Een kapitein op een schip?Managementteam Personal & Business Improvement

Ik las laatst een artikel over de optie om een bedrijf te laten leiden, niet door 1 CEO, maar door 2. Er werd gerefereerd aan een onderzoek van de University of Missouri, onder 11 bedrijven die geleid werden door 2 of meer ceo’s. Uit dat onderzoek bleek dat er betere besluiten werden genomen door meer diversiteit, ondanks een regelmatig robbertje verbaal knokken. De eenzaamheid wordt doorbroken (It’s lonely at the top) en de loden last van de eindverantwoordelijkheid wordt gerelativeerd.

Is het ook niet logisch? Als je als de kapitein op het schip functioneert, leidt dat meestal tot bevestiging en vergroting van je ego. Hoe langer je in die situatie verkeert, hoe minder je geneigd bent tot samenwerken, hoe groter de kloof wordt tussen jou en  je medewerkers. De motivatie van die medewerkers wordt daardoor niet gestimuleerd en zal naar verloop van tijd afnemen.

Ik ga nu niet pleiten voor 2 kapiteins op een schip voor elke organisatie, want daar zitten toch ook wel nadelen aan vast.  Nee, maar het heeft me wel aan het denken gezet: Een goed werkend Managementteam kan immers dezelfde voordelen opleveren.

 

Waarom eigenlijk een managementteam (MT)?

Als je het bovenstaande stukje over 2 kapiteins op een schip hebt gelezen, kan je je voorstellen dat als de leiding van een organisatie niet bij 1 persoon zit, maar gespreid wordt over meerdere personen, dit voordelen oplevert. Wil dat functioneren, dan moeten die meerdere mensen samen wel een team vormen. Als dat zo is, ben je eigenlijk weer terug bij het principe van 1 kapitein op een schip, alleen de kapitein is dan een team.

Naar mijn mening (en ervaring) is er in elke organisatie plaats voor een managementteam (MT). Elke organisatie moet immers geleid worden. De algemeen directeur of de voorzitter zou dat alleen kunnen doen, maar als dat door een team gebeurt heeft dat zo zijn voordelen:

  • er wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid die in de organisatie aanwezig is en dat zorgt voor kwalitatief betere beslissingen en kwalitatief beter beleid
  • er wordt draagvlak gecreëerd in de organisatie voor besluiten en beleid
  • het werkt motiverend als mensen zich betrokken voelen bij besluitvorming

Een een-hoofdige leiding heeft eigenlijk maar 1 voordeel, n.l. de snelheid waarmee je een beslissing kunt nemen. Dat voordeel wordt echter weer teniet gedaan door het feit dat je dan weer tijd en energie (van jezelf) moet stoppen in uitleggen en draagvlak creëren.

In deze blog zullen we het verder hebben over een bedrijfssituatie, maar e.e.a. is van toepassing voor elke organisatie. Alleen noemen we het dan soms anders (b.v.een bestuur bij een vereniging).

 

Managementteam. Personal & Business ImprovementSamenstelling

Een goed werkend MT bestaat uit de algemeen directeur en vertegenwoordigers van afdelingen, teams of verantwoordelijkheids-disciplines. Je komt MT’s tegen bij organisaties van 10 werknemers tot aan multinationals toe. Ze zijn in wezen allemaal georganiseerd en samengesteld volgens dezelfde principes.

Belangrijk is dat iedere afzonderlijke verantwoordelijkheids- discipline in het MT is vertegenwoordigd, bij voorkeur door de leidinggevende (de manager) van die afdeling of dat team. Maar als b.v. de kwaliteitscontrole maar door 1 persoon wordt uitgevoerd, is het belangrijk dat die persoon als discipline ‘Kwaliteit’ in het MT is opgenomen.

Het MT heeft een vaste samenstelling. Het is wel verstandig met enige regelmaat te bekijken of alle delen van de organisatie nog zijn vertegenwoordigd (al of niet getrapt).

Een MT heeft meestal 4-8 leden. Veel groter moet het niet zijn, want dan is het niet werkbaar.

 

De vergaderingen

De algemeen directeur is over het algemeen de voorzitter van het MT en leidt dan de vergaderingen. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn. Het MT kan er zelf voor kiezen het voorzitterschap te laten rouleren. Er wordt voor gezorgd dat er tijdig een agenda beschikbaar is en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Dat kan, indien gewenst, worden beperkt tot een besluitenlijstje, maar wel met een duidelijke vermelding wie, wat en wanneer e.e.a. uit zal voeren.

Bij voorkeur wordt er met een vaste frequentie vergaderd.

 

Een echt team

Belangrijk is dat het MT daadwerkelijk een team is en ook  als een team functioneert. Dat is dus meer dan de optelsom van de deelnemers. Teamvorming leidt tot begrip en acceptatie en die begrippen zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het MT. Belangrijk is je te realiseren dat het een echt team en het ook zo functioneren, ook onderhouden moet worden. Daar moet dus bewust aandacht aan worden gegeven.

 

Communicatie

Met het hebben van een MT en met het organiseren van vergaderingen ben je er nog niet. Nee, dan moet er voor worden gezorgd dat hetgeen is besproken ook naar de rest van de organisatie wordt gecommuniceerd. En communicatie is vaak een bottle-neck, dus ook hierbij. Het gaat niet vanzelf. Er dient voortdurend aandacht voor te zijn. Het is belangrijk dat de communicatie kanalen in de organisatie open zijn, zodat er gecommuniceerd kan worden vanuit het MT, maar ook naar het MT toe.

 

MT, nut of noodzaak?

Mijn antwoord op deze vraag is: NOODZAAK!

 

Wat kan P&B Improvement bijdragen?

Als er nog geen MT is, kunnen wij helpen het tot stand te brengen. Als een MT onvoldoende functioneert, kunnen wij helpen dat te verbeteren. Kijk hier voor die informatie

We hebben daar beproefde methodes voor.