8 tips voor effectief beïnvloeden

8 tips voor effectief beïnvloeden

Dagelijks zijn wij bezig om anderen te beïnvloeden. Zowel zakelijk als privé. Waarbij ik duidelijk onderscheidt maak tussen beïnvloeden en manipuleren.

Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop je een goed idee thuis bespreekt, of onderhandeld over het avondje weg met vrienden.
Je bent dus gewend om anderen te beïnvloeden, de ene keer meer bewust dan een andere keer.

Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid als je samenwerkt. Zowel binnen de organisatie als naar buiten (inkoop en verkoop).
Zeker als leidinggevende beïnvloed je mensen in je team, mensen op andere afdelingen, mensen aan wie je rapporteert, klanten, leveranciers, etc.
Het is dus goed als je weet wat je kwaliteiten op het gebied van beïnvloeden zijn. Je weet dan ook welke vaardigheden je mist en dus kunt aanleren.

De eerste stap in het effectief beïnvloeden is het bepalen van je doel en het bepalen van de te beïnvloeden partij. Beïnvloeden heeft vervolgens sterk te maken met de manier waarop je denkt over de te beïnvloeden persoon of groep. De helft van het gewenste resultaat is al behaald als we de andere persoon kunnen zien als een potentiële partner, als iemand met mogelijkheden, ongeacht het feit of deze persoon misschien bepaalde kenmerken heeft die hem/haar misschien minder toegankelijk maken.

Invloed - effect

Invloed – effect

De basisregels:

  • Wees authentiek
  • Wees oprecht geïnteresseerd in de ander
  • Wees ook vooral positief

Beïnvloeden kan op vele manieren en er zijn dan ook vele tips. Veel mensen houden net als ik van dit soort concrete lijstjes dus ik heb er ook een opgezet.

1. Aandacht geven
Voor velen zal het bijna paradoxaal lijken om hiermee te beginnen terwijl het over beïnvloeding gaat. Toch is het noodzakelijk om onvoorwaardelijke aandacht te besteden aan diegene of datgene waarop men invloed wil uitoefenen.

2. Verdiep je in de behoeften van de ander.
Afstemmen op de ander. Ieder mens heeft zijn eigen golflengte, zijn eigen manier van denken en handelen, vanuit zijn eigen vooronderstellingen over de wereld. Zeg maar zijn eigen referentiekader. Om de ander goed te begrijpen, en om ‘dezelfde taal’ te spreken, is afstemmen op de juiste golflengte dus van groot belang.

3. Assertiviteit
Met het geven van aandacht en het vervolgens afstemmen op de andere partij legt men de basis voor een uitstekende relatie. Om vervolgens gericht invloed uit te kunnen oefenen is meer nodig.
Er zal in het beïnvloedingsproces ergens een omslagmoment te herkennen zijn om de meer leidende rol op zich te nemen. Lagen de voorgaande fasen en vaardigheden meer op het vlak van de relatie en van het “volgen” van de ander, bij assertiviteit ligt de nadruk op zelf actie ondernemen, initiatief (over)nemen, leiding op zich nemen, eigen meningen en interpretaties ventileren, overtuigen, enthousiasmeren, interventies plegen etc.
Een heldere uitdrukkingsvaardigheid, duidelijk kunnen aangeven van eigen doelen, grenzen stellen, op anderen afstappen, en netwerken, zijn maar een aantal van de vaardigheden die onder het begrip assertiviteit vallen. Overtuigd zijn van je eigen boodschap, en die overtuigend en enthousiasmerend over het voetlicht brengen, zijn belangrijke vaardigheden.

4. Alternatieven
Iedereen heeft nog wel een aantal karakteristieke kenmerken of vaardigheden die uiteindelijk ook functioneel kunnen zijn in het proces van beïnvloeden. Zoals het gebruik van humor (mits gedoseerd), pauzes bewust inlassen, het gebruik van metaforen, analogieën, en historische voorbeelden. ‘Meesters in communicatie’ kunnen flexibel omgaan met deze alternatieven, vanuit een zekere authenticiteit.

5. Voorbereiding
Als je goed bent voorbereid resulteert dat in 90% van het succes.
In die voorbereiding zit dus je eigen verhaal, maar ook de mensen die je wilt beïnvloeden zijn onderdeel van je voorbereiding.

6. Onderzoek elkaars (gemeenschappelijke) belangen.
Effectief beïnvloeden heeft te maken met het vinden of creëren van een gezamenlijke belangenbasis. Het praat zoveel makkelijker als je weet waar je het over eens bent. Je kunt de gemeenschappelijke belangen gebruiken als vertrekpunt en daarmee duidelijk aangeven dat je niet over alles verschillend denkt.

7. Gebruik de kracht van vriendelijkheid.invloed
Zelden kan je meer met vriendelijkheid bereiken als bij het (positief) beïnvloeden van iemand.

8. Vergeet nooit te lachen.
Het is echter noodzakelijk dat je invulling kunt geven aan die punten.
Het gaat erom dat je weet hoe je een en ander kunt bewerkstelligen. Alleen de punten weten of herkennen wil niet zeggen dat je het kunt toepassen en kunt herkennen wanneer je die punten kunt toepassen.

Wil je meer hierover weten kun je natuurlijk contact met ons opnemen.