Gedrag van de manager is bepalend

Gedrag van de manager is bepalend

Gedrag van de manager is bepalend Gedrag van de manager is bepalend NB: als er in dit artikel ‘hij’ wordt genoemd is daarmee ook ‘zij’ bedoeld. Is dat zo, zal je je wellicht afvragen? De positie van de manager (in dit artikel ga ik ervan uit dat de manager...
Macht of Gezag?

Macht of Gezag?

Baseer je je voor goed leiderschap op macht of op gezag? Wat is het meest effectief? Macht is gebaseerd op dominantie, hiërarchie, dwang, eigenbelang. Je kan het vergelijken met het alfamannetje in de dierenwereld. Overigens blijkt in de dierenwereld het alfamannetje...
Succes door innovatie, cultuur en leiderschap

Succes door innovatie, cultuur en leiderschap

Succes door innovatie, cultuur en leiderschap Er zijn verschuivingen gaande in onze wereld. En niet zo maar marginaal, maar fundamenteel. De doelstelling van elk bedrijf was tot voor kort altijd het maken van winst c.q. het zorgen voor rendement voor de...