Groei, waarom eigenlijk? Personal & Business Improvement

We leven in een tijdperk waarin groei iets vanzelfsprekends is. We kunnen en willen niet zonder.
Het hoort bij onze cultuur. Er zijn overigens andere culturen waarbij dat niet of in elk geval veel minder het geval is.
Groei ervaren we op allerlei manieren, bijvoorbeeld:

  • Groei van een organisatie
  • Groei van omzet
  • Groei van winst
  • Groei van inkomen
  • Groei van invloed
  • Groei van ledenaantal
  • Groei van verantwoordelijkheid

Ik som hier een aantal soorten van groei op waarmee we bijna allemaal in meer of mindere mate bezig zijn. Soms is het een eigen doelstelling, een keuze. Vaak overkomt het ons. Maar de noodzaak tot groei ervaren we als iets normaals, iets wat er bij hoort.

 

Economische groei

Onze manier van leven is in onze cultuur sterk afhankelijk van de gang van zaken in de economie, zowel op macro gebied(landelijk of wereldniveau) als op micro gebied (je eigen leefomgeving). Het gaat om zaken als productie, consumptie, werken en verdienen. Vrijwel alle economen zullen je vertellen dat groei in de economie wenselijk en vaak een noodzaak is. Als er geen groei is, hebben we een probleem. In 2008/2009 werden we daar in onze Westerse wereld op een pijnlijke manier mee geconfronteerd. Door gebrek aan groei ontstond er een crisis, waarvan we allemaal de negatieve effecten hebben ervaren.

Het werd pijnlijk duidelijk dat alles is gebaseerd op groei. Inflatie (geldontwaarding) wordt zelfs als noodzaak gezien in ons financiële bestel. Dat betekent dat we eigenlijk op de pof leven. Als ons geld niet minder waard wordt en we niet meer gaan verdienen kunnen we onze rekeningen niet meer betalen. Eigenlijk bouwen we ons bestel dus op drijfzand, op onzekerheid.

Je kan je dus afvragen of economische groei en de noodzaak ervan wel zo gezond is.

 

Consequenties van economische groei

In het gunstigste geval betekent economische groei dat we met elkaar meer verdienen en meer te besteden hebben. Elk jaar publiceert onze regering een inkomensplaatje en daarop wordt het beleid voor het komende jaar gebaseerd. Van economische groei wordt overigens niet iedereen beter. Het hangt er maar vanaf hoe succesvol jij je in materiële zin in de samenleving kunt handhaven.

Alles is dus gericht op meer, meer presteren, meer verdienen. Het aantal twee-verdieners is de laatste decennia enorm toegenomen. Niet alleen omdat ook vrouwen willen blijven werken, maar ook omdat het om financiële redenen noodzakelijk is voor veel mensen. Een huis kopen is nauwelijks nog mogelijk als alleen-verdiener. Goed of slecht, het legt in elk geval veel druk op mensen. Stress, burn-out zijn dan ook hele ‘normale’ begrippen geworden. Ze horen er gewoon bij. Ze zijn vaak een direct gevolg van de noodzaak van economische groei.

 

Groei, waarom eigenlijk? Personal & Business ImprovementAndere groei

Groei is een natuurlijk begrip. Letterlijk zelfs. Ook de natuur is afhankelijk van groei. Maar als die natuur ongemoeid wordt gelaten, zie je dat die zichzelf reguleert. Er is nooit onbeperkte groei, behalve als wij mensen er op ingrijpen. Dus op zich is er niets mis met het begrip groei, maar ik zou er voor willen pleiten dat niet alles afhankelijk gesteld wordt van ecomische groei en zeker niet ongebreideld (kijk naar de natuur).

Die andere vorm van groei is de persoonlijke groei, anders gezegd de groei in persoonlijke ontwikkeling. Het gaat daarbij dus om jouw eigen persoonlijke groei, om jouw eigen ontwikkeling. Dat kan zitten in het verwerven van kennis, het ontwikkelen van inzicht, het ontwikkelen van je persoonlijkheid (zelfvertrouwen), het aanleren van vaardigheden. In feite betekent het dat je je talenten optimaal gebruikt. Daarvoor moet je dan wel jezelf kennen, weten wat je mogelijkheden en ook wat je beperkingen zijn. Kortom jezelf kennen. Dat laatste is niet voor iedereen even makkelijk. Het kan soms helpen daarvoor hulp te zoeken. Vaak vind je die in je eigen omgeving, bij vrienden b.v.. Maar soms kan het zinvol zijn daar professionele hulp bij te zoeken. Een life-coach kan heel goed helpen. Je kan er dus zelf veel aan doen, als je daar aandacht voor hebt. Het gaat bij ontwikkeling om verandering en vooruitgang. Dat veronderstelt ook een bepaalde mindset, n.l. dat je je eigen persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt en je daarbij voor jezelf ook doelen stelt. Dat doe je immers bij die economische groei ook. Het verschil is dat bij economische groei die doelen vaak door anderen worden bepaald. Bij je persoonlijke groei, ontwikkeling doe je dat zelf. Je hebt er dus zelf maximale invloed op. Groeien als mens geeft enorm veel voldoening. Je gaat je beter voelen, voor jezelf, maar ook voor je omgeving en dat zorgt voor een wisselwerking, zodat die groei door kan gaan.

 

Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling

Het wordt steeds duidelijker dat persoonlijke ontwikkeling als de belangrijkste wens van werknemers gezien kan worden. Belangrijker dan meer verdienen of een mooiere auto. Het blijkt voor de meeste mensen de belangrijkste motivator te zijn. Als leidinggevende heb je dus een belangrijke tool in handen om je mensen te motiveren n.l. het bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Om hieraan te voldoen wordt er bij veel bedrijven een standaard opleidingsprogramma bedacht en een standaard ontwikkelingsplan gemaakt. Dat is goed bedoeld, maar zal niet veel opleveren qua motivatie van de werknemer. Nee persoonlijke ontwikkeling is een persoonlijke zaak. Elk mens is uniek en heeft dus ook een uniek vertrekpunt en daarbij heeft eenieder in zijn of haar persoonlijke ontwikkelingsplan ook verschillende doelstellingen. Het is maatwerk.

Belangrijk is het dus dat je als leidinggevende je mensen kent. Dat je weet wat hun wensen zijn, maar ook wat hun mogelijkheden en hun beperkingen zijn. Het veronderstelt ook dat je actief communiceert met je mensen, zowel op het gebied van hun werk, maar ook op sociaal gebied. Het complete plaatje dus.

 

Wat is het resultaat?

Het werken aan je persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren daarvan door je werkgever zorgt er voor dat je goed in je vel zit, dat je je talenten gaat benutten, dat je weet waar je grenzen liggen en dat je sociaal vaardig bent. Groei kan je dus geluk opleveren, maar dan wel persoonlijke groei. Alleen economische groei gaat daar niet voor zorgen, integendeel zelfs.

Een hele prettige bijkomstigheid van persoonlijke ontwikkeling en groei is dat je dan als werknemer beter presteert. Je wordt waardevoller voor de organisatie waarin je functioneert en prettiger voor je collega’s, voor je team en ook nog voor je thuisfront.

Een win-win-win situatie dus.