De leider die dominant en krachtdadig optreedt, wordt door zijn leidinggevende c.q. opdrachtgever en door zijn omgeving vaak gewaardeerd en positief beoordeeld. Dit versterkt hem/haar in de overtuiging dat dit de goede weg is en hij of zij gaat er mee door, maar…….
in de praktijk blijkt dat je steeds harder moet werken en krachtdadiger moet zijn om anderen te laten handelen in de lijn van je genomen besluiten. Op die manier leidt macht uiteindelijk tot onmacht.
Hoe komt dat en wat kan je er aan doen?

 

Hoe komt dat?

macht

Leidinggeven door ontmoeten

Macht uitoefenen betekent per definitie dat je jezelf boven degene plaatst aan wie je leiding geeft. Er is dus afstand, dat voelt degene aan wie je leiding geeft natuurlijk ook. Er is weinig tot geen terugkoppeling naar jou als leidinggevende toe. Er ontstaat steeds minder vertrouwen, steeds minder respect.
Je mensen voelen zich niet gehoord, niet gewaardeerd en dat zorgt er voor dat de afstand steeds groter wordt. Je moet dus steeds meer je ‘macht’ gebruiken om dingen gedaan te krijgen. Er ontstaat voor jou steeds minder de mogelijkheid tot empathie en het zal steeds meer leiden tot het gevoel van onmacht bij het beïnvloeden van je medewerkers. Een grote kans dat het leidt tot frustratie, burn out, etc.

 

Wat kan jij er als leidinggevende aan doen?

Daal af!
Realiseer je dat de kern van leidinggeven zit in de omgang met mensen. Dat bepaalt de mate van je succes.
Je kan met mensen alleen omgaan als je ze ook daadwerkelijk ontmoet. En ontmoeten doe je als je op hetzelfde niveau bent en dat kan alleen als jij je niet meer voelt dan de ander en daar ook naar optreedt en naar handelt. Maar dat is geen maniertje dat je even aanleert, maar een proces in je mind. Het is een overtuiging die je jezelf eigen moet maken, een mindset.
Als dit je eenmaal is gelukt zal je merken dat je leven er een stuk prettiger op wordt, niet makkelijker, wel prettiger. Jij als leider zal nu ook de waardering krijgen van je medewerkers, ze zullen je gaan vertrouwen, je respecteren.

 

Wat zijn de consequenties?

De belangrijkste consequentie is dat jij als persoon, als mens niet meer bent dan een ander (ook niet minder).
Bedenk dus als iemand een fout maakt, dat jij die zelf ook had kunnen maken, of als iemand ergens bang voor is, dat jou dat ook zou kunnen overkomen.
Fouten zijn natuurlijk. Jij als leider maakt ze ook. Je kan ze vergelijken met een ziekte. Als iemand ziek is, wordt je niet kwaad, maar je zoekt naar een geneesmiddel. Zo ook bij fouten. In je feedback ben je er op gericht om het contact met de ander te behouden, de ander te ontmoeten. Dat is een heel andere benadering dan iemand alleen maar te straffen of een uitbrander te geven. Niet makkelijker, maar wel effectiever.

Neem anderen mee in je gedachten wereld. Maak je mensen deelgenoot van je overwegingen alvorens tot een besluit te komen. Zorg voor ontmoeting. Je zal zien dat je medewerkers input geven, ze zullen je helpen. Je besluit zal gedragen worden en makkelijker worden uitgevoerd omdat je mensen zich er in zullen herkennen.

 

Gaat dit vanzelf?

Personal & Business Improvement

Communicatie

Nee.
Je moet er wel wat voor doen. Het kost energie en tijd.
Als je je medewerkers daadwerkelijk wil ontmoeten, is daarvoor vertrouwen nodig van beide kanten.
Vertrouwen en respect moeten verdiend worden. Daar hoort openheid bij, kwetsbaarheid en vooral: communiceren. Voor de een zal dit makkelijker zijn dan voor de ander. Je kan er ook hulp bij zoeken.
Het is handig als je wat meer weet over de verschillende aspecten van communiceren, zoals de verschillende stijlen en hun consequenties in verschillende situaties (vraag er naar bij P&B Improvement).
Maar uiteindelijk kan je de echte ontmoeting alleen realiseren als jij het zelf belangrijk vindt, het echt wil en er moeite voor wil doen.
Er gaat in dit leven nu eenmaal niets vanzelf.

Origineel artikel uit 2013