Is sustainability leadership een uitdaging voor jou?

De term sustainability leadership kom je in de managementliteratuur over modern leiderschap steeds vaker tegen en dat is niet zonder reden.

 

Wat betekent het?Is sustainability leadership een uitdaging voor jou?

Sustainability is letterlijk vertaald: duurzaamheid. Je ziet het in de praktijk altijd gebruikt worden in relatie tot langere termijn. Ook is er een duidelijke relatie met het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je zou dus kunnen zeggen dat sustainability leaderschip betekent:

leiderschap op basis van duurzaam en maatschappelijk ondernemen met oog voor de langere termijn.

Het gaat erom dat er een toekomstvaste organisatie wordt opgebouwd die in staat is om op de snel veranderende omgeving in te spelen. Focus op korte termijnresultaten is dus alleen niet meer voldoende.

 

Waarom zou je het toepassen?

Wat van leiders gevraagd wordt verandert snel. Organisaties en teams waar ze leiding aan geven moeten zich aan snel veranderende maatschappelijke eisen en marktontwikkelingen aanpassen. Strategieën staan ter discussie.

Je ziet dat in toenemende mate gebeuren bij grotere ondernemingen en bij start-ups. Er wordt steeds vaker gekeken naar continuïteit, footprint, omgeving etc. Rendement en winst zijn niet langer de enige doelstellingen.

Er is echter nog een reden waarom sustainability leadership relevant wordt:

Medewerkers willen in toenemende mate niet meer werken voor een organisatie die vervuilt of zich op een andere manier onverantwoordelijk ten opzichte van de samenleving gedraagt.

Het zijn vaak mensen op sleutelposities voor wie dat van toepassing is en die kritisch zijn. Deze mensen willen behouden en aantrekkelijk zijn voor nieuwe mensen, zijn dan ook mede belangrijke factoren om te komen tot omarming van het begrip sustainability, zeker in een steeds krappere arbeidsmarkt.

 

Wat houdt het in?

Voor sustainability leadership zijn de volgende zaken relevant:

1. Kennis over je eigen waarden en drijfveren om jezelf en je organisatie c.q. team richting te geven. Deze waarden en drijfveren dienen in overeenstemming te zijn met de visie en strategie van de organisatie en dienen authentiek (dus echt)te zijn. Ken jouw drijfveren.

2. Combineer je waarden met de uitdagingen in je omgeving en baseer daar je beleid op.

3. Bouw duurzame relaties op met medewerkers, collega’s en partners en breng je intenties op hen over. Een duurzame relatie opbouwen brengt met zich mee dat je zo open mogelijk bent en niet voor een tegengeluid wegloopt, maar daar juist wat mee doet.

4. Doe waar je voor staat, gebaseerd op wat in 1 t/m 3 is genoemd. Handel consequent en daadkrachtig, maar zodanig dat jouw acties in overeenstemming zijn met je waarden en je missie.

 

TegenwindPositie manager. Personal & Business Improvement

Omgevingsdruk, de dagelijkse hectiek van deadlines en targets hebben de neiging om het aangaan van de noodzakelijke empathische verbindingen in de weg te staan.

Reflectie is de remedie daartegen. Reflectie maakt dat je het grotere geheel weer overziet.

Ook het hebben van voldoende eigen inspiratie is nodig om de omgevingsdruk te verlichten. Om de mensen om je heen te kunnen inspireren moet je in de eerste plaats zelf geïnspireerd blijven.

 

Samengevat

Met geven en nemen bouw je met anderen binnen en buiten je organisatie c.q. je team, duurzame relaties op. Als je open staat voor medewerkers, collega’s en zakenpartners blijf je op de hoogte van wat zich in de omgeving van je organisatie afspeelt zodat je in staat bent daar adequaat op in te spelen.

Duurzame relaties bouw je alleen op vanuit authentiek leiderschap. Om je organisatie te kunnen verbeteren moet je daarom allereerst jezelf goed kennen.

Het bovenstaande is gebaseerd op een artikel van Oscar G. David, adjunct professor bij TIAS School for Business and Society en op eigen ervaring en overtuiging.

Door Joost Siereveld