Verwachting, vertrouwen en mindsetvertrouwen. Personal & Business Improvement

We leven in de adventstijd. Voor velen een onbekend begrip, maar voor sommigen zegt het nog wat. Het is de tijd voor Kerstmis. Het zijn de weken dat de viering van de geboorte en komst (het Latijnse woord adventus betekent komst) van Jezus Christus wordt verwacht. Voor Christenen (voor mij ook dus) een hoogtepunt van het jaar.

Het is voor hen een tijd van positieve verwachting. Ze verwachten dus dat er iets moois, iets goeds gaat gebeuren en dat stemt positief. Overigens is Kerstmis ook voor vele niet-Christenen een mooi feest. Ook zij leven daar in positieve verwachting naar toe.

Dit alles ondanks het feit dat de tijd voor Kerstmis de donkere tijd wordt genoemd. De dagen zijn het kortst. Het weer is meestal niet erg aantrekkelijk. Maar toch vertrouwen we er op dat er iets prettigs, iets positief staat te gebeuren. Dat vertrouwen overwint de negatieve gedachten van slecht weer, korte dagen, donker.

 

Wat leert dit ons als we kijken naar ons leiderschap?

Het leert ons dat verwachting en vertrouwen motiverend werken, zowel voor ons zelf als voor onze medewerkers. Het zorgt voor positiviteit en in een positieve sfeer worden de beste resultaten geboekt.

 

verwachting. Personal & Business ImprovementVerwachting

Verwachting is een begrip dat we eigenlijk bijna allemaal wel kennen, al was het maar de periode van 9 maanden dat een vrouw verwacht dat er een baby komt. Ook in dat geval werkt de verwachting positief, want de tijd van 9 maanden is op zich voor de meeste vrouwen geen pretje. Pijn, ongemak, misselijkheid worden overwonnen door het gevoel van verwachting van iets moois, iets goeds. Er wordt op vertrouwd dat er iets moois gaat gebeuren, ondanks het feit dat een bevalling nou niet bepaald een pretje is.

Verwachten en vertrouwen werken dus heel sterk. Het is sterker dan de problemen en de ongemakken.

Zo gaat het dus in jouw organisatie en met jouw leiderschap ook. Als je verwacht en er op vertrouwt dat doelen bereikt zullen worden, dat resultaten positief zullen zijn, dat mensen goed zullen presteren, dan is de kans groot dat dat ook werkelijk gaat gebeuren. Het is jouw mindset die heel veel invloed heeft!

Andersom werkt het ook. Als jouw verwachting negatief is en je geen vertrouwen hebt in het te bereiken resultaat en je geen vertrouwen hebt in jouw mensen, dan is de kans ook groot dat het negatief wordt. Ook in dat geval is jouw mindset belangrijk en misschien zelfs wel bepalend.

 

Vertrouwen en motivatievertrouwen. Personal & Business Improvement

De positieve effecten van verwachting komen voort uit vertrouwen, vertrouwen dat iets goed zal gaan, dat iets goed zal komen, dat je mensen goed zullen presteren. Als je dat als leidinggevende uitstraalt, voelen je medewerkers zich gewaardeerd. Je hebt immers vertrouwen in ze.

Het gevoel van waardering en van vertrouwen is de allerbeste motivator die je je voor kunt stellen! Het stimuleert mensen tot het optimale gebruik van de bij hen aanwezige talenten.

Dat betekent niet dat controle en het aanspreken op zaken die niet goed zijn, niet zouden moeten gebeuren. Natuurlijk wel. Dingen gaan niet alleen maar goed en mensen maken fouten. Maar ook hierbij geldt dat als je het vertrouwen hebt en dat ook uitstraalt, dat er van fouten wordt geleerd, dat het niet negatief werkt. Nee, integendeel, het werkt juist positief, mits die positieve mindset van jou maar duidelijk is.

 

Mindset en mensbeeld

Uit het voorgaande blijkt dat alles draait om jouw mindset. Wat bij jou van binnen zit, komt ook naar buiten. Dat betekent ook dat het echt moet zijn, geen trucje dus.

Het houdt ook in dat jouw mensbeeld in principe positief dient te zijn, anders lukt het niet. Ga bij jezelf maar eens te rade of dat bij jou ook echt zo is. Ben jij iemand van het glas half vol of half leeg? Ben je een optimist, een pessimist? Met de vaststelling dat je een realist zou zijn, kom je er ook nog, maar voor een pessimist zal het leven in verwachting en vertrouwen niet meevallen. Want ook pessimisme straal je uit of je wil of niet.

 

Zelfvertrouwen als basis

Uitgaan van het positieve, het hebben van verwachtingen en het hebben van vertrouwen in mensen, in je medewerkers, is gebaseerd op een positief beeld van jezelf. Op zelfvertrouwen dus. Als je geen vertrouwen in jezelf hebt, kan je dat ook niet in anderen hebben en dat dus ook niet uitstralen. Voor jou zal dan het glas meestal half leeg zijn. Meestal leidt dat niet tot veel vrolijkheid, niet voor jezelf en ook niet voor anderen.

Als je geen of weinig zelfvertrouwen hebt, kan je dus geen gebruik maken van die geweldige motivator die in het bovenstaande is beschreven. Dat zou voor jou als leidinggevende erg jammer zijn.

Het hebben van zelfvertrouwen is dus een belangrijke eigenschap voor een leidinggevende. Uiteraard zonder dat te overdrijven, want dat leidt tot arrogantie en arrogantie werkt voor je medewerkers juist niet motiverend.

Ook hierbij geldt dus zoals met veel dingen: ‘alles met mate’.

Heb je het gevoel te weinig zelfvertrouwen te bezitten, dan is er hoop, want………. Zelfvertrouwen kan je ontwikkelen, mits je dat zelf wilt. Al of niet met hulp van anderen (training, coaching, b.v. bij P&B Improvement). Het is een kwestie van je eigen sterke kanten leren kennen en die waarderen. De volgende stap is dan om te leren ook anderen te vertrouwen.

Een beetje filosofisch, psychologisch artikel misschien, maar wellicht past dat wel zo tegen het eind van het jaar.

Origineel uit 2014