Van verschraling naar (persoonlijke) ontwikkeling. Personal & Business ImprovementZoals je weet houden we ons bezig met het verbeteren van leiderschap en daarmee de mensen in jouw organisatie.
Hierdoor kom ik met veel mensen in aanraking en zie ik veel bedrijven en daardoor ook bedrijfsprocessen.
Het valt mij op dat hoewel er veel veranderd is bij bedrijven de afgelopen jaren door de crisis, er qua cultuur, ontwikkeling en motivatie vooral een verschraling heeft plaatsgevonden.

Natuurlijk hebben veel bedrijven moeten overleven en daardoor is veel aandacht naar winst en continuïteit gegaan. En dat is terecht nog steeds een prioriteit. Maar er is ook weer ruimte gekomen voor plezier in het werk. Aandacht voor de mensen waar je mee werkt, maar ook voor jou.

 

Krapte arbeidsmarkt brengt oude tijden terug?

Hoewel de eerste tekenen daarvan al vorig jaar zichtbaar waren heeft het dit jaar echt een vlucht genomen. De krapte op de arbeidsmarkt heeft dat nog eens extra aangewakkerd. Ineens zitten we weer in de situatie van 10 jaar geleden met de kennis en ervaring van de afgelopen 10 jaar.

Ook dat is zichtbaar. Veel trajecten voor teams, managers en organisatie verbetering starten schoorvoetend en komen voorzichtig op gang. Persoonlijk vind ik dat geen probleem het maakt het resultaat alleen maar meer zichtbaar en voelbaar.

 

Combinatie

De combinatie van de achterstand in (persoonlijke) ontwikkeling voor veel mensen en de krapte op de arbeidsmarkt bijt elkaar.

Jonge mensen komen bij een organisatie om te kijken wat de persoon en de organisatie elkaar hebben te bieden. Ze hebben een focus op ontwikkeling en kijken wat past en mogelijk is.

Mensen die al een paar jaar binnen een organisatie werkzaam zijn, hebben binnen een hoog percentage bedrijven een achterstand qua ontwikkeling. En dan bedoel ik voornamelijk persoonlijke ontwikkeling. Inhoudelijke vaardigheden zijn vaak wel mogelijk gebleven de afgelopen jaren.

 

Ontwikkeling loopt achter

Van verschraling naar (persoonlijke) ontwikkeling. Personal & Business ImprovementDaarmee is ook management- en teamontwikkeling op persoonlijk niveau achtergebleven.

Een team is meer dan een groep mensen die bij elkaar zit en soortgelijke werkzaamheden uitvoert. En een manager is meer dan iemand die “op de winkel past” en op basis van rapportages aangeeft wat er moet worden gedaan.

Er is gelukkig veel te verbeteren. Dat maakt mijn werk direct zichtbaar en dat is natuurlijk leuk voor mij, maar het resultaat is ook gelijk merkbaar binnen organisaties. Qua efficiency, motivatie, sfeer, plezier, effectiviteit en resultaat in tijd en geld. Er is minder stress en frustraties worden een uitzondering in plaats van de regel.

Persoonlijk denk ik nog steeds dat het in de afgelopen 10 jaar ook nodig was over de hele breedte naast de eerste prioriteit zoals ik eerder heb genoemd, maar goed. Daarom doe ik ook wat ik doe ;-).

 

Hoe zit het bij jou?

Ik wil je dan ook uitdagen te kijken naar je team en je organisatie. Denk je dat het beter kan? Denk je dat de mensen gemotiveerd zijn? Stel je doelen en bereik je die ook samen? Hebben mensen plezier in het werk (met elkaar), werken ze efficiënt, is de sfeer goed, etc.?

Het is goed om periodiek naar je organisatie en team te kijken en dit te evalueren.

Wil je daarbij hulp kan dat natuurlijk. Dat doen we graag. We hebben daar een meting voor via een scan. Makkelijk, concreet en snel resultaat met acties voor jou om te starten.
Neem contact op. Want ook hier geldt, weten is een start en starten is iets wat je echt moet doen wil er wat veranderen.

Zie ook de artikelen:
Het toverwoord is ontwikkelen!

Ontwikkelen behoort tot de belangrijkste drijfveren van werknemers

Veel succes.