.v. door het internet. Het nieuwe leiderstype onderscheidt zich nu door de snelheid waarmee hij kennis verwerft en de snelheid waarmee die verworven kennis kan worden gebruikt en toegepast. Het komt dus, naast kennis, neer op het vermogen om die kennis ook toe te passen in de eigen situatie. Dat vereist praktisch inzicht en flexibiliteit Het leervermogen en de flexibiliteit van de leider wordt dus steeds belangrijker.

Leiderschap wordt breder

Er wordt meer gevraagd van de nieuwe generatie leiders. Het leiderschap wordt breder, kent meer facetten en komt uit andere bronnen. Relaties aangaan, die niet op macht zijn gebaseerd, wordt een sleutelvaardigheid. Netwerken is iets dat voor elke leider een noodzakelijke bezigheid aan het worden is. Leiders die dit niet van nature makkelijk doen, zullen deze vaardigheid zich eigen dienen te maken.

Verticaal is uit, horizontaal is in!

Leider wordt verbinderVerbindend Leiderschap Personal & Business Improvement

Succesvolle topmanagers omschrijven zichzelf steeds meer als ‘verbinder’. Verbinden gebeurt dan met relaties buiten het bedrijf of buiten het team, maar verbinden doet het nieuwe leiderstype ook binnen zijn/haar bedrijf c.q. binnen zijn/haar team.

Ook resultaatgericht

De leider van vandaag en morgen is iemand die snel schakelt, informatie beter en sneller verwerkt, snel en onophoudelijk leert en in staat is verbindingen te leggen. Hij is complementair en verzamelt de beste mensen om zich heen. Hij is niet bang om te buigen voor argumenten. Maar degenen die ver komen onderscheiden zich ook door resultaatgerichtheid, hardheid en niet terughoudendheid zijn in het nemen van vervelende maatregelen.

Andere drijfveren

Vroeger waren status, auto, het salaris met bonussen genoeg motivatie om binnen een hiërarchische en vrij statische organisatie aanzien en overwicht te verwerven. De groep managers met die talenten redt het niet meer. Macht verliest voor een leider snel zijn waarde als middel, maar ook als doel. De persoonlijkheid van de leider wordt steeds belangrijker. Iedereen heeft zo zijn eigen persoonlijke drijfveren. Die kunnen heel divers zijn. Maar status en macht zijn in elk geval niet voldoende meer als drijfveren.

Tegenspraak en feedback

De moderne leider duldt tegenspraak, maar dat is niet altijd makkelijk. De leiders van nu zijn vaak eenvoudige mensen zonder kapsones, maar ze zijn lang niet altijd goed in het organiseren van tegenspraak. Want dat moet je organiseren. Het gaat niet vanzelf. “It’s lonely at the top” blijft ook voor de nieuwe leider van toepassing en misschien juist wel voor hem of haar. Het vragen om feedback van je medewerkers is dus belangrijk en wordt steeds belangrijker. Als je nauwelijks tegengesproken wordt, ga je jezelf al snel geslaagd vinden. Dat kan leiden tot een gevoel van onoverwinnelijkheid, van superioriteit. Dan is het risico van contraproductief leiderschap levensgroot. Zorg dat je iemand hebt om mee te sparren.

Balans

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zie je ook het ontstaan van een andere trend, n.l. die van balans. Een veranderende thuissituatie is hierbij vaak de katalysator. De partner van de leider heeft tegenwoordig immers vaak ook een veeleisende baan. Een balans tussen privé en zakelijk is van steeds groter belang. Als die balans goed is, hou je het als leider in welke positie dan ook langer vol. Je blijft positief en kan veel meer aan dan de man/vrouw die alleen voor het werk leeft.

Conclusie

De nieuwe leider onderscheidt zich dus op veel gebieden van de oude ‘baas’. Het geeft meer voldoening, maar het is zeker niet makkelijker. Er wordt meer van de persoon zelf gevraagd. Jongere mensen kunnen in zo’n rol groeien. Voor de nu reeds ervaren leiders is het lastiger. Zij moeten bij zichzelf andere talenten aanboren. Zij moeten veel veranderen aan hun gedrag, aan hun technieken,  aan zichzelf.

Leren

Die veranderingen zijn niet makkelijk te realiseren. Maar alles kan worden geleerd. Het belangrijkste daarbij is dan wel dat de betrokken leider de noodzaak en het nut inziet. Sommigen zullen het op eigen kracht kunnen. Anderen hebben er hulp bij nodig. Die komt niet van de klassieke en grootschalige management opleidingen. Kleinschalige, op de persoon gerichte begeleiding in zo’n individueel proces zal succesvoller en sneller zijn. P&B Improvement heeft hiervoor diverse mogelijkheden.

Weet jij meer punten waarop moderne leiders zich onderscheiden van de “oude baas” laat het ons weten in het reactieveld hieronder.