Hoe wantrouwend ben jij?

Hoe wantrouwend ben jij?

Medewerkers die ondanks jouw volledige inzet, het betrekken van mensen bij je beslissingen en je zorgzame gedrag naar die medewerkers, jou argwanend bekijken. Meestal ben je daar zelf de oorzaak van, omdat je hen – vaak onbewust – wantrouwend benadert....
Loslaten en toch vasthouden?

Loslaten en toch vasthouden?

Het lijken tegengestelde begrippen: loslaten en vasthouden.  En toch kunnen gaan ze bij leidinggeven samen gaan. Nee, ze moeten zelfs samengaan! Hoe zit dat nu? Degenen die mijn artikelen in de afgelopen tijd vaker hebben gelezen, zullen weten dat ik een warm...