Leidinggeven door ontmoeten

Leidinggeven door ontmoeten

De leider die dominant en krachtdadig optreedt, wordt door zijn leidinggevende c.q. opdrachtgever en door zijn omgeving vaak gewaardeerd en positief beoordeeld. Dit versterkt hem/haar in de overtuiging dat dit de goede weg is en hij of zij gaat er mee door, maar…….in...
Macht of Gezag?

Macht of Gezag?

Baseer je je voor goed leiderschap op macht of op gezag? Wat is het meest effectief? Macht is gebaseerd op dominantie, hiërarchie, dwang, eigenbelang. Je kan het vergelijken met het alfamannetje in de dierenwereld. Overigens blijkt in de dierenwereld het alfamannetje...
BOTTOM-UP leiderschap voor softies?

BOTTOM-UP leiderschap voor softies?

Top-down leiderschap is nog steeds de meest toegepaste vorm van leiderschap. Waarom? Gewoon omdat het altijd al zo is geweest en omdat er over het moderne alternatief Bottom-up leiderschap zoveel onbegrip en onbekendheid is.Aan die onbekendheid en aan dat onbegrip...
Meer macht, minder invloed

Meer macht, minder invloed

Meer macht, minder invloed Hoe machtiger iemand is of zich voelt, hoe minder mensen naar hem of haar luisteren. Dat lijkt een tegenstelling, maar ik bedoel in dit verband dan ook echt luisteren. Als je echt luistert, wordt je beïnvloedt door wat je hoort, omdat je het...