5 tips om gebruik te maken van de talenten in je team

Tips, die je gelijk kunt toepassen om ruimte te geven aan talenten in je team, je team effectiever te laten zijn en gelukkiger in hun werk.

Tip 1. Leren optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en talenten

Dat klinkt mooi en veruit de meeste mensen die ik spreek zijn het er ook mee eens. Alleen hoe doe je dit?
Vanuit Personal & Business Improvement starten we zo objectief mogelijk. We beginnen met een persoonlijkheidsonderzoek voor ieder teamlid. Inclusief de leidinggevende. Hieruit halen we de kwaliteiten en talenten die daarna met elkaar worden besproken. Het is fantastisch om te zien hoe teamleden elkaar aanvullen om die kwaliteiten en talenten uit te leggen aan de hand van concrete voorbeelden. Op deze manier krijgt je team sneller inzicht in elkaars kwaliteiten en talenten.

De volgende stap is het leren gebruiken van elkaars kwaliteiten en talenten. Aan de hand van vooraf opgezette cases en voorbeelden uit het verleden, wordt met elkaar besproken wat de beste aanpak zou kunnen zijn gebruik makende van de kennis die je hebt van ieder teamlid.

 

Tip 2. Stimuleer teamleden om initiatieven te nemen en nieuwe dingen te ontdekken.

Geef ze ook de kans en ruimte om eigen ideeën en voorstellen verder uit te werken.
De combinatie van talenten is wat iemand uniek maakt. Het is hetgeen wat hem onderscheidt van de anderen. Talenten bezit je en kun je verder ontwikkelen. Werken vanuit talent geeft plezier en maakt mensen gelukkig. Als je de juiste persoon op de juiste plek wilt hebben, moet je je teamleden de kans geven om te doen waar ze goed in zijn of waar ze een passie voor hebben. Ga hierbij uit van de kwaliteiten  van  iemand.

Je kunt mensen bijvoorbeeld verantwoordelijk maken voor een bepaald project of bepaalde taken. Laat ze een voorstel maken hoe ze dat project gaan aanpakken en wie welke taken gaat uitvoeren. Zo kunnen ze hun talenten  laten zien (of ontwikkelen) en zich optimaal inzetten voor het resultaat.

 

Tip 3. Meer onderling begrip krijgen.

Dit blijft voor veel mensen een uitdaging.
Begin bij jezelf. Geef zo goed mogelijk feedback en ga zo goed mogelijk om met feedback die je krijgt. Daar zit bij de meeste mensen de crux in mijn ervaring. In de artikelen “Hoe geef jij feedback?” en  “Hoe ontvang je feedback en kritiek?” staat omschreven hoe je dit het beste kunt aanpakken.
Je krijgt hierdoor begrip voor elkaar en begrijpt de beweegredenen van elkaar beter.
dit is een grote stap naar effectief samenwerken en communiceren.

 

Tip 4. Zorg dat je weet wat de drijfveren, persoonlijke ambities en interesses van je teamleden zijn.

Observeer je teamleden. Ga met ze in gesprek. Hebben ze een hobby? Wat doen ze in hun vrije tijd? Waar gaan hun ogen van glinsteren? Als een medewerker ergens aanleg voor heeft en dat met plezier doet, zal hij zich daar graag verder in willen ontwikkelen. Als je de drijfveren en interesses van je medewerkers kent, kun je ze uitdagen en motiveren om gezamenlijke doelstellingen te formuleren en te realiseren, waarin elke medewerker zijn eigen talenten kan gebruiken en ontwikkelen. Ook heeft dit een positieve bijdrage aan teamgeluk en effectiviteit.

 

Tip 5. Wees helder over organisatiedoelstellingen en de verwachtingen van je medewerkers voor de komende jaren.

Creëer duidelijkheid over de ontwikkelingen van de organisatie en de te behalen resultaten. Vertel wat je verwacht van je teamleden. Geef aan wat er nodig is en koppel dat aan kwaliteiten en talenten in je team die nodig zijn om deze doelstellingen te behalen. Nodig je teamleden uit om aan te geven welke bijdrage zij zelf denken te kunnen leveren. Wie past het beste bij bepaalde taken en projecten? Mensen die werken vanuit talenten voelen zich gelukkiger en nemen meer verantwoordelijkheid. Ze worden enthousiast, denken proactief mee, en doen een stapje extra. Dit zorgt voor een positieve energie en een sterkere groepsgevoel en meer verbondenheid met elkaar. Bovendien hebben ze meer weerstand en kunnen beter tegen stress.

Meer tips over een effectiever team kun je vinden in het gratis e-book In 7 stappen een effectief team.
Wil je direct aan de slag om je team en jezelf te verbeteren? Volg dan de online training Groei in Leiderschap of de combinatie van online, persoonlijk en maak gebruik van de tools die we bieden. Direct met jouw team aan de slag kan natuurlijk ook via “Van groep naar team“.
Neem contact met ons op als je meer wilt weten.