Loslaten of vasthouden Personal & Business Improvement

Het lijken tegengestelde begrippen: loslaten en vasthouden.  En toch kunnen gaan ze bij leidinggeven samen gaan. Nee, ze moeten zelfs samengaan!

Hoe zit dat nu?

Degenen die mijn artikelen in de afgelopen tijd vaker hebben gelezen, zullen weten dat ik een warm voorstander ben van leidinggeven op basis van (geaccepteerd)gezag in plaats van leidinggeven op basis van macht en dat mijn voorkeur uitgaat naar leidinggeven volgens het bottom-up principe.

Loslaten is bij deze modernere vormen van leidinggeven een absolute noodzaak.

 

Waarom loslaten?

Bij de modernere vormen van leidinggeven  geef je ruimte aan je medewerkers. Je zorgt er voor dat er creatieve krachten bij hen loskomen. Je geeft richtlijnen, geen gespecificeerde opdrachten. Je komt samen met je medewerkers tot doelstellingen. Niet vaag, wel duidelijk.

Om  je mensen de ruimte te kunnen geven, moet je ze dus loslaten. Je controleert dus minder. Jouw rol is meer die van coach, van facilitator. Jij schept de voorwaarden zodanig dat je mensen optimaal kunnen functioneren.

 

Toch vasthouden?

Ja zeker. Je kunt alleen verantwoord loslaten als je dicht bij je mensen blijft. En wel om 2 redenen:

  1. Ze hebben je nodig om op terug te kunnen vallen bij hun werkzaamheden. Als ze informatie te kort komen, als er conflicten zijn, als er beslissingen genomen moeten worden, als er zaken geregeld moeten worden die buiten hun bevoegdheden liggen etc. Je moet er dus voor ze zijn.
  2. Als je je mensen los wil laten moet je vertrouwen geven en moet je vertrouwen hebben. Dat kan alleen als je dichtbij je mensen staat.

 

Vertrouwen Personal & Business ImprovementVertrouwen hebben

Het begrip vertrouwen staat centraal bij de modernere vormen van leidinggeven. Je gaat er als leidinggevende vanuit dat je te maken hebt met zelfstandig denkende en capabele mensen. Als dat niet zo is, moet je wat aan de samenstelling van je team, afdeling of organisatie doen. Als leidinggevende ben jij immers verantwoordelijk voor je team, dus ook voor de samenstelling er van. Het hebben van het goede team voor de job,  is een eerste vereiste om een goed resultaat te kunnen behalen.

Om vertrouwen te kunnen hebben in je mensen moet je ze wel kennen. Dat is meer dan hun cv gelezen te hebben. Je moet hun drijfveren kennen, hun achtergronden, hun mogelijkheden, hun talenten,  maar ook hun beperkingen. Er is immers niemand volmaakt. Je moet ze niet alleen kennen, maar ook begrijpen. Je kan ze dan dus datgene laten doen waar ze goed in zijn. Let wel dit is geen statische zaak. Mensen veranderen, omstandigheden veranderen, zowel zakelijk als privé. Zorg er dus voor dat je niet alleen op de hoogte bent, maar ook dat je op de hoogte blijft. Het is een van je belangrijkste taken als leidinggevende op elk niveau.

Vertrouwen hebben is dus gebaseerd op kennis van je mensen, maar ook op je gevoel. Jouw empathisch vermogen is hiervoor dus belangrijk.

Om dit allemaal te kunnen bereiken moet je dus dicht bij je mensen staan.

 

Vertrouwen geven

Als jij als leidinggevende vertrouwen hebt in je mensen, kan je ze ook vertrouwen geven. Maar dat moet je dan ook wel duidelijk doen. Dat vertrouwen moet je ook overbrengen. Je mensen moeten naast de informatie die jij ze geeft ook het gevoel hebben dat er vertrouwen in hen wordt gesteld door hun leidinggevende. Als ze dat gevoel niet hebben, zorgt dat voor onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen.

Belangrijk bij het overbrengen van vertrouwen is het laten merken dat je je mensen van waarde vindt. Dat moet ook echt zo zijn (niet gespeeld), maar bovenal moet je dat laten blijken en niet een keer per jaar bij een functioneringsgesprek, maar gewoon regelmatig bij het functioneren, gedurende processen. Het geven van complimenten kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Lees er de theorie van ‘the one minute manager ’nog maar eens op na.

Het zal duidelijk zijn dat het ook hiervoor nodig is dat je dicht bij je mensen staat.

 

Informatie, feedback en transparantie

Om al het boventaande mogelijk te maken en te houden is het geven van informatie wezenlijk. Zorg er voor dat je mensen weten wat de doelstellingen zijn. Hou ze op de hoogte van externe ontwikkelingen. Hou ze op de hoogte van mogelijke veranderingen in een zo vroeg mogelijk stadium. Betrek ze bij jouw te nemen beslissingen. Ze kunnen je er bij helpen, input geven.

Zorg voor transparantie, ook tussen teams en afdelingen. Zorg er voor dat communicatie kanalen open zijn en open blijven.

En last but not least, sta open voor feedback. Het is misschien wel je belangrijkste managementtool.

 

Makkelijk of moeilijk

Als je dacht dat leidinggeven met loslaten en bottom-up makkelijk is, heb ik je met het bovenstaande proberen duidelijk proberen te maken dat dat niet zo is. Het vraagt van jou als leidinggevende best veel, maar als het je lukt geeft het je wel veel voldoening.

Hopelijk heb ik je duidelijk kunnen maken dat loslaten en vasthouden dus toch samen kunnen gaan.