ZONDER ZELFVERTROUWEN GEEN LEIDERSCHAP!Personal & Business Improvement. Leiderschap en zelfvertrouwen

Het is misschien een boute stelling, maar de praktijk toont aan dat het zo is. Of je nu een beginnend leider bent of dat je het al vele jaren doet, je mate van zelfvertrouwen is van groot belang voor zowel het uitvoeren van je leiderschap, dus voor jezelf, als voor het verkrijgen van gezag, draagvlak dus.

Er worden heden ten dage immers nogal wat eisen aan jou als leider gesteld. Je moet: luisteren, delegeren, empathisch zijn, motiveren, communiceren (en dan wel zowel zenden als ontvangen), betrouwbaar zijn, discipline hebben, eerlijk zijn, kwetsbaar op kunnen stellen, duidelijk zijn, kunnen leren, open zijn, loyaal zijn, een teamplayer zijn, en nog wel meer.

Dat kan allemaal alleen als je voldoende zelfvertrouwen hebt.
En wat is dat dan: zelfvertrouwen. Niet te verwarren met arrogantie, betweterig zijn, eigenwijs.

Maar wat dan wel?

 

En hoe krijg je dat?

Zelfvertrouwen is letterlijk: ‘vertrouw jezelf’. De tegenhanger is onzekerheid en onzekerheid is niet te camoufleren. Ook niet door te proberen zeker over te komen. Gewoon, als iets niet van binnen zit, kan je het ook niet naar buiten laten zien. Dat betekent ook dat je bij leidinggeven uit moet kunnen gaan van eigen overtuiging, van echtheid. Datgene wat je overbrengt moet dus van jou zijn en geen lesje wat je doorgeeft omdat iemand anders je dat heeft opgedragen. Je’ vertrouwt’ het dan immers niet zelf.

Zelfvertrouwen, ergens zeker van zijn zit dus van binnen. Het is gebaseerd op eigen overtuiging en gevoel van eigenwaarde en dat vormt voor een belangrijk deel je persoonlijkheid.

Leiderschap en zelfvertrouwen

Leiderschap en zelfvertrouwen

Als je dat zelfvertrouwen wel hebt, moet je ook nog in staat zijn het te laten zien. Dat betekent dat communicatie hierbij belangrijk is, waarbij naast de goede communicatietechnieken je lichaamstaal ook belangrijk is. Onderzoek wijst uit dat 55% van het effect van communicatie wordt veroorzaakt door lichaamstaal. Ook daar moet dus overtuiging uit spreken, maar nogmaals je moet die overtuiging dan ook wel zelf hebben.

Niet iedereen heeft onder alle omstandigheden zelfvertrouwen, sterker nog, heel veel mensen hebben het niet of heel weinig. Vaak betekent het dat je bij onzekerheid niet gelukkig voelt en dat geldt niet alleen bij het leiding geven, maar is van invloed op je hele leven en op je omgeving.

 

Het goede nieuws is dat iedereen zelfvertrouwen kan krijgen!

Dat klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar het is echt zo. Ik heb dat zelf vele malen in coachingstrajecten bij mensen aan kunnen tonen. Een goed begin daarbij is het maken van een persoonlijkheidstest, die inzicht geeft in je sterke en minder sterke eigenschappen en gedrag. Zelfkennis is een goede start. Meestal kan je meer dan je zelf denkt. Je moet daar echter vaak eerst zelf nog van overtuigd raken.
Er zijn boeken volgeschreven over het verkrijgen van zelfvertrouwen. Op internet kan je er ook nogal wat over vinden. Maar er is geen pilletje voor. Als je zelfvertrouwen wilt ontwikkelen moet je er wel wat voor doen.
Er gaat immers (bijna) niets vanzelf.

Origineel artikel uit 2013