Optimaal samenwerken in een team - ook op afstand

Werken in een team en daar leiding aan geven is en blijft een belangrijke opgave. Of het nu Corona tijd is of niet. Maar als er veel thuis wordt gewerkt, zoals nu vaak het geval is, krijgt die opgave nog een extra dimensie.

 

Teamvorming

Zorgen dat je team ook echt een team is gaat nu niet vanzelf. Dat ging het eigenlijk ook al nooit, maar het is nu extra moeilijk, maar ook extra belangrijk. Zorg voor verbinding tussen je teamleden onderling en jezelf. Zorg dat ze van elkaar weten wat ze doen en wat hun taken en persoonlijke doelstellingen zijn. Zorg voor onderling contact. Zorg ervoor dat je teamleden elkaar ook persoonlijk kennen. Het hoeven niet allemaal vrienden of vriendinnen van elkaar te zijn, maar zorg ervoor dat ze elkaars persoonlijke omstandigheden kennen en hobby’s. Als er zich iets wijzigt in die persoonlijke omstandigheden, zorgt dat dat bekend wordt. Zorgen voor teamvorming is niet iets wat je een keer in de zoveel tijd doet. Je bent er als leidinggevende constant mee bezig. Het is immers een van jouw belangrijkste persoonlijke taken als leidinggevende.

 Optimaal samenwerken in een team - ook op afstand. Personal & Business Improvement

Het is natuurlijk niet je enige taak. Uit eerdere publicaties van Personal & Business improvement haal ik een opsomming van 10 tips die je kunnen helpen gestelde doelen met je team te bereiken:

 

1. Respect

Behandel je medewerkers zoals je zelf behandeld wil worden: respectvol. Laat zien dat je betrokken bent, vertrouwen hebt en dat je achter je mensen staat.

 

2. Ken je mensen

Zorg dat je iedereen uit je team goed leert kennen. Ga met al je mensen in gesprek. Stel open vragen en vraag door. Vraag wat hen bezighoudt, wat ze leuk vinden en wat hen motiveert. Ga na op welke manier jij hen kan ondersteunen, zodat ze hun werk goed en met plezier kunnen doen. Zulke gesprekken zijn niet eenmalig. Houd ze regelmatig. Zoek er een aanleiding voor en gebruik die.

 

3. ‘Catch somebody doing something right’

Besteed aandacht aan wat goed gaat. Geef een compliment. We zijn nogal eens geneigd om alleen iets te zeggen als er een fout wordt gemaakt of als er zaken niet helemaal gaan zoals afgesproken. Laat ook van je horen als iemand iets goed doet. Stimuleer medewerkers om hun sterke kanten te ontwikkelen.

4. Successen vieren

Maak successen die je met je mensen behaalt zichtbaar. Bespreek deze successen en maak er een feestje van.

5. Bottom up

Geef mensen zo veel mogelijk vrijheid, zelfstandigheid en ruimte om hun werk op hun eigen manier te doen. Het werkt motiverend en zorgt ervoor dat er initiatieven worden genomen.

6. Talenten

Zet mensen slim in. Ga na of er talenten binnen het team onbenut blijven, waardoor er kansen worden gemist. Mensen kunnen vaak meer dan in hun directe werkzaamheden van hen wordt verwacht. Maak daar gebruik van.

7. Beloftes

Kom beloftes altijd na. Zorg dat je registreert wat je belooft. Je medewerkers aan wie je iets persoonlijk belooft, vergeten dat niet. Laat blijken dat je de gedane beloftes ook daadwerkelijk nakomt.

8. Goede voorbeeldOptimaal samenwerken in een team - ook op afstand. Personal & Business Improvement

Geef het goede voorbeeld. Je eigen gedrag laat zien wat je van anderen verwacht.

9. Meewerken

Werk zelf ook mee als er minder leuke klussen te doen zijn. Laat ook in zijn algemeenheid zien wat jij doet.

10. Delegeren

Ga regelmatig na welke taken je beslist zelf moet uitvoeren en welke je gerust aan je medewerkers kunt overlaten.

 

En in zijn algemeenheid:

Communiceer, wees transparant en duidelijk.

 

Als het bovenstaande relevant voor je is en je wil het in de praktijk brengen, sla het dan op en kijk er periodiek weer naar, bij voorbeeld eens per half jaar. Dat helpt om het vol te houden.

Lees ook 5 tips om gebruik te maken van de talenten in je team en 8 kenmerken van succesvolle teams

 

Joost Siereveld