Betrokkenheid, leiderschap en bedrijfsresultaat. Personal & Business Improvement

Wat hebben die 2 begrippen, betrokkenheid en bedrijfsresultaat met elkaar te maken?

In eerste instantie denken we, niet zoveel. Het bedrijfsresultaat zien we over het algemeen als een resultante van product, dienst, verkoopapparaat en het meebewegen met de markt. Concrete, meetbare zaken dus. Tja en wat is betrokkenheid. We ervaren dat vaak als iets ongrijpbaars, iets wat je niet objectief vast kunt stellen. En dan ook nog als iets individueels. We doen er dan ook dikwijls niet zo veel mee.

Wat is dan betrokkenheid?

Laten we vaststellen dat we het hier hebben over emotionele betrokkenheid. De emotie van iemand komt er dus bij te pas. Het gaat om een gevoel. Het gaat er dus om dat je je betrokken voelt bij een product, bij een dienst, bij collega’s, bij een team en uiteindelijk bij een organisatie. Als je je betrokken voelt dan voel je je er mee verbonden. Het doet je iets. Het doet je veel. Het is belangrijk voor je.

Betrokkenheid leidt tot motivatie

Als je je ergens bij betrokken voelt, dan wil je ook dat iets goed gaat. Je wilt graag dat hetgeen waar je je betrokken bij voelt (een product, een dienst, een team, een organisatie) tot iets positiefs komt, tot een goed resultaat komt. Op basis van dat gevoel, die emotionele betrokkenheid ben je bereid daar je bijdrage aan te leveren. Een bijdrage dus aan een goed resultaat.

Op die manier leidt betrokkenheid dus tot motivatie en motivatie is al weer een begrip dat we wat beter kennen. Motivatie leidt immers tot inzet, tot positiviteit. Een gemotiveerde medewerker is bereid zich optimaal in te zetten, om zijn of haar talenten maximaal te benutten.

Motivatie en bedrijfsresultaat

Dat de mate van motivatie van werknemers invloed heeft op het resultaat van een team en uiteindelijk op het bedrijfsresultaat, is intussen een algemeen erkend fenomeen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat steeds meer CEO’s wereldwijd inzien dat betrokken, gemotiveerde medewerkers de basis voren voor een duurzame groei. De effecten zijn ook gemeten:

Het hebben van meer betrokken, meer gemotiveerde medewerkers leidt volgens onderzoek tot

  • meer tevreden klanten
  • 21 procent meer productiviteit
  • ca 50% minder verloop
  • 40% minder ziekteverzuim

Dat deze factoren een directe en wezenlijke invloed hebben op het bedrijfsresultaat zal niemand betwijfelen.

Maar hoe ontstaat betrokkenheid, hoe ontstaat motivatie?

Persoonlijkheid. Personal & Business Improvement

Je hebt mensen die uit zichzelf gemotiveerd zijn onder alle omstandigheden. Zij beschikken over een intrinsieke motivatie. Maar die mensen zijn zeldzaam. Bijna iedereen moet die motivatie, die betrokkenheid ergens vandaan halen. Hat kan dan bij voorbeeld gaan om het hebben van een heel goed product of het hebben van een heel goed contact met je collega’s.

Het is echter ondertussen een algemeen en bewezen waarheid dat 70% van het plezier en de prestaties van mensen is afhankelijk van hun directe relatie met hun leidinggevende. Hoe de manager, de leidinggevende zich gedraagt ten opzichte van zijn medewerker is dus van cruciaal belang. Het gaat om zijn of haar gedrag, maar bovenal om zijn of haar manier van leidinggeven.

Invloed van leidinggeven cruciaal

De invloed die de manier van leidinggeven van een manager, een leidinggevende blijkt dus van doorslaggevend belang te zijn voor de mate van betrokkenheid van de werknemer.

Een recent onderzoek binnen de Nederlandse bankensector toonde aan dat met name de emotionele betrokkenheid bij de organisatie drastisch verslechtert wanneer de leidinggevende een directieve / traditionele leiderschapsstijl aanhoudt.

Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende vormen van leidinggeven die haaks staan op die directieve vorm van leidinggeven.

Medewerkers krijgen tegenwoordig steeds meer afkeer van leidinggevenden die er van overtuigd zijn dat ze alles beter weten en daarmee hun macht legaliseren. Medewerkers zien liever dat hun leidinggevende hen verbindt met anderen, zorgt voor een betere samenwerking. Dat ze in staat gesteld worden het beste uit zichzelf te halen door hun autonomie en beslissingsbevoegdheid te vergroten.

Bottom-up leiderschap

Een van de vormen die volledig beantwoordt aan de hierboven omschreven wensen van de moderne werknemer is leiderschap volgens het bottom-up principe. Steeds meer CEO’s en managers beginnen in te zien dat de traditionele manier van leidinggeven volgens het top-down principe niet meer voldoet en zien dat in hun resultaten terug.

Verandering is dus geboden.

Richt je daarbij op BLB (Betrokkenheid, Leiderschap, Bedrijfsresultaat)

In mijn E-book ‘Top-down of Bottom-up’ kan je er alles over lezen. Je kunt het gratis hieronder downloaden.