Hoe bind je mensen aan je organisatie? Personal & Business Improvement

Zijn de medewerkers bij jou in het bedrijf echt betrokken bij het bedrijf? Of zelfs bevlogen? Dat is iets wat iedere ondernemer graag wil binnen de organisatie. Medewerkers die zich werkelijk verbinden aan jou en je organisatie, waardoor ze vele malen beter samenwerken, sterk gecommitteerd zijn en resultaten makkelijk gehaald kunnen worden. Maar hoe bind je mensen aan je organisatie?

Binden en boeien

Veel organisaties houden zich bezig met het thema binden en boeien. Ze willen niets liever dan dat hun leidinggevenden en werknemers zich maximaal aan elkaar en aan de organisatie binden. Waarom? Omdat (ver)binden in veel gevallen de sleutel is tot een bezielde organisatie; een organisatie waar je graag werkt, waar mensen centraal staan en aandacht krijgen zich volledig te ontwikkelen.

Bevlogen medewerkers zijn je rolmodellen; het zijn diegenen die je bij wijze van spreken graag zou willen vermenigvuldigen en kopiëren. Zij zijn degenen die steeds je verwachtingen overtreffen en steeds weer je klanten blij maken.

Wanneer je naar je werk gaat en ziet dat die dag een van je bevlogen medewerkers werkt, dan slaak je een zucht van verlichting, omdat je weet dat de dag daardoor voor je bedrijf veel succesvoller zal zijn.

Je hebt wellicht minimaal één persoon in je team bij wie deze beschrijving past. Maar hoe creëer je nu een team dat alleen maar uit bevlogen medewerkers bestaat? Of, als dat een stap te ver is, hoe ontwikkel je dan tenminste een beter team dan dat je nu hebt?

Lastig

Veel organisaties vinden het lastig medewerkers werkelijk te (ver)binden. Hoe komt dat? Binden betekent het van binnenuit ‘ja’ zeggen tegen iets of iemand. Dit kan alleen als je weet wat je belangrijk vindt in je werk. En wat dus de mensen in je team belangrijk vinden. Weet wat jouw drijfveren zijn (motivatie. De motor achter je gedrag) en die van je team. Als dat duidelijk is, kun je onderzoeken of dit ook aansluit bij de organisatie. Zorg dan wel dat het doel (missie en visie) duidelijk is van de organisatie en het team.

Sluit het aan dan zal men het werk met plezier doen. Ze halen de gewenste resultaten en voelen zich vrij in de keuzes die ze maken.Sluit het niet aan dan wordt het tijd om af te vragen of de persoon in de huidige baan en/of organisatie nog wel past.

 

Hoe maak je een vliegende start met binden en boeien?

Tip 1 – toon interesse in je mensen

In een aantal studies waarin medewerkers gevraagd wordt wat hen motiveert in het werk is dit de top 4 waardoor medewerkers zich gewaardeerd voelen zijn:

  1. Betrokkenheid en ondersteuning
  2. Persoonlijke waardering
  3. Autonomie
  4. Bevoegdheid

Geld komt op de 10e (!) plaats.

de boodschap is luid en duidelijk: mensen willen worden gewaardeerd. Ze willen voelen dat ze meetellen, dat ze worden ondersteund. Het krijgen van erkenning en waardering is één van de meest fundamentele menselijke behoeften. Ook in de beroemde behoeftehiërarchie van Maslow ligt het verlangen naar erkenning veel hoger dan de behoefte aan salaris of beloning. We hunkeren als mens naar erkenning en naar een beetje waardering voor onze inspanningen.

Welke acties onderneem jij om je interesse te tonen in je medewerkers? Welke acties onderneem jij om ondersteuning te bieden? Hoe vaak doe je dat? Doe je dat consequent en regelmatig met al je medewerkers? Of alleen met degenen met wie je het best op kunt schieten? Wat kun je meer doen? Wat doe je niet en wat zou je wel kunnen doen?

Tip 2 – vind de juiste knoppen om aan te draaien

Ken je elk van je medewerkers goed genoeg om met zekerheid te kunnen zeggen waar ze enthousiast van worden? En waarvan juist helemaal niet? Welke ambities hebben ze? Welke talenten en vaardigheden denken ze dat ze hebben? En welke zouden ze graag willen ontwikkelen?

Als je de moeite neemt om wat tijd door te brengen met je medewerkers, hen de juiste vragen stelt en echt luistert naar hun antwoorden, dan heb je een goudmijn aan informatie. Dat kan je helpen om te begrijpen wat jouw medewerkers precies motiveert. En als je dat eenmaal weet, kun je manieren vinden om hun behoeften te ondersteunen.

Stel open vragen en hou dan je mond. Probeer echt te luisteren.

Tip 3 – begrijp en gebruik de kracht van waardering

Hoe bind je mensen aan je organisatie? Personal & Business Improvement

Maak gebruik van testen en interviews

Dit is een van de eenvoudigste, gemakkelijkste, krachtigste, maar ook een van de meest onbenutte managementtechnieken. Ieder mens vindt het heerlijk als hij waardering krijgt voor iets wat hij heeft gedaan. We hebben allemaal behoefte aan erkenning en waardering. Het geeft ons als mens bevestiging, wat een diepgewortelde behoefte is. En toch lijkt het voor velen van ons bijna alsof we op rantsoen staan.

Er is veel over dit onderwerp geschreven, maar er is één gouden managementregel: Uit je waardering naar mensen vijf keer meer dan dat je ze bekritiseert. Ga op zoek naar positieve acties en positief gedrag van je medewerkers en vertel hen dat ze het goed doen. Dit is bijna het tegenovergestelde van wat veel in Nederlandse bedrijven wordt gedaan. De focus ligt dan juist op de zwakke punten van mensen. En dan wordt er geprobeerd die om te buigen.

Maak gebruik van de sterke punten van mensen. Zorg dus wel dat je die weet!

Hoe bind je mensen aan je organisatie?

Als je weet hoe je mensen geboeid weet te houden en de bevlogenheid kunt vergroten, dan doe je wat de allerbeste managers doen. Het gaat er niet om dat je er meer tijd in moet stoppen, maar dat je de dingen anders doet. Dat je kleine veranderingen aanbrengt in je gedrag, in wat je zegt, in hoe je je tijd met je mensen indeelt en besteedt.

We helpen je graag de motivatie van je mensen in kaart te brengen en jouw organisatie een vliegende (door)start te geven.